Phương trình trạng thái khí lý tưởng

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm

Phương trình trạng thái khí lý tưởng là mối liên hệ giữa áp suất, thể tích, và nhiệt độ của một khối khí lý tưởng nằm trong cân bằng nhiệt động lực học. Phương trình này có dạng:

pV = nRT

với

páp suất
Vthể tích
n là số mol của khối khí
Rhằng số khí
Tnhiệt độ.

Trong hệ đo lường quốc tế, p đo bằng pascal, V đo bằng mét khối, T đo bằng kelvinn đo bằng mol thì hằng số R là:

8.314472 [m3·Pa·mol-1·K-1]

Trong hệ đo lường khác, giá trị của R cũng hay được dùng là ≈ 0.0821 [L·atm·mol−1·K−1]

Phương trình này chỉ là gần đúng cho các khí thực. Nó sẽ chính xác hơn nếu khí thực nằm trong trạng thái gần với khí lý tưởng, như cho các khí đơn nguyên tử, ở nhiệt độ cao và áp suất thấp. Phương trình này bỏ qua kích thước của các hạt trong chất khí so với toàn bộ thể tích của khí, cũng như bỏ qua tương tác giữa các hạt, ngoài tương tác va chạm đàn hồi tại khoảng cách vô cùng nhỏ giữa chúng. Với khí thực các phương trình trạng thái khác như phương trình Van der Waals có tính đến các hiệu ứng kể trên và chính xác hơn.

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]