Phần tử không

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Trong toán học, phần tử không là một trong các tổng quát hóa của số không đến các cấu trúc đại số khác. Tùy thuộc vào ngữ cảnh mà ý nghĩa phần tử không trong các cấu trúc đại số khác thay đổi.

Đơn vị cộng[sửa | sửa mã nguồn]

Đơn vị cộng là một phần tử đơn vị trong nhóm giao hoán. Nó giúp tổng quát tính chất 0 + x = x. Ví dụ như:

Phàn tư hấp phụ[sửa | sửa mã nguồn]

Phần tử hấp phụ trong nửa nhóm hay nửa vành có thể nhân được tổng quát tính chất 0 ⋅ x = 0. Ví dụ như:

Nhiều phần tử hấp phụ cũng là đơn vị cộng, bao gồm cả tập hợp rỗng và hàm rỗng. Một ví dụ quan trọng là phân biệt phần tử 0 giữa một trường đại sốvành toán học, mà 0 đều là đơn vị cộng và phần tử hấp phụ nhân được và có lý tưởng cơ bản là lý tưởng nhỏ nhất.

Đối tượng không[sửa | sửa mã nguồn]

Cấu xạ không[sửa | sửa mã nguồn]

Phần tử ít nhất[sửa | sửa mã nguồn]

Phần tử ít nhất trong một tập hợp hay lưới trật tự từng phần đôi khi được gọi là phần tử không và kí hiệu là 0 hay ⊥.

Module không[sửa | sửa mã nguồn]

Trong toán học, module không là module chỉ gồm đơn vị cộng cho các hàm cộng của module đó. Trong tập số nguyên, đơn vị này là số không và có tên là module không. Dễ dàng chứng minh rằng module không là một module; 0 đóng dưới phép cộng và phép nhân tầm thường.

Lý tưởng không[sửa | sửa mã nguồn]

Trong toán học, lý tưởng không trong một vành là lý tưởng chỉ gồm đơn vị cộng (hoặc phần tử không). Dễ thấy đây chính là một lý tưởng.

Ma trận không[sửa | sửa mã nguồn]

Tensor không[sửa | sửa mã nguồn]

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]