Phủ (tô pô)

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Trong toán học, một phủ của một tập hợp là một họ các tập conhợp chứa như là một tập con.[1] Hay nói cách khác, nếu

là một họ đánh chỉ số của các tập , thì là một phủ của nếu

Phủ trong tô pô[sửa | sửa mã nguồn]

Phủ thường được dùng trong tô pô. Nếu tập là một không gian topo, thì một phủ của là một họ các tập con của có hợp là toàn bộ . Trong trường hợp này ta nói phủ , hay là các tập phủ .[1] Tương tự, nếu là tập con của , thì một phủ của là một họ các tập con của có hợp chứa , hay là phủ của nếu

Cho là một phủ của không gian tô pô . Một phủ con của là một tập con của mà vẫn phủ .[1]

Ta nói rằng là một phủ mở nếu mỗi thành phần của nó là một tập mở (mỗi chứa trong , với là tô pô trên ).[2]

Phủ con[sửa | sửa mã nguồn]

.[3]

Làm mịn[sửa | sửa mã nguồn]

Một mịn hóa của một phủ C của một không gian tô-pô X là một phủ D của X sao cho mọi tập hợp của D được bao hàm trong một tập hợp nào đó của C.[4] Tức là,

.

Nói cách khác, tồn tại một ánh xạ làm mịn thỏa mãn với mọi . Ánh xạ này được sử dụng để tính đối đồng điều Čech của X.[5]

Một phủ con là một mịn hóa. Tuy nhiên một mịn hóa không nhất thiết phải là một phủ con.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ a b c Manetti (2014), tr. 71, Definition 4.30
  2. ^ Manetti (2014), tr. 71, Definition 4.31
  3. ^ Manetti (2014), tr. 71, Definition 4.30
  4. ^ Manetti (2014), tr. 134, Definition 7.12
  5. ^ Bott; Tu (1982), tr. 111

Thư mục[sửa | sửa mã nguồn]