Bước tới nội dung

Polypodiidae

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Polypodiidae có thể là danh pháp khoa học của:

  • Polypodiidae Poche, 1914: Một họ động vật chỉ chứa duy nhất Polypodium hydriforme, một loài sứa lông châm ký sinh bên trong noãn bào (trứng chưa thuần thục) của các loài cá tầm.
  • Polypodiidae Cronquist, Takht. & Zimmerm., 1966: Một phân lớp thực vật chỉ chứa họ dương xỉ Osmundaceae.
  • Polypodiidae, Cronquist, Takht. & Zimmerm., 1966 sensu Chase & Reveal, 2009: Một phân lớp thực vật trong lớp Equisetopsida nghĩa rộng, bao gồm các loài dương xỉ túi bào tử mỏng (Leptosporangiate ferns) hay dương xỉ thật sự.