Quan chế nhà Nguyễn

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm

Quan chế nhà Nguyễn là một định chế cấp bậc phẩm hàm quan lại phong kiến kiểu Trung Hoa.

Hình thành[sửa | sửa mã nguồn]

Dưới thời vua Gia Long còn sơ khai, chủ yếu vẫn tuân thủ giống như chế độ quan lại nhà Hậu Lê (đã được định hình từ sau cải cách của vua Lê Thánh Tông).

Hai hàng trụ đá (Phẩm Sơn) đề phẩm trật (từ Chính nhất phẩm (正一品) đến Tòng tam phẩm (從三品)) của các quan văn võ chầu hầu tại sân Đại Triều Nghi (hoàng thành Huế).

Sang triều Minh Mạng, sau cải cách về hành chính và luât pháp, nhà vua đã quy định lại chế độ quan lại của triều đình, áp dụng chế độ quan lại của nhà Thanh bên Trung Hoa vào Việt Nam. Vua chia quan lại toàn bộ triều đình làm chín phẩm, tức Cửu phẩm, trong mỗi phẩm lại chia thành hai cấp: Chánh (chính) và Tòng (phó). Như vậy hệ thống quan chế nhà Nguyễn gồm tất cả 18 cấp từ cao tới thấp. Trong mỗi cấp đều có hai ban văn, võ. Quan lại đứng đầu triều đình thuộc hàm Nhất phẩm, là các Đại học sĩĐô thống phủ đô thống. Đứng đầu các Bộ (Lại, Lễ, Hộ, Binh, Hình, Công, và Học, sau này) là quan Thượng thư (hàm Nhị phẩm). Đứng đầu các vùng hành chính cũng là một chức quan hàm nhị phẩm là Tổng đốc (phụ trách hai hay ba tỉnh thành).

Quan chế triều Gia Long[sửa | sửa mã nguồn]

2 chiếc Mãng Bào và mũ Kim Quan làm triều phục của công hầu thời Nguyễn, Bảo tàng lịch sử Việt Nam, Hà Nội.

Năm 1804, vua Gia Long ban chiếu định quan chế về Văn giai.[1]

Ban văn[sửa | sửa mã nguồn]

 • Bậc trên nhất phẩm: Tôn nhân phủ Tôn nhân lệnh; Tam công (Thái sư, Thái phó, Thái bảo)
 • Chánh nhất phẩm: Tôn nhân phủ Tả Hữu tôn chính; Tam thiếu[2] (Thiếu sư, Thiếu phó, Thiếu bảo)
 • Tòng nhất phẩm: Tham chính; Tham nghị; Thị trung Đại học sĩ
 • Chánh nhị phẩm: Lục bộ Thượng thư; Đô sát viện Tả Hữu Đô ngự sử
 • Tòng nhị phẩm: Lục bộ Tả Hữu[3] Tham tri; Tuần phủ; Đô sát viện Tả Hữu Phó đô ngự sử; Tán lý;
 • Chánh tam phẩm: Chánh thiêm sự; Thị trung Trực học sĩ; Thị trung học sĩ; Trực học sĩ các điện; Học sĩ các điện; Hiệp trấn các trấn; Cai bạ, Ký lục công đường các dinh
 • Tòng tam phẩm: Thiếu thiêm sự; Cai bạ Chính dinh; Tham tán các quân; Thượng bảo khanh; Thần sách quân Tham quân
 • Chánh tứ phẩm: Quốc tử giám Đốc học; Lục bộ Thiêm sự; Thượng bảo thiếu Khanh; Đông các học sĩ; Tham quân, Tham mưu các quân dinh; Cai bạ cung Trường Thọ; Tham hiệp các trấn
 • Tòng tứ phẩm: Quốc tử giám phó Đốc học; Tuyên phủ sứ; Thị trung tham luận, Điển quân các quân dinh; Cai bạ điển quân
 • Chánh ngũ phẩm: Thị nội tham luận; Thần sách quân Tham luận; Hàn lâm viện Thừa chỉ; Hàn lâm viện Thị giảng; Hàn lâm viện Thị độc; Hàn lâm viện Chế cáo; Hàn lâm viện Thị thư; Hàn lâm viện Tu soạn; Hàn lâm viện; Đốc học các trấn dinh
 • Tòng ngũ phẩm: Tham luận các quân dinh; phó Đốc học các dinh trấn; Cai bạ các biệt đạo; Điển quân tham luận[5]
  • Tản giai tòng ngũ phẩm: Chính dinh Tri bạ, Thị trung Cai án tri bạ; Thị nội Cai án tri bạ; Trường thọ cung Cai án tri bạ; Khôn Đức cung Cai án tri bạ; Tri bạ tàu; Trưởng đồ Tham luận; Tu thiện Cai án; Lục bộ Lệnh sử ty Câu kê; Đồ gia Cai án tri bạ; Đồ gia Lệnh sử ty Câu kê; Lệnh sử tàu ty Câu kê; Thần sách quân Thư ký cai án tri bạ; Thư ký các trấn dinh cai án tri bạ; Cai án tri bạ các biệt đạo; Khâm thiên giám Giám phó, Thái y viện phó Ngự y, Khâm thiên giám Chiêm hậu
 • Chánh lục phẩm: Tri phủ
 • Tòng lục phẩm: Thị thư viện; Cống sĩ viện
  • Tản giai tòng lục phẩm: Lục bộ Lệnh sử ty Cai hợp[6]; Thị trung Cai hợp; Thị nội Cai hợp; Thần sách quân Cai hợp; Trường Thọ cung Cai hợp; Khôn Đức cung Cai hợp; Cai hợp các quân dinh; Thái y viện Y chính; Đồ gia Lệnh sử ty Cai hợp; Lệnh sử tàu ty Cai hợp; Câu kê hai ty các trấn dinh
 • Chánh thất phẩm: Tri huyện; Tri châu
 • Tòng thất phẩm
  • Tản giai Tòng thất phẩm: Lục bộ Lệnh sử ty Thủ hợp; Thị trung Thủ hợp; Thị nội Thủ hợp; Thần sách quân Thủ hợp; Trường Thọ cung Thủ hợp; Khôn Đức cung Thủ hợp; Thủ hợp các quân dinh; Thái y viện Y phó; Đồ gia Lệnh sử ty Thủ hợp; Lệnh sử tàu ty Thủ hợp; Cai hợp hai ty các trấn dinh; Cai hợp ty Chiêm hậu các trấn dinh; Cai án tri bạ các trấn dinh; Bình luận các đầu nguồn, cửa biển; Cai hợp các biệt đạo; Cai hợp các thủ sở[7]
 • Chánh bát phẩm: Trợ giáo; Huấn đạo các huyện
 • Tòng bát phẩm:
  • Tản giai Tòng bát phẩm: Lục bộ Lệnh sử ty Bản ty; Trường thọ cung Lệnh sử ty Bản ty; Khôn Đức cung Lệnh sử ty Bản ty; Y viện Lệnh sử ty Bản ty; Đồ gia Lệnh sử ty Bản ty[8]; Lệnh sử tàu Bản ty; Chiêm hậu lại ty bản ty; Thủ hợp hai ty các trấn dinh; Chiêm hậu ty Thủ hợp các trấn dinh; Thủ hợp các biệt đạo; Thủ hợp các thủ sở[9]
 • Chánh cửu phẩm: Quốc tử giám Lễ sinh; Lễ sinh các phủ
 • Tòng cửu phẩm:
  • Tản giai Tòng cửu phẩm: Bản ty hai ty các dinh trấn; Chiêm hậu các dinh trấn; Lệnh sử các biệt đạo; Lệnh sử các thủ sở; Ký lục các phủ; Vị nhập lưu Ký lục, Thư lại các phủ; Đề lại các phủ huyện; Cai phủ tào; Ký lục tào; Lương y; Ngoại khoa Lương y; Pháp lục[10]; Tướng thần lại[10], Xã trưởng; Thôn trưởng; Trang trưởng; Cai trại; Tự thừa[11]; Cai hợp; Thủ hợp các cục tượng tức Nội tạo ty Thủ hợp[12]

Quan chế triều Minh Mạng[sửa | sửa mã nguồn]

Bắt đầu từ năm Minh Mạng 8 (1827), quan chế triều Nguyễn được cải tổ mạnh mẽ và chuẩn định lại như sau:

Ban văn[sửa | sửa mã nguồn]

Mũ Phốc Đầu, thường gọi là mũ cánh chuồnthế kỷ 19, được làm bằng kim loại và lông đuôi ngựa, trưng bày trong Bảo tàng Lịch sử Việt Nam (Thành phố Hồ Chí Minh). Mũ dáng tròn dành cho quan văn, mũ dáng vuông dành cho ban võ.

Ngoài ra, còn có các Vị nhập lưu thư lại[20], chưa xếp vào ngạch, ở các bộ, viện, phủ, ty, giám, tự, ty văn hàn hàm phủ Hoàng tử, phủ Thân công; các đội, vệ, cơ ở các thành, trấn, đạo, Lễ sinh ở Văn Miếu…

Ban võ[sửa | sửa mã nguồn]

 • Chánh nhất phẩm
  • Chức, hàm: Ngũ quân đô thống phủ Đô thống chưởng phủ sự
  • Thụy hàm, thụy hiệu: Cáo thụ đặc tiến Tráng Võ tướng quân, thụy Võ Nghị
 • Tòng nhất phẩm
 • Chánh nhị phẩm
  • Chức, hàm: Thị trung Tả dực Thống chế; Hữu dực Thị trung Thống chế; Thị nội Thần cơ dinh Thống chế; Thị nội Tiền phong dinh Thống chế; Thị nội Long võ dinh Thống chế; Thị nội Hổ oai dinh Thống chế; Thần sách ngũ quân Thống chế; Chư quân Thống chế; Đề đốc
  • Thụy hàm, thụy hiệu: Cáo thụ Nghiêm Oai tướng quân, thụy Trung Cẩn
 • Tòng nhị phẩm
  • Chức, hàm: Cẩm y Đô chỉ huy sứ ty Đô chỉ huy sứ; Cẩm y Chưởng vệ sự; Kinh thành Đề đốc, Thị trung Tả dực Vệ uý; Thị trung Hữu dực Vệ uý; Khinh xa đô uý (tập ấm); Chưởng vệ; phó Đề đốc
  • Thụy hàm, thụy hiệu: Cáo thụ Hùng Oai tướng quân, thụy Trung Phấn
 • Chánh tam phẩm
  • Chức, hàm: Nhất đẳng thị vệ; Cẩm y vệ Đô Chỉ huy sứ ty chỉ huy sứ; dinh Thị nội Thần cơ Vệ uý; Thị nội Tiền phong Vệ uý; Thị nội Long võ Vệ uý; Thị nội Hổ oai Vệ uý; Thị nội Nội hầu Vệ uý; Thị nội Kỳ võ Vệ uý; Thị nội Thành võ Vệ uý; Thị nội Thị tượng Vệ uý; Thượng tứ viện Viện sứ; Nội thuỷ Phấn dực Vệ uý; Kiêu kỵ Vệ uý; Phi kỵ Vệ uý; Thần sách Vệ uý; Hộ lăng Vệ uý; Thị trung Tả dực Phó vệ uý; Thị trung Hữu dực Phó vệ uý; chư quân Thống quản thập cơ; Trấn thủ các thành trấn; Thân cấm binh Vệ uý; Lãnh binh
  • Thụy hàm, thụy hiệu: Cáo thụ Anh Dũng tướng quân, thụy Anh Túc
 • Tòng tam phẩm
  • Chức, hàm: Hộ thành binh mã ty Binh mã sứ; Thượng trà viện Viện sứ; Giám thành Vệ uý; Võng thành Vệ uý; Vệ uý các quân; Ngũ hộ Vệ uý; Thị nội Thần cơ Phó vệ uý; Tiền phong Thị nội Phó vệ uý; Thị nội Long võ Phó vệ uý; Hổ oai Thị nội Vệ uý; Nội hầu Thị nội Phó vệ uý; Thị nội Kỳ võ Phó vệ uý; Thị nội Thành võ Phó vệ uý; Thị nội Thị tượng Phó vệ uý; Nội thuỷ Phấn dực Phó vệ uý; Kiêu kỵ Phó vệ uý; Phi kỵ Phó vệ uý; Thần sách Phó vệ uý; Hộ lăng Phó vệ uý; chư quân Phó thống thập cơ; Kinh thương Giám đốc; Kiêu kỵ Đô uý (tập ấm); phó Lãnh binh; Phò mã Đô uý
  • Thụy hàm, thụy hiệu: Cáo thụ Phấn Dũng tướng quân, thụy Anh Mại
 • Chánh tứ phẩm
  • Chức, hàm: Nhị đẳng thị vệ; Hộ thành binh mã ty binh mã Phó sứ; Thượng trà viện Phó sứ; Giám thành Phó vệ uý; Võng thành Phó vệ uý; Chư quân Phó vệ uý; Ngũ hộ Phó vệ uý; Quản cơ; Kinh thương Phó giám đốc
  • Thụy hàm, thụy hiệu: Cáo thụ Minh Nghĩa đô úy, thụy Tráng Dực
 • Tòng tứ phẩm
  • Chức, hàm: Thành thủ uý; Cai đội tại các đơn vị Trung hầu, Nội hầu, Cẩm y, Thị nội Thị trung Tả dực, Thị nội Thị trung Hữu dực; Giám đốc các cục Bảo hoá, Bảo tuyền, Tạo tác; Kỵ đô uý (tập ấm), Phòng Thủ uý, Tuyên uý sứ, Trưởng chi các chi Thổ binh, phó Quản cơ
  • Thụy hàm, thụy hiệu: Cáo thụ Tín Nghĩa đô uý, thụy Tráng Nghĩa
 • Chánh ngũ phẩm
  • Chức, hàm: Tam đẳng thị vệ; Cẩm y Hiệu uý; Cai đội tại các đơn vị Thị nội Thần cơ, Thị nội Tiền phong, Thị nội Long võ, Thị nội Hổ oai, Thị nội Nội hầu, Thị nội Kỳ võ, Thị nội Thành võ, Thị nội Thị tượng, Thị nội Tả hầu, Thị nội Hữu hầu, Thị nội Trung hầu, Thị nội Dực võ, Thị nội Thượng trà, Thị nội Tiểu sai, Thị nội Tả vệ, Thị nội Hữu vệ, Thị nội Kim đao, Thị nội Kim sang, Thị nội Ngân sang, Thị nội Thị nghi, Thị nội Thượng thiện, Thị nội Tiểu hầu, Thị nội Tài hoa, Phấn dực Nội thuỷ, Kiêu kỵ, Phi kỵ, Thần sách, Hộ lăng; Thị nội Thị trung Tả dực phó đội; Thị nội Thị trung Hữu dực Phó đội; Chánh đội trưởng suất đội đội Trung hầu, Chánh đội trưởng suất đội đội Nội hầu; quản lãnh Nam, Bắc tào
  • Thụy hàm, thụy hiệu: Cáo thụ Võ Công đô uý, thụy Tráng Nhuệ
 • Tòng ngũ phẩm
  • Chức, hàm: Tứ đẳng thị vệ; Cai đội các đơn vị Giám thành, Võng thành, Chư quân, Thân công phủ, Ngũ hộ, Lục kiên, Lý thiện, Tuần bạc, Tuần thành; Chánh đội trưởng suất đội tại các quân dinh Thị nội Thần cơ, Thị nội Tiền phong, Thị nội Long võ, Thị nội Hổ oai, Thị nội Nội hầu, Thị nội Kỳ võ, Thị nội Thành võ, Thị nội Thị tượng, Thị nội Tả hầu, Thị nội Hữu hầu, Thị nội Trung hầu, Thị nội Dực võ, Thị nội Thượng trà, Thị nội Tiểu sai, Thị nội Tả vệ, Thị nội Hữu vệ, Thị nội Kim đao, Thị nội Kim sang, Thị nội Ngân sang, Thị nội Thị nghi, Thị nội Thượng thiện, Thị nội Tiểu hầu, Thị nội Tài hoa, Nội thuỷ Phấn dực, Kiêu kỵ, Phi kỵ, Thần sách, Hộ lăng, Từ tế Tả Hữu; phó Lãnh binh Nam Bắc tào; Phi kỵ uý (tập ấm); Tuyên uý Phó sứ; Phòng ngự sứ; Phó chi các chi thổ binh
  • Thụy hàm, thụy hiệu: Cáo thụ Kiến Công đô uý, thụy Tráng Hiển
 • Chánh lục phẩm:
  • Chức, hàm: Ngũ đẳng thị vệ, Cai đội các thành, trấn, đạo; Cai đội Thuộc binh; Chánh đội trưởng suất đội tại các đơn vị Giám thành, Võng thành, Chư quân, Thân công phủ, Ngũ hộ, Lục kiên, Lý thiện, Tuần bạc, Tuần thành; Trung hầu đội Chánh đội trưởng suất thập; Nội hầu đội Chánh đội trưởng suất thập; Thủ ngự các cửa biển và cửa ải, Đốc vận
  • Thụy hàm, thụy hiệu: Sắc thụ Tráng Tiết kỵ uý, thụy Hùng Kính
 • Tòng lục phẩm
  • Chức, hàm: Chánh đội trưởng suất đội các thành, trấn, đạo; Thuộc binh Chánh đội trưởng suất đội; (Chánh đội trưởng sau đây đều là Chánh đội trưởng suất thập), Cẩm y Chánh đội trưởng; Thị trung Tả dực Chánh đội trưởng; Thị trung Hữu dực Chánh đội trưởng; Trung hầu đội Đội trưởng; Nội hầu đội Đội trưởng; Thị nội Thần cơ Chánh đội trưởng; Thị nội Tiền phong Chánh đội trưởng; Thị nội Long võ Chánh đội trưởng; Thị nội Hổ oai Chánh đội trưởng; Thị nội Nội hầu Chánh đội trưởng; Thị nội Kỳ võ Chánh đội trưởng; Thị nội Thành võ Chánh đội trưởng; Thị nội Thị tượng Chánh đội trưởng; Thị nội Tả hầu Chánh đội trưởng; Thị nội Hữu hầu Chánh đội trưởng; Thị nội Trung hầu nhất Chánh đội trưởng; Thị nội Dực võ Chánh đội trưởng; Thị nội Thượng trà Chánh đội trưởng; Thị nội Tiểu sai Chánh đội trưởng; Thị nội Tả vệ Chánh đội trưởng; Thị nội Hữu vệ Chánh đội trưởng; Thị nội Kim đao Chánh đội trưởng; Thị nội Kim sang Chánh đội trưởng; Thị nội Ngân sang Chánh đội trưởng; Thị nội Thị nghi Chánh đội trưởng; Thị nội Thượng Thiện Chánh đội trưởng; Thị nội Tiểu hầu Chánh đội trưởng; Thị nội Tài hoa Chánh đội trưởng; Nội thuỷ Phấn dực Chánh đội trưởng; Kiêu kỵ Chánh đội trưởng; Phi kỵ Chánh đội trưởng; Thần sách Chánh đội trưởng; Hộ lăng Chánh đội trưởng; Từ tế Chánh đội trưởng; Ân kỵ uý (tập ấm); Tuyên uý đồng tri; Phòng ngự đồng tri; Cai đội thổ binh
  • Thụy hàm, thụy hiệu: Sắc thụ Tráng Tiết tá kỵ uý, thụy Hùng Tiết
 • Chánh thất phẩm
  • Chức, hàm: Giám thành Chánh đội trưởng suất thập; (Chánh đội trưởng sau đây đều là Chánh đội trưởng suất thập), Võng thành Chánh đội trưởng; Chư quân Chánh đội trưởng; Thân công phủ Chánh đội trưởng; Ngũ hộ Chánh đội trưởng; Lục kiên Chánh đội trưởng; Lý thiện Chánh đội trưởng; Tuần bạc Chánh đội trưởng; Tuần thành Chánh đội trưởng; (Đội trưởng sau đây đều là đội trưởng suất thập), Cẩm y Đội trưởng; Tả dực quân Thị trung Đội trưởng; Thị trung Hữu dực Đội trưởng; Thần cơ Thị nội Đội trưởng; Thị nội Tiền phong Đội trưởng; Thị nội Long võ Đội trưởng; Thị nội Hổ oai Đội trưởng; Thị nội Nội hầu Đội trưởng; Thị nội Kỳ võ Đội trưởng; Thị nội Thành võ Đội trưởng; Thị nội Thị tượng Đội trưởng; Thị nội Tả hầu Đội trưởng; Thị nội Hữu hầu Đội trưởng; Thị nội Trung hầu nhất Đội trưởng; Thị nội Dực võ Đội trưởng; Thị nội Thượng trà Đội trưởng; Thị nội Tiểu sai Đội trưởng; Thị nội Tả vệ Đội trưởng; Thị nội Hữu vệ Đội trưởng; Thị nội Kim đao Đội trưởng; Thị nội Kim sang Đội trưởng; Thị nội Ngân sang Đội trưởng; Thị nội Thị nghi Đội trưởng; Thị nội Thượng thiện Đội trưởng; Thị nội Tiểu hầu Đội trưởng; Thị nội Tài hoa Đội trưởng; Nội thủy Phấn dực Đội trưởng; Kiêu kỵ Đội trưởng; Phi kỵ Đội trưởng; Thần cơ Đội trưởng; Hộ lăng Đội trưởng; Từ tế Đội trưởng; Thiên hộ; Nội tạo Cục tượng Chánh tri sự
  • Thụy hàm, thụy hiệu: Sắc thụ Hiệu Trung kỵ uý, thụy Hùng Quả
 • Tòng thất phẩm
  • Chức, hàm: Chánh đội trưởng suất thập các thành, trấn, đạo; Thuộc binh Chánh đội trưởng suất thập; (Đội trưởng sau đây đều là Đội trưởng suất thập), Giám thành Đội trưởng; Võng thành Đội trưởng; Chư quân Đội trưởng; Thân công phủ Đội trưởng; Ngũ hộ Đội trưởng; Lục kiên Đội trưởng; Lý thiện Đội trưởng; Tuần bạc Đội trưởng; Tuần thành Đội trưởng; Phó thiên hộ; Nội tạo Cục tượng Phó tri sự; Lãnh vận thiên tổng; Đội trưởng các công thương công khố; Dịch trạm Đội trưởng; Phụng ân uý (tập ấm); Thổ binh Đội trưởng
  • Thụy hàm, thụy hiệu: Sắc thụ Trung Tá kỵ uý, thụy Hùng Cảm
 • Chánh bát phẩm
  • Chức, hàm: Đội trưởng suất thập các thành, trấn, đạo; Thuộc binh đội trưởng suất thập; Chánh bát phẩm bá hộ; Nội tạo Cục tượng Tri sự công thương; Công khố Thứ đội trưởng; Dịch trạm Thứ đội trưởng
  • Thụy hàm, thụy hiệu: Sắc thụ Trung Tín hiệu uý, thụy Dũng Kiên
 • Tòng bát phẩm
  • Chức, hàm: Tòng bát phẩm Đội trưởng; Tòng bát phẩm Bá hộ; các Cục tượng Phó tri sự; Thừa ân uý (tập ấm)
  • Thụy hàm, thụy hiệu: Sắc thụ Trung tín tá hiệu uý, thụy Dũng Mậu
 • Chánh cửu phẩm
  • Chức, hàm: Chánh cửu phẩm bá hộ; các cục tượng Chánh cửu phẩm Tượng mục; Chánh cửu phẩm Đội trưởng; Phủ lệ mục
  • Thụy hàm, thụy hiệu: Sắc thụ Hiệu lực hiệu uý, thụy Dũng Lệ
 • Tòng cửu phẩm
  • Chức, hàm: Tòng cửu phẩm bá hộ; Hộ trưởng các hộ; thợ các cục; các cục tượng Tòng cửu phẩm tượng mục; Tòng cửu phẩm Đội trưởng; Huyện lệ mục
  • Thụy hàm, thụy hiệu: Sắc thụ Hiệu lực tá hiệu uý, thụy Dũng Mẫn

Cải cách quan chế năm 1831 - 1832[sửa | sửa mã nguồn]

Cùng với cải cách địa chính các năm 1831, 1832: đổi các trấn thành tỉnh và chia địa chính Việt Nam thành 31 tỉnh, thì vua Minh Mạng cũng tiến hành sửa đổi hệ thống quan chế theo lối nhà Thanh (Trung Quốc). Thay thế các chức quan Tổng trấn, Hiệp trấn bằng chức Tổng đốc. Đặt thêm các chức Tuần phủ (tương đương với Tỉnh trưởng), Bố chính sứ ở các tỉnh thành. Cải cách này theo hướng tập quyền hơn vào triều đình trung ương, so với quan chế thời Gia Long (vốn phân chia quyền hành bớt cho các Tổng trấn).

Lương bổng các quan viên[sửa | sửa mã nguồn]

Phủ phụ chính triều vua Duy Tân. Từ trái sang phải: Tôn Thất Hân (thượng thư bộ Hình), Nguyễn Hữu Bài (thượng thư bộ Lại), Huỳnh Côn (thượng thư bộ Lễ), Hoàng thân Miên Lịch, Lê Trinh (thượng thư bộ Công), Cao Xuân Dục (thượng thư bộ Học)

Năm Kỷ Hợi 1839, (năm Minh Mạng thứ 20), vua định lương bổng đồng niên và tiền xuân phục cho các quan viên như sau:

 • Chánh nhất phẩm: tiền 400 quan, gạo 300 phương, tiền xuân phục 70 quan.
 • Tòng nhất phẩm: tiền 300 quan, gạo 250 phương, tiền xuân phục 60 quan.
 • Chánh nhị phẩm: tiền 250 quan, gạo 200 phương, tiền xuân phục 50 quan.
 • Tòng nhị phẩm: tiền 180 quan, gạo 150 phương, tiền xuân phục 30 quan.
 • Chánh tam phẩm: tiền 150 quan, gạo 120 phương, tiền xuân phục 20 quan.
 • Tòng tam phẩm: tiền 120 quan, gạo 90 phương, tiền xuân phục 16 quan.
 • Chánh tứ phẩm: tiền 80 quan, gạo 60 phương, tiền xuân phục 14 quan.
 • Tòng tứ phẩm: tiền 60 quan, gạo 50 phương, tiền xuân phục 10 quan.
 • Chánh ngũ phẩm: tiền 40 quan, gạo 43 phương, tiền xuân phục 9 quan.
 • Tòng ngũ phẩm: tiền 35 quan, gạo 30 phương, tiền xuân phục 8 quan.
 • Chánh lục phẩm: tiền 30 quan, gạo 25 phương, tiền xuân phục 7 quan.
 • Tòng lục phẩm: tiền 300 quan, gạo 22 phương, tiền xuân phục 6 quan.
 • Chánh thất phẩm: tiền 25 quan, gạo 20 phương, tiền xuân phục 5 quan.
 • Tòng thất phẩm: tiền 22 quan, gạo 20 phương, tiền xuân phục 5 quan.
 • Chánh bát phẩm: tiền 20 quan, gạo 18 phương, tiền xuân phục 5 quan.
 • Tòng bát phẩm: tiền 20 quan, gạo 18 phương, tiền xuân phục 4 quan.
 • Chánh cửu phẩm: tiền 18 quan, gạo 16 phương, tiền xuân phục 4 quan.
 • Tòng cửu phẩm: tiền 18 quan, gạo 16 phương, tiền xuân phục 4 quan.

Lương bổng của các quan tương đối ít nhưng quan lại được hưởng nhiều quyền lợi, cha họ được khỏi đi lính, làm sưu và miễn thuế tùy theo quan văn hay võ, hàm cao hay thấp. Ngoài ra con cái các quan còn được hưởng lệ tập ấm.[21]

Nhìn chung bộ máy quan lại triều Nguyễn không cồng kềnh, nhưng tham nhũng vẫn là một trong những vấn đề lớn trong hàng ngũ quan lại. Để hạn chế tệ tham nhũng, nhà Nguyễn đặc biệt quan tâm đến chế độ lương bổng đảm bảo cuộc sống ổn định, khá giả cho đội ngũ quan lại.[22] Ngoài lương bổng chính, còn có thêm phụ cấp, gọi là tiền dưỡng liêm.

Đồng thời, trong bộ luật triều Nguyễn có những hình phạt rất nghiêm khắc đối với tội này.

Phẩm phục của quan văn (trái) và quan võ (phải).

Mặc dù triều Nguyễn đã có nhiều cố gắng rất lớn, tệ tham nhũng là một vấn đề lớn của triều đại nhà Nguyễn, đặc biệt trong những đời vua cuối và ở các cấp địa phương xa. Nhiều bằng chứng vào thời đó cho thấy những sự hà lạm của quan lại như tiếm nghịch, biển thủ của công và ăn hối lộ không phải là hiếm. Nguyên nhân của việc này nằm ở chỗ hệ thống hành chính thiếu sự kiểm tra và điều khiển. Quyền lực tuyệt đối của vị Hoàng đế đặt lên trên các thần dân đã thành nguyên tắc, đưa dân chúng vào khuôn phép, phải tuân lệnh từ bên trên. Các quan chức triều đình không ai giám sát các quan ngoài Hoàng đế trong khi vị vua này không thể đủ sức lo xuể tất cả mọi vấn đề. Nhà vua là cơ quan chủ động của guồng máy hành chính tập trung nhưng lại không đủ khả năng để điều hành toàn bộ guồng máy này.[23]

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 • Đỗ Văn Ninh. Từ điển chức quan Việt Nam, Nhà xuất bản Thanh niên, 2006
 • Võ Trường An. Từ điển nhà Nguyễn, Nam Việt, 2012
 • Trần Trọng Kim. Việt Nam sử lược
 • Nguyễn Thế Anh (2008), Kinh tế & xã hội Việt Nam dưới các triều vua nhà Nguyễn, Nhà xuất bản Văn Học

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ Trong Từ điển chức quan Việt Nam (tác giả Đỗ Văn Ninh, Nhà xuất bản Thanh niên, xuất bản năm 2006) và Việt Nam sử lược (tác giả Trần Trọng Kim), đều không thấy đề cập đến Võ giai
 2. ^ Thời Gia Long có Tam thái, nhưng ít khi phong cho người còn sống, thường chỉ phong cho người đã qua đời. Quan chế Minh Mạng bãi bỏ chức này
 3. ^ Lục bộ Tả Hữu Tham Tri - phần lớn các sách, bài viết đều không viết thêm 2 từ Tả Hữu vì các sách sử không nhắc đến trong chiếu chuẩn định năm 1804 thời Gia Long. Thật ra, theo Đại Nam thực lục quyển 1, năm 1793, chúa Nguyễn Ánh đã lệnh cho "Hàn lâm viện chế cáo Hoàng Minh Khánh làm Tả tham tri Hộ bộ"
 4. ^ Tản giai là chức nhàn tản có tên quan nhưng không có việc làm, không phải là chính giai
 5. ^ Trong Đại Nam thực lục và các bài viết khác ghi là "Cai bạ điển quân; Tham luận các biệt đạo" nhưng có lẽ không đúng vì chức Cai bạ điển quân đã được ở trật cao hơn là Tòng tứ phẩm, nên không thể lập lại ở Tòng ngũ phẩm này. Vì vậy có lẽ Từ Điển chức quan Việt Nam, Đỗ Văn Ninh đúng hơn khi ghi là "Cai bạ các biệt đạo, Điển quân tham luận"
 6. ^ Theo Từ Điển chức quan Việt Nam, Đỗ Văn Ninh, đây là 2 ty riêng gồm Cai hợp ty, Lệnh sử ty 6 bộ (trang 523 - Quan chế Gia Long). Điều này không đúng vì Cai hợp là một chức trong các ty, nên đây là Lục bộ Lệnh sử ty Cai hợp, chứ không phải là 2 cơ quan Cai hợp ty, Lệnh sử ty (không phải chức) được bang trật
 7. ^ Trong Đại Nam thực lục và các bài viết khác, chức này được viết là "Tri án Cai hợp các thủ sở", chữ Tri Án có lẽ thêm vào và không đúng, chỉ có chức Cai hợp các thủ sở vì bên dưới trật Tòng bát phẩm có chức Thủ hợp các thủ sở chức không có Tri Án Thủ hợp các thủ sở
 8. ^ Theo Đại Nam thực lục quyển 1 ghi là "bản ty ty Lệnh sử Y viện, Đồ gia" có lẽ muốn viết là Thái Y viện Lệnh sử ty Bản ty, Đồ gia Lệnh sử Ty Bản ty hơn là Y Viện Đồ Gia Lệnh sử Ty Bản ty vì Đồ gia không gồm đồ của Thái Y viện
 9. ^ Theo Từ điển chức quan Việt Nam, Đỗ Văn Ninh, đây là chức Chư thủ hợp các thủ sở. E rằng đây là một ngộ nhận vì trong các sử sách Việt, không có chức Chư thủ hợp các thủ sở, chỉ có chức Thủ hợp mà thôi
 10. ^ a ă Theo Đại Nam thực lục quyển 1, Pháp lục, Đạo sĩ, Xá sai, Tướng thần lại là các ty tôn giáo, xem đoạn "Lại ra lệnh cho bốn dinh bãi bỏ những nhân viên ở hai ty Pháp lục và Đạo sĩ cho sung bổ và hai ty Xá sai và Tướng thần lại..."
 11. ^ Tự thừa là chức quan coi giữ đền miếu. Nhiều bài viết Từ thừa là không đúng.
 12. ^ Các bài viết, sách sử Việt dịch là Thủ hợp tại gia hoặc Thủ hợp ở nhà, nhưng triều Nguyễn không có các chức này, chỉ có chức Thủ hợp các cục tượng (cục tượng tức Nội tạo ty) (Tòng cửu phẩm), xem thêm Từ điển chức quan Việt Nam, Đỗ Văn Ninh, Thủ hợp trang 698
 13. ^ Năm Minh Mạng 12 (1831), chức Hiệp trấn được đổi thành chức Bố chính sứ
 14. ^ Năm Minh Mạng 12 (1831), chức Tham hiệp được đổi thành chức Án sát sứ
 15. ^ Kinh kỳ đạo Ngự sử tức chức Giám sát ngự sử đạo Kinh Kỳ, tên này dùng để phân biệt với các Giám sát ngự sử tại các đạo khác ví dụ Giám sát ngự sử đạo Hải An chuyên trách giám sát hai tỉnh Hải Dương, Quảng Yên
 16. ^ a ă â Nhiều bài viết Nội vụ phủ Thanh thận ty thay vì là Nội vụ phủ Tiết thận ty, đều này có lẽ không đúng . Theo Từ điển chức quan Việt Nam, Đỗ Văn Ninh, Nội vụ phủ có Tiết thận ty, còn Vũ khố thì có Thanh Thận ty
 17. ^ Khâm thiên giám Chiêm hậu trật Tòng ngũ phẩm đến năm Minh Mạng 8 (1827), khi vua Minh Mạng lệnh bỏ chức này, thay bằng chức Ngũ quan chính và định trật mới là Chánh lục phẩm
 18. ^ Kinh huyện tri huyện là chức tri huyện tại kinh kỳ, khác với Tri huyện là chức tri huyện tại các huyện khác trên toàn quốc
 19. ^ Tượng y ty không có chức Tượng y chính, chỉ có chức Tượng y phó (Đại Nam thực lục, tập 3)
 20. ^ Những thư lại chưa xếp vào ngạch bậc vì chưa qua thi tuyển. Nếu thi đạt sẽ được phong phẩm hàm
 21. ^ Nguyễn Thế Anh 2008, tr. 48
 22. ^ “Nhìn nhận lại vương triều Nguyễn: Cần khách quan với lịch sử”. 20/10/2008. Truy cập ngày 2 tháng 10 năm 2010.  Đã bỏ qua tham số không rõ |piblisher= (trợ giúp); Kiểm tra giá trị ngày tháng trong: |date= (trợ giúp)
 23. ^ Nguyễn Thế Anh 2008, tr. 65–66