Quark duyên

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Quark duyên
Cấu trúc Hạt sơ cấp
Loại hạt Fermion
Nhóm Quark
Lớp thứ hai
Tương tác cơ bản Tương tác mạnh, Tương tác yếu, Tương tác điện từ, Tương tác hấp dẫn.
Phản hạt Phản quark duyên
Lý thuyết Sheldon Glashow, John Iliopoulos, Luciano Maiani (1970)
Thực nghiệm Samuel C.C. Ting và Burton Richter (1974)
Ký hiệu c c
Khối lượng 1,18–1,34 GeV/c2
Hạt tạo thành sau phân rã: Quark lạ, Quark dưới
Điện tích +23 e
Màu tích
Spin 12

Quark duyên thuộc gia đình fermion, nhóm quark, thế hệ thứ hai. Lý thuyết của hạt được đưa ra vào năm 1970 bởi Sheldon Glashow, John Iliopoulos, Luciano Maiani, và được thực nghiệm vào 1974 bời Samuel C.C. TingBurton Richter.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]