Reverse Address Resolution Protocol

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Giao thức phân giải ngược lại địa chỉ (Reverse Address Resolution Protocol - RARP) là một giao thức mạng máy tính được sử dụng bởi một máy chủ yêu cầu giao thức Internet (IPv4) của địa chỉ từ một máy chủ lưu trữ hành chính, khi có địa chỉ lớp của nó kết hoặc phần cứng có sẵn, chẳng hạn như một địa chỉ MAC.

RARP được mô tả trong Internet Engineering Task Force (IETF) xuất bản RFC 903. [1] Nó đã được trả quá cũ của Nghị định thư Bootstrap (BOOTP) và năng động hiện đại Host Configuration Protocol (DHCP), mà cả hỗ trợ một tính năng lớn hơn nhiều thiết lập hơn RARP.

RARP đòi hỏi một hoặc nhiều máy chủ lưu trữ để duy trì một cơ sở dữ liệu bản đồ của địa chỉ lớp liên kết đến các địa chỉ giao thức tương ứng. Media Access Control (MAC) địa chỉ cần thiết để được cấu hình riêng trên các máy chủ của quản trị viên. RARP được giới hạn chỉ phục vụ các địa chỉ IP.

Reverse ARP khác với giao thức phân giải địa chỉ ngược (InARP) được mô tả trong RFC 2390, được thiết kế để có được địa chỉ IP liên kết với địa chỉ MAC của một host. InARP là bổ sung Nghị quyết Địa chỉ giao thức được sử dụng cho các đảo ngược tra cứu.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]