Root beer

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Một cốc root beer có bọt

Root beer là một dạng nước ngọt có ga với nồng độ cồn thấp làm từ rễ (hoặc là vỏ) của cây sassafras là thành phần chính. Root beer phổ biến ở Bắc Mỹ và có từ 2 dạng lên mennước ngọt có ga.

Thành phần chính[edit | edit source]

Chất tạo bọt[edit | edit source]

Gia vị[edit | edit source]

Xem thêm[edit | edit source]

Tham khảo[edit | edit source]