SCORM

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Sharable Content Object Reference Model (viết tắt là SCORM) là một tập hợp các tiêu chuẩn và các mô tả cho một chương trình e-learning dựa vào web. Nó định nghĩa sự giao tiếp thông tin giữa nội dung máy khách và hệ thống máy chủ, được gọi là môi trường runtime (thông thường được gọi là LMS - learning management system). SCORM cũng định nghĩa cách để nén nội dung lại vào trong một file ZIP.

SCORM là được hiện thực trong một bản mô tả được thực hiện bởi ADL (Advanced Distributed Learning) thuộc Bộ quốc phòng Mỹ.

Các phiên bản[sửa | sửa mã nguồn]

SCORM 1.1[sửa | sửa mã nguồn]

Đây là phiên bản đầu tiên. Sử dụng cấu trúc dữ liệu file XML dựa trên bảng mô tả của Ủy ban AICC để mô tả cấu trúc nội dung, nhưng thiếu một phương thức đóng gói đủ mạnh và thiếu hỗ trợ siêu dữ liệu (metadata). Phiên bản này nhanh chóng bị thay thế bởi SCORM 1.2

SCORM 1.2[sửa | sửa mã nguồn]

Đây là phiên bản đầu tiên được sử dụng rộng rãi. Nó vẫn tiếp tục được sử dụng và được hỗ trợ hầu hết bởi các Learning Management System hiện nay.

SCORM 2004[sửa | sửa mã nguồn]

Phiên bản hiện nay. Dựa vào tiêu chuẩn mới của IEEE cho API, nhiều thành phần không rõ ràng của phiên bản trước đã được khắc phục. Bao gồm khả năng xác định các giai đoạn của một hoạt động sử dụng nội dung đó. Bao gồm khả năng chia sẻ và sử dụng thông tin về trạng thái của nhiều đối tượng nằm ở nhiều khóa học khác nhau nhưng cùng một LMS. Một bộ biên soạn câu hỏi giúp tăng độ tương tác.

Các phiên bản của SCORM 2004[sửa | sửa mã nguồn]

 • Phiên bản 1 (tháng 1 năm 2004)
 • Phiên bản 2 (tháng 7 năm 2004)
 • Phiên bản 3 (tháng 10 năm 2006)

Mốc thời gian phát triển của SCORM[sửa | sửa mã nguồn]

 • Tháng 1 năm 1999 — Executive Order 13111 signed tasking the DoD to develop common specifications and standards for e-learning across both federal and private sectors
 • Tháng 1 năm 2000 — SCORM Version 1.0
 • Tháng 1 năm 2001 — SCORM Version 1.1
 • Tháng 10 năm 2001 — SCORM Version 1.2
 • Tháng 1 năm 2004 — SCORM 2004 (1st Edition)
 • Tháng 7 năm 2004 — SCORM 2004 (2nd Edition)
 • Tháng 6 năm 2006 — Department of Defense Instruction (DoDI) 1322.26 Requiring DoD Use of SCORM
 • Tháng 10 năm 2006 — SCORM 2004 (3rd Edition)
 • Tháng 10 năm 2009 — SCORM 2.0 (Web 2.0)

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]

Các nguồn tài nguyên[sửa | sửa mã nguồn]

Mạng nghiên cứu ADL (thuộc Bộ quốc phòng Mỹ)[sửa | sửa mã nguồn]