Science Citation Index

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm

Danh-mục Trích-dẫn Khoa-học (Science Citation Index, viết tắt: SCI) là một danh-mục trích-dẫn do Viện Thông-tin Khoa-học (Institute for Scientific Information, viết tắt: ISI) xuất-bản lần đầu-tiên và là công-trình do nhà-khoa-học Eugene Garfield sáng-tạo ra vào năm 1960. Hiện-nay Thomson Reuters là chủ-sở-hữu của danh-mục này.[1][2] Phiên-bản danh-mục lớn hơn với tên-gọi Danh-mục Trích-dẫn Khoa-học mở-rộng (Science Citation Index Expanded, viết tắt: SCIE) bao-gồm hơn 6.500 Tạp-chí khoa-học danh-tiếng và quan-trọng, xuyên-suốt 150 chuyên-ngành, từ năm 1900 cho đến nay. Những tạp-chí này theo mô-tả là những tạp-chí hàng-đầu thế-giới về khoa-họccông-nghệ vì quá-trình chọn-lọc chúng vào danh-mục rất nghiêm-ngặt.[3] Danh-mục trích-dẫn này có-thể truy-cập trực-tuyến (online) thông-qua cơ-sở dữ-liệu (database) Web Khoa-học (Web of Science) (Web of Science là một phần của bộ-sưu-tập các database Web Kiến-thức (Web of Knowledge)). Ngoài-ra còn có phiên-bản in và phiên-bản trên đĩa CD, trong đó số tạp-chí ít hơn. Database này cho-phép một nghiên-cứu-viên xác-định danh-sách những bài-báo xuất-bản sau có trích-dẫn tới một bài-báo bất-kì đã được xuất-bản trước đó, danh-sách những bài báo của cùng một tác-giả, hoặc danh-sách những bài-báo thường-xuyên được trích-dẫn nhất. Thomson Reuters cũng đã thương-mại-hóa nhiều tập-con của database này, với thuật-ngữ Các Danh-mục Trích-dẫn Đặc-biệt (Specialty Citation Indexes),[4] như Danh-mục Trích-dẫn Khoa-học Thần-kinh (Neuroscience Citation Index)[5]Danh-mục Trích-dẫn Hóa-học (Chemistry Citation Index).[6]

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Thao-khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ “History of Citation Indexing” (Free HTML download). Needs of researchers create demand for citation indexing. Thomson Ruters. Tháng 11 năm 2010. Truy cập ngày 4 tháng 11 năm 2010. 
  2. ^ “Science Citation Index”. Truy cập ngày 30 tháng 8 năm 2009. 
  3. ^ “Science Citation Index Expanded”. Truy cập ngày 30 tháng 8 năm 2009. 
  4. ^ “Specialty Citation Indexes”. Truy cập ngày 30 tháng 8 năm 2009. 
  5. ^ “Journal Search - Science -”. Truy cập ngày 30 tháng 8 năm 2009. 
  6. ^ “Journal Search - Science - Thomson Reuters”. Truy cập ngày 14 tháng 1 năm 2011. 

Liên-kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]