Tây Vu vương

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Vị trí khu tự trị Tây Vu trên bản đồ nước Nam Việt (trung tâm là Cổ Loa).

Tây Vu Vương (chữ Hán: 西于王[1]; mất năm 111 TCN) là tước vị do một số sử gia Việt Nam đặt ra để chỉ thủ lĩnh cuộc nổi dậy của nhân dân hai xứ tại quận Giao ChỉCửu Chân chống lại sự xâm lăng của nhà Tây Hán.[2]

Tây Vu Vương là thủ lĩnh của đất tự trị Tây Vu (tự trị trong Nam Việt) với trung tâm là Cổ Loa.

Một số nhà sử học coi vị thủ lĩnh này có khả năng là hậu duệ của An Dương Vương.[3] Nhà sử học Trần Quốc Vượng cho rằng Tây Vu Vương đã thiết lập một thái ấp hay chính quyền tại Cổ Loa.[4][5] Vào giai đoạn cuối của cuộc chiến tranh Hán-Nam Việt, Tả tướng Hoàng Đồng (黄同) của hai quận Giao ChỉCửu Chân đã giết chết thủ lĩnh Tây Vu đang làm loạn để hàng Hán.[6][7]

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ Hán thư, Quyển 95, mục Tây Nam Di Lưỡng Việt Triều Tiên truyện, chép: "故甌駱將左黃同斬西于王,封爲下鄜侯" (Cổ Âu Lạc tướng tả Hoàng Đồng trảm Tây Vu Vương, phong vi Hạ Phu hầu).
  2. ^ Từ điển bách khoa quân sự Việt Nam, 2004, tr. 564 "KHỞI NGHĨA TÂY VU VƯƠNG (lll TCN), khởi nghĩa của người Việt ở Giao Chỉ chống ách đô hộ của nhà Triệu (TQ). Khoảng cuối lll TCN, nhân lúc nhà Triệu suy yếu,bị nhà Tây Hán(Trung Quốc) thôn tính, một thủ lĩnh người Việt (gọi là Tây Vu Vương)..."
  3. ^ Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến năm 1884, Nguyễn Phan Quang, Võ Xuân Đàn - 2000, tr. 56 "Chớp thời cơ đó, trên đất đai Âu Lạc cũ, Tây Vu Vương (có lẽ thuộc dòng dõi An Dương Vương) lãnh đạo dân chúng nổi dậy chống quan chức nhà Triệu. Khởi nghĩa Tây Vu Vương là cuộc nổi dậy chống chính quyền đô hộ phương Bắc đầu..."
  4. ^ Viet Nam Social Sciences vol.1-6, tr.91, 2003 "In 111 B.C. there prevailed a historical personage of the name of Tay Vu Vuong who took advantage of troubles circumstances in the early period of Chinese domination to raise his power, and finally was killed by his general assistant, Hoang Dong. Professor Tran Quoc Vuong saw in him the Tay Vu chief having in hands tens of thousands of households, governing thousands miles of land and establishing his center in Co Loa area (59.239). Tay Vu and Tay Au is in fact the same."
  5. ^ Bruce M. Lockhart, William J. Duiker The A to Z of Vietnam 2010, tr.357 "Tây Vu, Administrative and territorial term for an ancient district in Vietnam. Located in the lower Red River Delta around the city of Co Loa, not far from present-day Hanoi, Tây Vu became an administrative district during the Au Lac and Nam Viet..."
  6. ^ Hán thư - Cảnh Vũ Chiêu Tuyên Nguyên Thành công thần biểu chép: "Hạ Phu hầu Tả tướng Hoàng Đồng làm Tả tướng của Âu Lạc ngày trước chém Tây Vu Vương, có công phong tước Hầu, thực ấp bảy trăm hộ. Ngày Đinh Dậu tháng Tư [năm Nguyên Phong đầu tiên thời Vũ Đế (năm 110 TCN)] phong."
  7. ^ Sử ký - Kiến Nguyên dĩ lai hầu giả niên biểu chép: "Hạ Li hầu vì làm Tả tướng của nước Âu Lạc chém Tây Vu Vương có công được phong Hầu".