Tôn thức Thái cực quyền

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Tôn thức Thái cực quyền, Tôn gia Thái cực quyền hay Tôn thị Thái cực quyền (孫式, 孫家, 孫氏 太極拳), còn gọi là Khai hợp hoạt bộ Thái cực quyền (開合活步太極拳), là dòng phái Thái cực quyền của dòng họ Tôn Trung Quốc, được Tôn Phước Toàn, tự là Lộc Đường xiển dương, phát triển trên cơ sở Võ thức Thái cực quyền học từ Hác Vi Chân dung hợp với Hình ý quyềnBát quái chưởng.

Lịch sử[sửa | sửa mã nguồn]

Tôn Phước Toàn (Sun Fuquan 孫福全), tự là Lộc Đường (Sun Lu-t'ang hoặc Sūn Lùtáng 孫祿堂, 1861-1932), vãn hiệu Hàn Trai, là người huyện Hoàn, tỉnh Hà Bắc. Từ nhỏ ông đã say mê võ thuật, theo Lý Khôi Viên học Hình ý quyền (Xingyiquan 形意拳) và có cơ duyên thụ giáo thầy Quách Văn Thâm, vốn là tôn sư của Lý Khôi Viên, được Quách Văn Thâm chân truyền tuyệt kỹ. Về sau, Tôn Lộc Đường lại theo thầy Trình Diên Hoa học Bát quái chưởng (Bāguàzhăng 八卦掌) và đã mang công phu thâm hậu sau nhiều năm luyện tập.

Trong những năm tiếp theo Tôn Lộc Đường tiếp tục theo học Võ thức Thái cực quyền từ Hác Vi Chân. Say mê nghiên cứu, tiên sinh đã tinh thông ảo diệu cả ba hệ quyền thuật, dung hợp thành một mà sáng tạo ra Tôn thức Thái cực quyền[1].

Đặc điểm[sửa | sửa mã nguồn]

Tôn thức Thái cực quyền có bộ pháp tới lui theo nhau, bước tới thì chân sau theo, bước lui thì chân trước rút về[1], khá gần với kỹ thuật đạp bộ của Vịnh Xuân quyền. Kỹ pháp của Tôn thức Thái cực thư thái, tròn trịa, linh hoạt, nhanh nhẹn, tự nhiên. Lúc luyện hai chân hư-thực phân biệt rõ ràng. Quyền thức giống như mây bay nước cuốn, liên tục không ngừng, mỗi lúc chuyển thân lại lấy các chiêu "khai" và "hợp" tiếp nhau, nên còn được gọi là Khai hợp hoạt bộ Thái cực quyền[1].

Quyền thức[sửa | sửa mã nguồn]

TT Tên chiêu thức TT Tên chiêu thức (tiếp) TT Tên chiêu thức (tiếp)
1 Khởi thế
Thế khởi đầu
34 Hợp thủ 67 Vân thủ
Tay chuyển động như mây bay
2 Lãn trát y
Lười mặc áo ngoài
35 Đơn tiên 68 Vân thủ hạ thế
Tay như mây trong thế hạ xuống
3 Khai thủ
Tay mở ra
36 Vân thủ 69 Kim kê độc lập
Gà vàng đứng một chân
4 Hợp thủ
Tay hợp lại
37 Cao thám mã
Xoa đầu ngựa
70 Đảo niện hầu
5 Đơn tiên
Một cây roi
38 Hữu khởi cước
Đá bên phải
71 Thủ huy tỳ bà (hữu thức)
6 Đề thủ thượng thức
Thức nâng tay lên
39 Tả khởi cước
Đá bên trái
72 Bạch hạc lượng sí
7 Bạch hạc lượng sí
Hạc trắng xòe cánh
40 Chuyển thân đặng cước
Xoay người đá bằng gót chân
73 Khai thủ
8 Khai thủ 41 Tiến bộ đả chùy
Bước chân lên đánh chùy
74 Hợp thủ
9 Hợp thủ 42 Phiên thân hữu khởi cước
Xoay người đá chân phải
75 Lâu tất ảo bộ (tả thức)
10 Lâu tất ảo bộ (tả thức)
Bước nghịch quét qua đầu gối (thức trái)
43 Phi thân phục hổ
Dời người hổ nằm phục
76 Thủ huy tỳ bà
11 Thủ huy tỳ bà (tả thức)
Tay gảy đàn tỳ bà (thức trái)
44 Tả khởi cước 77 Tam thông bối
12 Tiến bộ ban lan chùy
Bước lên gạt ngăn chặn đấm
45 Chuyển thân hữu đặng cước
Xoay người đá chân phải bằng gót chân
78 Lãn trát y
13 Như phong tự bế
Giống như ngăn giống như chặn
46 Thượng bộ ban lan chùy 79 Khai thủ
14 Bảo hổ thôi sơn
Ôm cọp đẩy núi
47 Như phong tự bế 80 Hợp thủ
15 Khai thủ 48 Bão hổ thôi sơn 81 Đơn tiên
16 Hợp thủ 49 Khai thủ (hữu chuyển) 82 Vân thủ
17 Lâu tất ảo bộ (hữu chuyển)
Bước nghịch quét qua đầu gối (chuyển phải)
50 Hợp thủ 83 Cao thám mã
18 Lãn trát y 51 Lâu tất ảo bộ (hữu chuyển) 84 Thập tự bãi liên
Hình chữ "thập", tạt lá sen
19 Khai thủ 52 Lãn trát y 85 Tiến bộ chỉ đáng chùy
Bước lên đánh vào bụng dưới
20 Hợp thủ 53 Khai thủ 86 Thối bộ lãn trát y
21 Đơn tiên 54 Hợp thủ 87 Khai thủ
22 Chẩu hạ khán chùy
Chùy nhìn dưới chỏ
55 Tà đơn tiên 88 Hợp thủ
23 Đảo niện hầu (tả thức)
Đuổi khỉ lui lại (thức trái)
56 Dã mã phân tông
Ngựa hoang lắc bờm
89 Đơn tiên
24 Đảo niện hầu (hữu thức)
Đuổi khỉ lui lại (thức phải)
57 Lãn trát y 90 Đơn tiên hạ thế
25 Thủ huy tỳ bà (hữu thức) 58 Khai thủ 91 Thượng bộ thất tinh
26 Bạch hạc lượng sí 59 Hợp thủ 92 Thối bộ khóa hổ
27 Khai thủ 60 Đơn tiên 93 Chuyển giác bãi liên
Đổi góc tạt lá sen
28 Hợp thủ 61 Hữu thông bối chưởng
Chưởng thông qua lưng (trái)
94 Loan cung xạ hổ
Giương cung bắn cọp
29 Lâu tất ảo bộ (tả thức) 62 Ngọc nữ xuyên thoa
Thiếu nữ đưa thoi
95 Song chàng chùy
Hai chùy đụng nhau
30 Thủ huy tỳ bà (tả thức) 63 Lãn trát y 96 Âm dương hỗn nhất
Âm dương trộn lại làm một
31 Tam thông bối
Ba lần thông suốt lưng
64 Khai thủ 97 Thâu thức
Thế thu lại
32 Lãn trát y 65 Hợp thủ
33 Khai thủ 66 Đơn tiên

Kỹ thuật thôi thủ[sửa | sửa mã nguồn]

Công phu thôi thủ của Tôn thức Thái cực quyền gồm Định bộ thôi thủHoạt bộ thôi thủ.

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ a b c Thái cực quyền toàn tập, Tập 5: Tôn thức Thái cực quyền, Nhà xuất bản Đồng Nai, 2000, trang 618.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  • Thái cực quyền toàn tập, Tập 5: Tôn thức Thái cực quyền; Nhà xuất bản Đồng Nai, 2000. Trang 618-692.


Ngũ đại danh gia Thái cực quyền

Trần gia | Dương gia | Ngô gia | Võ gia | Tôn gia