Tấn phong

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Tấn phong, trong nhiều tôn giáo, là nghi lễ dành cho một cá nhân để họ trở thành giáo sĩ với đầy đủ các năng quyền để giảng đạo (thuyết pháp) hoặc quản trị cơ sở tôn giáo.

Kitô giáo[edit | edit source]

Công giáo, Chính Thống giáo và Anh giáo[edit | edit source]

Phật giáo[edit | edit source]

Hồi giáo[edit | edit source]

Do Thái giáo[edit | edit source]

Xem thêm[edit | edit source]

Tham khảo[edit | edit source]