Tầng lớp hạ trung lưu

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Ở các nước phát triển trên thế giới, tầng lớp hạ trung lưu hay trung lưu bậc thấp là một phân nhánh của tầng lớp trung lưu. Trên phạm vi toàn cầu, thuật ngữ này chỉ đến nhóm các hộ gia đình hoặc cá nhân thuộc giới trung lưu nhưng chưa đạt tới địa vị của tầng lớp thượng trung lưu có liên quan đến địa hạt cao hơn của giới trung lưu, vậy nên tên gọi này ra đời từ đó.[1][2][3][4][5][6][7][8]

Hoa Kỳ[sửa | sửa mã nguồn]

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Chú thích
  1. ^ “Graphic: How Class Works”. The New York Times. 15 tháng 5 năm 2005. Truy cập ngày 23 tháng 11 năm 2011.
  2. ^ Brooks, David (17 tháng 11 năm 2008). “The Formerly Middle Class”. The New York Times. Truy cập ngày 23 tháng 11 năm 2011.
  3. ^ Decca Aitkenhead (19 tháng 10 năm 2007). “Class rules”. The Guardian. UK. Truy cập ngày 23 tháng 11 năm 2011.
  4. ^ Andy Beckett (24 tháng 7 năm 2010). “Is the British middle class an endangered species?”. The Guardian. London. Truy cập ngày 23 tháng 11 năm 2011.
  5. ^ Johnson, Reed (31 tháng 5 năm 2009). “Center stage: middle-class African Americans”. Los Angeles Times. Truy cập ngày 23 tháng 11 năm 2011.
  6. ^ Lahiri, Tripti (19 tháng 8 năm 2010). “Much of Indian 'Middle Class' Is Almost Poor”. The Wall Street Journal. Truy cập ngày 23 tháng 11 năm 2011.
  7. ^ Weisman, Jonathan (26 tháng 3 năm 2010). “Middle Class Starts to Drift From Obama”. The Wall Street Journal. Truy cập ngày 23 tháng 11 năm 2011.
  8. ^ Connors, Will (18 tháng 1 năm 2011). “In Nigeria, Used Cars Are a Road to Status”. The Wall Street Journal. Truy cập ngày 23 tháng 11 năm 2011.
Danh mục sách tham khảo