Tập tin này từ Wikimedia Commons

Tập tin:France cities.png

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tập tin gốc(1.797×1.796 điểm ảnh, kích thước tập tin: 3,53 MB, kiểu MIME: image/png)

Miêu tả
English: Map of Metropolitan French cities (agglomerations > 100,000 inhabitants on 1999 census).
Français : Carte des villes de la France métropolitaine (agglomérations de plus 100 000 habitants au recensement de 1999).
See Image:France cities.pdf.
Ngày tạo ra
Nguồn gốc Tác phẩm do chính người tải lên tạo ra
Tác giả David Monniaux
Giấy phép
(Dùng lại tập tin)
GNU head Bạn có quyền sao chép, sử dụng và/hoặc sửa đổi Tài liệu này theo những điều khoản được quy định trong Giấy phép Tài liệu Tự do GNU, phiên bản 1.2 hoặc các phiên bản mới hơn được Quỹ Phần mềm Tự do quy định; ngoại trừ những phần không được sửa đổi, bìa trước và bìa sau. Bạn có thể xem giấy phép nói trên ở phần “Giấy phép Tài liệu Tự do GNU”.
w:vi:Creative Commons
ghi công chia sẻ tương tự
Tập tin này được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 3.0 Chưa chuyển đổi
Bạn được tự do:
 • chia sẻ – sao chép, phân phối và chuyển giao tác phẩm
 • pha trộn – để chuyển thể tác phẩm
Theo các điều kiện sau:
 • ghi công – Bạn phải ghi công tương ứng, cung cấp một liên kết đến giấy phép, và cho thấy các thay đổi có được thực hiện hay không. Bạn có thể làm điều đó bằng bất ký cách nào hợp lý, nhưng không phải bằng các cách gợi ý rằng người cho phép ủng hộ bạn hay việc sử dụng của bạn.
 • chia sẻ tương tự – Nếu bạn thay thế, biến đổi, hoặc làm tác phẩm khác dựa trên tác phẩm này, bạn chỉ được phân phối tác phẩm mới tạo ra với một giấy phép y hệt, tương tự hoặc tương thích.
Thẻ quyền này được thêm vào tập tin trong nỗ lực cập nhật giấy phép GFDL.
w:vi:Creative Commons

ghi công chia sẻ tương tự

Tập tin này được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0 Chung
Bạn được tự do:
 • chia sẻ – sao chép, phân phối và chuyển giao tác phẩm
 • pha trộn – để chuyển thể tác phẩm
Theo các điều kiện sau:
 • ghi công – Bạn phải ghi công tương ứng, cung cấp một liên kết đến giấy phép, và cho thấy các thay đổi có được thực hiện hay không. Bạn có thể làm điều đó bằng bất ký cách nào hợp lý, nhưng không phải bằng các cách gợi ý rằng người cho phép ủng hộ bạn hay việc sử dụng của bạn.
 • chia sẻ tương tự – Nếu bạn thay thế, biến đổi, hoặc làm tác phẩm khác dựa trên tác phẩm này, bạn chỉ được phân phối tác phẩm mới tạo ra với một giấy phép y hệt, tương tự hoặc tương thích.

w:vi:Creative Commons

ghi công chia sẻ tương tự

Tập tin này được phát hành theo giấy phép Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0 Pháp.
Flag of France.svg
Bạn được tự do:
 • chia sẻ – sao chép, phân phối và chuyển giao tác phẩm
 • pha trộn – để chuyển thể tác phẩm
Theo các điều kiện sau:
 • ghi công – Bạn phải ghi công tương ứng, cung cấp một liên kết đến giấy phép, và cho thấy các thay đổi có được thực hiện hay không. Bạn có thể làm điều đó bằng bất ký cách nào hợp lý, nhưng không phải bằng các cách gợi ý rằng người cho phép ủng hộ bạn hay việc sử dụng của bạn.
 • chia sẻ tương tự – Nếu bạn thay thế, biến đổi, hoặc làm tác phẩm khác dựa trên tác phẩm này, bạn chỉ được phân phối tác phẩm mới tạo ra với một giấy phép y hệt, tương tự hoặc tương thích.

Phiên bản khác
 • Projection équirectangulaire
 • top:52.30°
 • bottom:41.00°
 • left:-6.00°
 • right:10.00°
Hình ảnh trong ngày Tập tin này đã được chọn làm hình ảnh trong ngày trên Wikimedia Commons ngày . Lời chú giải của nó như sau:
English: Map of Metropolitan French cities

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/giờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện tại10:30, ngày 17 tháng 4 năm 2007Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 10:30, ngày 17 tháng 4 năm 20071.797×1.796 (3,53 MB)Tene~commonswikiOptimised (5)
19:26, ngày 7 tháng 4 năm 2006Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 19:26, ngày 7 tháng 4 năm 20061.797×1.796 (3,64 MB)Verdy pEdit the previous image to remove the uncentered white borders.
07:09, ngày 1 tháng 6 năm 2005Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 07:09, ngày 1 tháng 6 năm 20052.000×1.796 (3,69 MB)David.Monniaux
00:02, ngày 28 tháng 5 năm 2005Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 00:02, ngày 28 tháng 5 năm 20051.799×1.796 (3,64 MB)David.Monniauxbugfix
22:19, ngày 27 tháng 5 năm 2005Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 22:19, ngày 27 tháng 5 năm 20051.799×1.796 (3,64 MB)David.Monniauxdebug
20:49, ngày 27 tháng 5 năm 2005Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 20:49, ngày 27 tháng 5 năm 20051.799×1.796 (3,64 MB)David.Monniauxfix bug
17:39, ngày 27 tháng 5 năm 2005Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 17:39, ngày 27 tháng 5 năm 20051.800×1.794 (4,14 MB)David.MonniauxMap of French cities {{subst:DMonniaux}}
17:34, ngày 27 tháng 5 năm 2005Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 17:34, ngày 27 tháng 5 năm 20052.000×1.796 (4,18 MB)David.MonniauxMap of French cities {{subst:DMonniaux}}
Có 1 trang tại Wikipedia tiếng Việt có liên kết đến tập tin (không hiển thị trang ở các dự án khác):

Sử dụng tập tin toàn cục

Các wiki sau đang sử dụng tập tin này:

Xem tập tin này đang dùng ở đâu toàn hệ thống.