Tập tin này từ Wikimedia Commons

Tập tin:Red copyright.svg

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tập tin gốc(tập tin SVG, 197×197 điểm ảnh trên danh nghĩa, kích thước: 524 byte)

Miêu tả

Rendition of Image:Red_copyright.png in the SVG format

Ngày tạo ra
Nguồn gốc Tác phẩm do chính người tải lên tạo ra
Tác giả User:Zscout370
Giấy phép
(Dùng lại tập tin)
Public domain Tác phẩm này đã được tác giả của nó, Zscout370, phát hành vào phạm vi công cộng. Điều này có hiệu lực trên toàn thế giới.
Tại một quốc gia mà luật pháp không cho phép điều này, thì:
Zscout370 cho phép tất cả mọi người được quyền sử dụng tác phẩm này với bất cứ mục đích nào, không kèm theo bất kỳ điều kiện nào, trừ phi luật pháp yêu cầu những điều kiện đó.
Phiên bản khác
Copyright
Copyright.svgGrey copyright.svgCopyrightedgrey.svgCopyright white.svgBlue copyright.svgGreen copyright.svgYellow copyright 2.svgYellow copyright.svgOrange copyright.svgPink copyright.svg
Copyleft
Copyleft.svgCopyleft white.svgGreenCopyleft.svgGreenCopyleft (2).svgOrange copyleft.svgRed copyleft.svgPinkCopyleft.svgHeckert GNU white.svg
Public domain
PD-icon.svgPD-Help icon.svgPD-icon-info.svgPD-Sound.svgSemiPD-icon.svgPDmaybe-icon.svgPD-icon-red.svgRed copyright CN.svg
SVG genesis
Notepad icon wide.svg
This icon was created with a text editor.


Protected This media file has been protected from editing to prevent vandalism.
Please discuss changes on the talk page or request unprotection.

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/giờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện tại13:27, ngày 1 tháng 10 năm 2008Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 13:27, ngày 1 tháng 10 năm 2008197×197 (524 byte)Waldirwider white rectangle, to fix issue described at http://i206.photobucket.com/albums/bb293/timkloske/Misc/copyright.gif
13:57, ngày 7 tháng 3 năm 2007Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 13:57, ngày 7 tháng 3 năm 2007197×197 (460 byte)Tene~commonswikiRemoved unnecessary whitespace
18:35, ngày 9 tháng 6 năm 2006Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 18:35, ngày 9 tháng 6 năm 2006197×197 (484 byte)Keeleysamreduced size
18:01, ngày 27 tháng 1 năm 2006Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 18:01, ngày 27 tháng 1 năm 2006197×197 (1 kB)Boris23{{PD-self}} Category:Symbols Category:Copyright-Copyleft
07:38, ngày 21 tháng 12 năm 2005Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 07:38, ngày 21 tháng 12 năm 2005196×196 (2 kB)Zscout370http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Red_copyright.png drawn in the SVG format by me.

Có hơn 100 trang liên kết đến tập tin này. Danh sách dưới đây chỉ hiển thị 100 liên kết đầu tiên đến tập tin này. Một danh sách đầy đủ có sẵn tại đây.

Sử dụng tập tin toàn cục

Đặc tính hình