Tập tin này từ Wikimedia Commons

Tập tin:Video game rating systems map.svg

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tập tin gốc(tập tin SVG, 940×477 điểm ảnh trên danh nghĩa, kích thước: 1,69 MB)

Miêu tả
English: Map, where certain video game content rating systems are used.
Polski: Mapa, na której zaznaczono poszczególne systemy oceniania gier komputerowych.
Português: Mapa que mostra diferentes sistemas de classificação de jogos eletrônicos ao redor do mundo.
Ngày tạo ra
Nguồn gốc based on Image:BlankMap-World6.svg
Tác giả Selecting and filling of the countries: Holek (Thảo luận · đóng góp)
Giấy phép
(Dùng lại tập tin)

Permission for copy, distribution, derivative works, and commercial use is permitted with provided information about author, and publishing it further on the same license (CC-BY-SA-2.5-PL). (See also below)

Phiên bản khác
Portuguese version

New version at request of user:Krator... Korean agency changed to GRB per Game_Rating_Board article on en:wp ++Lar: t/c 12:16, 12 July 2007 (UTC)

The new version is a trivial change of the original. The original licensing applies. --Krator 09:36, 13 July 2007 (UTC)


Licensing:

This image or multimedia was created by Holek. The image or audio is licensed under CC-BY-SA license. Attribution to Wikipedia or another project of the Wikimedia foundation is required for this license if the image or audio is used outside of projects of the Wikimedia foundation. Attribution to me is not required.

Licencja:

Ten obrazek lub plik multimedialny został stworzony przez użytkownika Hołek. Został on udostępniony na licencji CC-BY-SA. Informacja o źródle (Wikipedia lub inny projekt Fundacji Wikimedia) jest wymagana przez licencję, jeżeli chcesz użyć tego obrazu lub multimediów poza projektami Fundacji Wikimedia. Informacja o moim autorstwie nie jest wymagana.

w:vi:Creative Commons

ghi công chia sẻ tương tự

Tập tin này được phát hành theo giấy phép Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.5 Ba Lan.
Flag of Poland.svg
Bạn được tự do:
  • chia sẻ – sao chép, phân phối và chuyển giao tác phẩm
  • pha trộn – để chuyển thể tác phẩm
Theo các điều kiện sau:
  • ghi công – Bạn phải ghi công tương ứng, cung cấp một liên kết đến giấy phép, và cho thấy các thay đổi có được thực hiện hay không. Bạn có thể làm điều đó bằng bất ký cách nào hợp lý, nhưng không phải bằng các cách gợi ý rằng người cho phép ủng hộ bạn hay việc sử dụng của bạn.
  • chia sẻ tương tự – Nếu bạn thay thế, biến đổi, hoặc làm tác phẩm khác dựa trên tác phẩm này, bạn chỉ được phân phối tác phẩm mới tạo ra với một giấy phép y hệt, tương tự hoặc tương thích.

"I want to use the image/multimedia. How can I do that?"

You can use this image/multimedia freely for any purpose, including commercial use, provided that you license it under the above license. My suggestion is to use text shown below:

For privacy reasons please use only "Holek" as author. If necessary, please translate the text in your language. Also if necessary, you can put my real name, but only if it is really necessary. For electronic use please include the links in the text as shown, for printed use please print the text as shown. If you use the image I would appreciate it if you would let me know on my talk page, but this is not required as long as you follow the above license.

"Chcę użyć tego pliku. Jak mogę to zrobić?"

Możesz używać tej grafiki/multimediów darmowo w każdym celu, włącząc użycie komercyjne, udostępniając go dalej na powyższej licencji. Moja sugestia, co do tego, to wypisanie tekstu wyświetlonego na dole.

Ze względu na politykę prywatności, użyj jedynie mojego pseudonimu ("Holek") jako nazwy autora. Jeżeli to niezbędne, przetłumacz ten tekst na odpowiedni język. Dla użycia cyfrowego podaj tekst razem z linkami, dla drukowanego podaj tekst tak, jak wygląda. Jeżeli użyłeś mojego pliku możesz powiadomić mnie o tym na mojej stronie dyskusji, lecz nie jest to wymagane, dopóki trzymasz się powyższej licencji.

English licensing text:
This Wikipedia and Wikimedia Commons image/multimedia is from the user Holek and is freely available at //commons.wikimedia.org/wiki/File:Video_game_rating_systems_map.svg under the creative commons cc-by-sa 2.5 Poland license.

Polish licensing text:

Ta grafika/multimedia ze stron Wikipedii i Wikimedia Commons zostały stworzone przez użytkownika Hołek i są udostępniane za darmo na stronie //commons.wikimedia.org/wiki/File:Video_game_rating_systems_map.svg na licencji creative commons cc-by-sa 2.5 Polska.

Annotations This image is annotated: View the annotations at Commons

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/giờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện tại07:42, ngày 1 tháng 3 năm 2014Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 07:42, ngày 1 tháng 3 năm 2014940×477 (1,69 MB)Frenzie23The UK now solely uses PEGI.
10:44, ngày 6 tháng 12 năm 2011Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 10:44, ngày 6 tháng 12 năm 2011940×477 (1,69 MB)StalwartUKchanged Mexico to ESRB
12:31, ngày 13 tháng 1 năm 2010Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 12:31, ngày 13 tháng 1 năm 2010940×477 (2,32 MB)Cassowary{{Information |Description={{en|Map, where certain video game content rating systems are used.}} {{pl|Mapa, na której zaznaczono poszczególne [[w:pl:System oceniania gier komputerowych|systemy oceniania gier komput
14:46, ngày 9 tháng 9 năm 2009Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 14:46, ngày 9 tháng 9 năm 2009940×477 (2,31 MB)LadsgroupAdd ESRA
17:58, ngày 18 tháng 10 năm 2008Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 17:58, ngày 18 tháng 10 năm 2008940×477 (2,31 MB)Voidvectorfix font not rendering correctly on Wiki server
19:10, ngày 26 tháng 9 năm 2008Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 19:10, ngày 26 tháng 9 năm 2008940×477 (2,3 MB)Holekupdated version
20:12, ngày 25 tháng 1 năm 2008Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 20:12, ngày 25 tháng 1 năm 2008940×477 (2,27 MB)L6656~commonswikiColor of North Korea is changed into gray.
12:15, ngày 12 tháng 7 năm 2007Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 12:15, ngày 12 tháng 7 năm 2007940×477 (2,27 MB)LarNew version at request of user:Krator... Korean agency changed to GRB per en:Game_Rating_Board ~~~~
20:41, ngày 14 tháng 5 năm 2007Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 20:41, ngày 14 tháng 5 năm 2007940×477 (2,27 MB)HolekNewer version
18:34, ngày 14 tháng 5 năm 2007Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 18:34, ngày 14 tháng 5 năm 2007940×477 (2,27 MB)Holek{{Information |Description={{en|Map, where certain w:video game content rating systems are used.}} {{pl|Mapa, na której zaznaczono poszczególne systemy oceniania gier komputerowych.}} |Source=based on [[
Có 1 trang tại Wikipedia tiếng Việt có liên kết đến tập tin (không hiển thị trang ở các dự án khác):

Sử dụng tập tin toàn cục

Các wiki sau đang sử dụng tập tin này:

Đặc tính hình