Tập tin cấu hình

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search


Trong điện toán, tập tin cấu hình (tiếng Anh: config files hay config files) sẽ cấu hình tham sốcài đặt ban đầu cho các chương trình máy tính. Chúng được sử dụng cho phần mềm ứng dụng, quy trình máy chủ và thiết lập hệ điều hành.

Một số phần mềm ứng dụng cung cấp công cụ để tạo, sửa và kiểm tra cú pháp dòng lệnh của tập tin cấu hình. Đôi khi các công cụ này có giao diện người dùng. Với một số chương trình khác, các quản trị hệ thống tạo và sửa các tập tin cấu hình bằng tay thông qua các trình soạn thảo.

Xem thêm[edit | edit source]

  • INI file, một định dạng cấu hình phổ biến
  • .properties, phần mở rộng tệp được sử dụng chủ yếu trong Java
  • JSON, với sự hỗ trợ cho các kiểu dữ liệu và cấu trúc dữ liệu phức tạp
  • YAML,[1] với sự hỗ trợ cho các kiểu dữ liệu và cấu trúc dữ liệu phức tạp
  • Cấu hình máy tính
  • [2]
  • [3][3]

Tham khảo[edit | edit source]

Liên kết ngoài[edit | edit source]

  • libprf1 - alpha cross-platform, multi-language support for accessing the Preferences Registry Format (PRF) 1.0 configuration files