Tổng Thư ký Quốc vụ viện Trung Quốc

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Tổng Thư ký Quốc vụ viện Trung Quốc tên gọi tắt Tổng Thư ký Quốc vụ viện là một trong những thành viên của Quốc vụ viện Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, là thành viên của Hội nghị Thường vụ Quốc vụ việnHội nghị toàn thể Quốc vụ viện.

Tổng Thư ký Quốc vụ viện dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Quốc vụ viện, phụ trách xử lý công tác hằng ngày của Quốc vụ viện. Quốc vụ viện xếp đặt một số Phó Tổng Thư ký, hỗ trợ công tác Tổng Thư ký. Tổng Thư ký Quốc vụ viện phụ trách lãnh đạo công tác của Văn phòng Quốc vụ viện.

Danh sách Tổng Thư ký qua các thời kỳ[sửa | sửa mã nguồn]

Tổng Thư ký Chính vụ viện Chính phủ Nhân dân Trung ương
Thứ tự nhiệm kỳ Họ tên Ngày tháng năm nhậm chức Ngày tháng năm rời cương vị công tác Thủ tướng Ghi chú
1 Lý Duy Hán 19 tháng 10 năm 1949 18 tháng 9 năm 1953 Chu Ân Lai Bị miễn chức
2 Tập Trọng Huân 18 tháng 9 năm 1953 28 tháng 9 năm 1954 Chu Ân Lai
Tổng Thư ký Quốc vụ viện Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
Khóa (phân biệt) Họ tên Ngày tháng năm nhậm chức Ngày tháng năm rời cương vị công tác Thủ tướng Ghi chú
1 Tập Trọng Huân 28 tháng 9 năm 1954 28 tháng 4 năm 1959 Chu Ân Lai
2 Tập Trọng Huân 28 tháng 4 năm 1954 4 tháng 1 năm 1965 Chu Ân Lai kiêm nhiệm Phó Thủ tướng Quốc vụ viện, phụ trách công tác thường vụ Quốc vụ viện;Năm 1962, nguyên do Án phản đảng tiểu thuyết《Lưu Chí Đan》 bị thẩm tra、“Giám hộ”、công khai xử lý tội lỗi、buộc đi công tác tại cơ sở khó khăn,không thể thực hiện chức trách。
2 Chu Vinh Hâm tháng 3 năm 1963 4 tháng 1 năm 1965 Chu Ân Lai quyền
3 Chu Vinh Hâm 4 tháng 1 năm 1965 17 tháng 1 năm 1975 Chu Ân Lai
4 —— 17 tháng 1 năm 1975 5 tháng 3 năm 1978 Chu Ân LaiHoa Quốc Phong khuyết
5 —— 5 tháng 3 năm 1978 12 tháng 6 năm 1979 Hoa Quốc Phong khuyết
5 Kim Minh 12 tháng 6 năm 1979 12 tháng 2 năm 1980 Hoa Quốc Phong Bị miễn chức
5 Cơ Bằng Phi 12 tháng 2 năm 1980 6 tháng 3 năm 1981 Triệu Tử Dương Bị miễn chức
5 Đỗ Tinh Viên 6 tháng 3 năm 1981 20 tháng 6 năm 1983 Triệu Tử Dương
6 Điền Kỷ Vân 20 tháng 6 năm 1983 22 tháng 1 năm 1985 Triệu Tử Dương kiêm nhiệm Phó Thủ tướng Quốc vụ viện
6 Trần Tuấn Sinh 22 tháng 11 năm 1985 12 tháng 4 năm 1988 Triệu Tử Dương
7 Trần Tuấn Sinh 12 tháng 4 năm 1988 29 tháng 12 năm 1988 Lý Bằng kiêm nhiệm Ủy viên Quốc vụ
7 La Cán 29 tháng 12 năm 1988 29 tháng 3 năm 1993 Lý Bằng
8 La Cán 29 tháng 3 năm 1993 18 tháng 3 năm 1998 Lý Bằng kiêm nhiệm Ủy viên Quốc vụ
9 Vương Trung Vũ 18 tháng 3 năm 1998 17 tháng 3 năm 2003 Chu Dung Cơ kiêm nhiệm Ủy viên Quốc vụ
10 Hoa Kiến Mẫn 17 tháng 3 năm 2003 17 tháng 3 năm 2008 Ôn Gia Bảo kiêm nhiệm Ủy viên Quốc vụ
11 Mã Khải 17 tháng 3 năm 2008 16 tháng 3 năm 2013 Ôn Gia Bảo kiêm nhiệm Ủy viên Quốc vụ
12 Dương Tinh 16 tháng 3 năm 2013 24 tháng 2 năm 2018 Lý Khắc Cường kiêm nhiệm Ủy viên Quốc vụ;đến ngày 24 tháng 2 năm 2018, do vi phạm kỷ luật nghiêm trọng bị cách chức[1][2]
13 Tiêu Tiệp 19 tháng 3 năm 2018 đương nhiệm Lý Khắc Cường kiêm nhiệm Ủy viên Quốc vụ

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]