Thành viên:Đại Ngọc

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Khung cửa sổ một ngôi nhà cũ trên phố Nguyễn Siêu
Hà Nội ơi
Hướng về thành phố xa xôi
Ánh đèn giăng mắc muôn nơi
Áo màu tung gió chơi vơi...

Hoàng Dương