Thành viên:Diepphi/Tham gia

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Nhân vật (752)[sửa | sửa mã nguồn]

Tam Hoàng Ngũ Đế[sửa | sửa mã nguồn]

Nhà Hạ[sửa | sửa mã nguồn]

Nhà Thương[sửa | sửa mã nguồn]

Nhà Chu[sửa | sửa mã nguồn]

Nhà Tây Chu[sửa | sửa mã nguồn]

Nhà Đông Chu[sửa | sửa mã nguồn]

Xuân Thu[sửa | sửa mã nguồn]

Chiến Quốc[sửa | sửa mã nguồn]

Nhà Tần[sửa | sửa mã nguồn]

Nhà Tây Sở[sửa | sửa mã nguồn]

Nhà Hán[sửa | sửa mã nguồn]

Nhà Tây Hán[sửa | sửa mã nguồn]

Nhà Đông Hán[sửa | sửa mã nguồn]

Tam Quốc[sửa | sửa mã nguồn]

Tào Ngụy[sửa | sửa mã nguồn]

Đông Ngô[sửa | sửa mã nguồn]

Thục Hán[sửa | sửa mã nguồn]

Nhà Tấn[sửa | sửa mã nguồn]

Nhà Tây Tấn[sửa | sửa mã nguồn]

Nhà Đông Tấn[sửa | sửa mã nguồn]

Ngũ Hồ thập lục quốc[sửa | sửa mã nguồn]

Nam Bắc Triều[sửa | sửa mã nguồn]

Nhà Lưu Tống[sửa | sửa mã nguồn]

Nhà Nam Tề[sửa | sửa mã nguồn]

Nhà Lương[sửa | sửa mã nguồn]

Nhà Trần[sửa | sửa mã nguồn]

Nhà Bắc Ngụy[sửa | sửa mã nguồn]

Nhà Đông Ngụy - Bắc Tề[sửa | sửa mã nguồn]

Nhà Tây Ngụy - Bắc Chu[sửa | sửa mã nguồn]

Nhà Tùy[sửa | sửa mã nguồn]

Nhà Đường[sửa | sửa mã nguồn]

Ngũ Đại Thập Quốc[sửa | sửa mã nguồn]

Nhà Liêu[sửa | sửa mã nguồn]

Nhà Tống[sửa | sửa mã nguồn]

Nhà Bắc Tống[sửa | sửa mã nguồn]

Nhà Nam Tống[sửa | sửa mã nguồn]

Nhà Tây Hạ[sửa | sửa mã nguồn]

Nhà Kim[sửa | sửa mã nguồn]

Nhà Nguyên[sửa | sửa mã nguồn]

Nhà Minh[sửa | sửa mã nguồn]

Nhà Thanh[sửa | sửa mã nguồn]

Sự kiện (48)[sửa | sửa mã nguồn]

Bản mẫu (2)[sửa | sửa mã nguồn]