Thành viên:Mr Accountable

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm

VietnameseProvincesMapTiengViet1.png Ví dụ.jpg

排名
(人口)
省名 英文 首都 英文 面积
(平方公里)
人口
(2007年)
1 KwaZulu-Natal Tỉnh KwaZulu-Natal Province 彼德马里茨堡 Pietermaritzburg 92,100 10,014,500
2 Gauteng Tỉnh Gauteng Province 约翰内斯堡 Johannesburg 17,010 9,688,100
3 Đông Cape Tỉnh Eastern Cape Province 比索 Bisho/King Williams Town 169,580 6,906,200
4 Limpopo Tỉnh Limpopo Province 波罗克瓦尼 Polokwane 123,900 5,402,900
5 Tây Cape Tỉnh Western Cape Province 开普敦 Cape Town 129,370 4,839,800
6 Tây Bắc Tỉnh North West Province 马弗京 Mafeking/Mmabatho 116,320 3,394,200
7 Mpumalanga Tỉnh Mpumalanga Province 内尔斯普雷特 Nelspruit 79,490 3,536,300
8 Free State Tỉnh Free State Province 布隆方丹 Bloemfontein 129,480 2,965,600
9 Bắc Cape Tỉnh Northern Cape Province 金伯利 Kimberley 361,830 1,102,200

Khi chế độ apartheid chấm dứt năm 1994, chính phủ Nam Phi đã phải tích hợp các Bantustan độc lập và bán độc lập trước đó vào cơ cấu chính trị Nam Phi. Để thực hiện điều này, chính phủ đã xóa bỏ bốn tỉnh Nam Phi trước đó (Tỉnh Cape, Natal, Bang Orange Free, và Transvaal) và thay thế chúng bằng chín tỉnh mới hoàn toàn. Các tỉnh mới thường nhỏ hơn tỉnh cũ, và trên lý thuyết mang lại cho các chính phủ địa phương nhiều nguồn tài nguyên trên một diện tích nhỏ hơn.

Chín tỉnh được chia nhỏ tiếp thành 52 quận: 6 khu đô thị và 46 đô thị cấp quận. 46 đô thị cấp quận được chia tiếp thành 231 thành phố địa phương. Các đô thị cấp quận cũng gồm 20 vùng quản lý quận. Sáu khu đô thị vừa có chức năng như các quận vừa như đô thị cấp quận. Các tỉnh mới gồm: Tiêu bản:SouthAfricaProvinces