Bước tới nội dung

Thành viên:Ryder1992

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia


làm mới  • X  • T  • S Việc tồn đọng


Chờ xóa

 • Chung: ~0
 • Bài viết: ~1
 • Tập tin: ~0
 • Bản mẫu: ~0
 • Thành viên: ~0
 • Thể loại: ~0
 • Đổi hướng: ~0
 • Cổng thông tin: ~0
 • Khác: ~2

Chờ xóa có thời hạn

 • Bài chất lượng kém: ~7
 • Bài chất lượng kém 16-07-2024: ~1
 • Bài chất lượng kém quá 7 ngày: ~0
 • Bài chất lượng kém do dịch thuật: ~4
 • Bài chất lượng kém do dịch thuật quá 10 ngày: ~0
 • Văn phong không thích hợp: ~1
 • Văn phong không thích hợp 2024-07-16: ~0
 • Hình có vấn đề: ~14
 • Hình có vấn đề 2024-07-16: ~2
 • Hình sử dụng hợp lý không sử dụng 2024-07-16: ~2
 • Hình không tự do có thể thay thế 16-07-2024: ~0
 • Hình không rõ nguồn gốc 2024-07-16: ~0
 • Hình không rõ tình trạng bản quyền 2024-07-16: ~0
 • Đề nghị xóa: ~2
 • Đề nghị xóa 2024-07-16: ~0
 • Đề nghị xóa hết hạn: ~0

Biểu quyết xóa

 • Số bài đang được biểu quyết xóa: ~11
 • Số tập tin đang được biểu quyết xóa: ~0
 • Số thể loại, bản mẫu và mô đun đang được biểu quyết xóa: ~0
 • Số trang thuộc không gian khác đang được biểu quyết xóa: ~0
 • Số bài đang được biểu quyết phục hồi: ~0

Vi phạm bản quyền

 • Bài vi phạm bản quyền: ~1
 • Hình vi phạm bản quyền: ~0

Volunteer Response Team

 • Nội dung chờ xác nhận giấy phép VRT: ~3

Bảo quản nội dung:

 • Tập tin không tự do có phiên bản cũ: ~30

Yêu cầu sửa đổi trang bị khóa

 • Yêu cầu sửa đổi: ~23
 • Yêu cầu sửa đổi không nằm trên trang thảo luận: ~0
 • Có thể dùng bản mẫu sai: ~2

Khác:

 • Yêu cầu bỏ cấm: ~241
 • Yêu cầu bỏ cấm tự động: ~80

Các trang cần chú ý:


Nhận dạng rối cũ bị cấm khi tài khoản mới ngựa quen đường cũ

Thành viên:Ryder1992/Nhận diện rối cũ bị cấm khi tài khoản mới ngựa quen đường cũ

Thành viên:Nguyentrongphu/lưu trữ/Các trò diễn tuồng thường thấy ở rối và cách nhận dạng

Rối chính trị

Wikipedia:Rối phá hoại dai dẳng/Kayani

Wikipedia:Rối phá hoại dai dẳng/MiG29VN

Wikipedia:Rối phá hoại dai dẳng/MiG29VN/So sánh Kayani và MiG29VN

Wikipedia:Rối phá hoại dai dẳng/MiG29VN/Hoạt động năm 2024

Trieu Thuan Son

Wikipedia:Tin nhắn cho bảo quản viên/Trieu Thuan Son

Thành viên:Ryder1992/Danh sách các TK và IP của rối Trieu Thuan Son

Thành viên:Khả Vân Đại Hãn/Trung tâm nghiên cứu phá hoại/Chiến tranh TTS – cộng đồng Wikipedia

Từ tuần tra viên đến bị án cấm dài hạn hoặc vô hạn

Thành viên:Ryder1992/Từ tuần tra viên đến thành viên đang bị cấm dài hạn hoặc vô hạn

Công cụ của mình

+ Twinkle + Mobile Undo (khi minh mình sử dụng di động) + IaBot + Check Proxy (Awebanalysis) + SWViewer + Công cụ Biên dịch nội dung – Xem Thành viên:DHN/Amusing mistranslations + Copyvios.toolforge