Thành viên:ThiênĐế98/Điểm đến yêu thích của rối

  Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
  • Danh sách này sẽ hỗ trợ cho các bảo trì viên tương lai của dự án có thêm tài liệu phân biệt các đàn rối và biểu hiện của chúng. Ở đây tôi chỉ đề cập đến các đàn rối đã bị "Trảm quyết" với sự điều tra, nghiên cứu của cá nhân tôi, đôi khi với sự hỗ trợ và lưu ý từ các thành viên khác.
  • Danh sách xếp theo thời gian khai tử của rối, chỉ tính các rối bị cấm nhờ quá trình yêu cầu thẩm định.

  Danh sách[sửa | sửa mã nguồn]

    Bè phái Kayani
    Bè phái MIG
    Bè phái Quachtinh470
    Bè phái Bùi Công Chức
  STT Tên tài khoản Lần đầu sửa đổi – Khai tử Địa điểm ưa thích Vụ việc kết án
  01 Duongqua56 25 tháng 3 năm 2019 – 1 tháng 10 năm 2019
  190 ngày
  Chung các vụ của Duongqua Bè rối chính trị "tái sinh"
  02 Kotankien 1 tháng 4 năm 2019 – 1 tháng 10 năm 2019
  183 ngày
  Chung các vụ của Duongqua Bè rối chính trị "tái sinh"
  03 Mularoma 5 tháng 4 năm 2019 – 1 tháng 10 năm 2019
  179 ngày
  Chung các vụ của Duongqua Bè rối chính trị "tái sinh"
  04 Krachen 19 tháng 10 năm 2017 – 1 tháng 10 năm 2019
  1 năm, 347 ngày
  Chung các vụ của Duongqua Bè rối chính trị "tái sinh"
  05 Tadinhthao 26 tháng 2 năm 2018 – 1 tháng 10 năm 2019
  1 năm, 217 ngày
  Chung các vụ của Duongqua Bè rối chính trị "tái sinh"
  06 Quangdaihiep 5 tháng 11 năm 2018 – 1 tháng 10 năm 2019
  330 ngày
  Chung các vụ của Duongqua Bè rối chính trị "tái sinh"
  07 Bocanisa 6 tháng 6 năm 2019 – 1 tháng 10 năm 2019
  117 ngày
  Chung các vụ của Duongqua Bè rối chính trị "tái sinh"
  08 Ranthan33 16 tháng 9 năm 2019 – 1 tháng 10 năm 2019
  15 ngày
  Chung các vụ của Duongqua Bè rối chính trị "tái sinh"
  09 Dothanhmoi 16 tháng 9 năm 2019 – 1 tháng 10 năm 2019
  15 ngày
  Chung các vụ của Duongqua Bè rối chính trị "tái sinh"
  10 Aragorn Vietnam 22 tháng 3 năm 2019 – 1 tháng 10 năm 2019
  193 ngày
  Chung các vụ của Quachtinh470 Bè rối chính trị "tái sinh"
  11 Quachtinh470 25 tháng 4 năm 2019 – 1 tháng 10 năm 2019
  159 ngày
  Chung các vụ của Quachtinh470 Bè rối chính trị "tái sinh"
  12 Scotchbourbon 19 tháng 2 năm 2018 – 1 tháng 10 năm 2019
  1 năm, 224 ngày
  Chung các vụ của Quachtinh470 Bè rối chính trị "tái sinh"
  13 Messiah6969 27 tháng 9 năm 2019 – 1 tháng 10 năm 2019
  4 ngày
  Chung các vụ của Quachtinh470 Bè rối chính trị "tái sinh"
  14 Rentoro 2 tháng 10 năm 2019 – 3 tháng 10 năm 2019
  1 ngày
  Chung các vụ của Dripron Kayani và hậu duệ
  15 Rimsado 11 tháng 9 năm 2019 – 4 tháng 10 năm 2019
  23 ngày
  Chung các vụ của Dripron Kayani và hậu duệ
  16 Dripron 5 tháng 9 năm 2019 – 4 tháng 10 năm 2019
  29 ngày
  Chung các vụ của Dripron Kayani và hậu duệ
  17 Dripron 5 tháng 9 năm 2019 – 4 tháng 10 năm 2019
  29 ngày
  Chung các vụ của Dripron Kayani và hậu duệ
  18 Remyuko Chưa kịp có 1 sửa đổi – 4 tháng 10 năm 2019 Chung các vụ của Dripron Kayani và hậu duệ
  19 Hoanmychau Chưa kịp có 1 sửa đổi – 4 tháng 10 năm 2019 Chung các vụ của Dripron Kayani và hậu duệ
  20 Hongmaichinhhiep 21 tháng 4 năm 2019 – 7 tháng 10 năm 2019
  169 ngày
  Chung các vụ của Hongmaichinhhiep Bè rối chính trị "tái sinh"
  21 ILpeace 17 tháng 8 năm 2019 – 7 tháng 10 năm 2019
  51 ngày
  Chung các vụ của Hongmaichinhhiep Bè rối chính trị "tái sinh"
  22 Anhhunghanquoc 23 tháng 7 năm 2017 – 7 tháng 10 năm 2019
  2 năm, 76 ngày
  Chung các vụ của Hongmaichinhhiep Bè rối chính trị "tái sinh"
  23 Truongthanh1956 5 tháng 10 năm 2019 – 7 tháng 10 năm 2019
  2 ngày
  Chung các vụ của Hongmaichinhhiep Bè rối chính trị "tái sinh"
  24 Bietnoinhieungoaingu 20 tháng 3 năm 2018 – 7 tháng 10 năm 2019
  1 năm, 201 ngày
  Chung các vụ của Hongmaichinhhiep Bè rối chính trị "tái sinh"
  25 Hocsinhngoankhongthichdihoc 27 tháng 2 năm 2018 – 7 tháng 10 năm 2019
  1 năm, 222 ngày
  Chung các vụ của Hongmaichinhhiep Bè rối chính trị "tái sinh"
  26 Bacbocboo 20 tháng 1 năm 2017 – 10 tháng 10 năm 2019
  2 năm, 263 ngày
  Chung các vụ của Bacbocboo Tàn dư "đàn rối cổ"
  27 Soundltiiinon 21 tháng 1 năm 2017 – 10 tháng 10 năm 2019
  2 năm, 262 ngày
  Chung các vụ của Bacbocboo Tàn dư "đàn rối cổ"
  28 Kimimonnooin 2 tháng 4 năm 2017 – 10 tháng 10 năm 2019
  2 năm, 191 ngày
  Chung các vụ của Bacbocboo Tàn dư "đàn rối cổ"
  29 Frozenman9666 26 tháng 12 năm 2016 – 10 tháng 10 năm 2019
  2 năm, 288 ngày
  Chung các vụ của Bacbocboo Tàn dư "đàn rối cổ"
  30 Minhnga3659 30 tháng 10 năm 2016 – 10 tháng 10 năm 2019
  2 năm, 345 ngày
  Chung các vụ của Bacbocboo Tàn dư "đàn rối cổ"
  31 Agentdio 10 tháng 10 năm 2019 – 12 tháng 10 năm 2019
  2 ngày
  Trần Trinh Huy
  Công tử Bạc Liêu
  MIG29VN trở lại
  32 Quocvinh44 10 tháng 10 năm 2019 – 12 tháng 10 năm 2019
  2 ngày
  Nguyễn Văn Lém
  Chiến dịch Huế - Đà Nẵng ‎
  MIG29VN trở lại
  33 Taytienbac 4 tháng 10 năm 2019 – 12 tháng 10 năm 2019
  8 ngày
  Các nhân vật kiếm hiệp của Kim Dung MIG29VN trở lại
  34 Nguyenquocthe 11 tháng 10 năm 2019 – 12 tháng 10 năm 2019
  1 ngày
  M48 Patton
  T-54/55
  MIG29VN trở lại
  35 Daokimtrung Chưa kịp có 1 sửa đổi – 12 tháng 10 năm 2019 - MIG29VN trở lại
  36 Mickeydonald 30 tháng 11 năm 2016 – 19 tháng 10 năm 2019
  2 năm, 323 ngày
  Chung các vụ của Mickeydonald
  Cần truy vấn tài khoản
  Tàn dư "đàn rối cổ" (lần 2)
  37 Kennyfoofofo 24 tháng 1 năm 2017 – 19 tháng 10 năm 2019
  2 năm, 268 ngày
  Chung các vụ của Mickeydonald
  Cần truy vấn tài khoản
  Tàn dư "đàn rối cổ" (lần 2)
  38 Kimmaphohien Chưa kịp có 1 sửa đổi – 19 tháng 10 năm 2019 - Tàn dư "đàn rối cổ" (lần 2)
  39 Laagela 18 tháng 10 năm 2019 – 19 tháng 10 năm 2019
  1 ngày
  Chung các vụ của Mickeydonald
  Cần truy vấn tài khoản
  Tàn dư "đàn rối cổ" (lần 2)
  40 Hmunnjnkl 23 tháng 1 năm 2017 – 19 tháng 10 năm 2019
  2 năm, 269 ngày
  Chung các vụ của Mickeydonald
  Cần truy vấn tài khoản
  Tàn dư "đàn rối cổ" (lần 2)
  41 HPDQ_BĐBS_QN 22 tháng 7 năm 2019 – 22 tháng 10 năm 2019
  273 ngày
  Chung các vụ của Bùi Công Chức Đàn rối "đồng thuận ảo"
  42 Quy Nhơn Bình Định 21 tháng 5 năm 2019 – 22 tháng 10 năm 2019
  154 ngày
  Chung các vụ của Bùi Công Chức Đàn rối "đồng thuận ảo"
  43 Thành viên chưa đăng nhập 12 tháng 8 năm 2019 – 22 tháng 10 năm 2019
  71 ngày
  Chung các vụ của Bùi Công Chức Đàn rối "đồng thuận ảo"
  44 Khang Ninh FB 22 tháng 6 năm 2019 – 22 tháng 10 năm 2019
  122 ngày
  Chung các vụ của Bùi Công Chức Đàn rối "đồng thuận ảo"
  45 Minh Xung 14 tháng 8 năm 2019 – 22 tháng 10 năm 2019
  69 ngày
  Chung các vụ của Bùi Công Chức Đàn rối "đồng thuận ảo"
  46 Mũ và Giày 2 tháng 8 năm 2019 – 22 tháng 10 năm 2019
  81 ngày
  Chung các vụ của Bùi Công Chức Đàn rối "đồng thuận ảo"
  47 Tài khoản thành viên 12 tháng 8 năm 2019 – 22 tháng 10 năm 2019
  71 ngày
  Chung các vụ của Bùi Công Chức Đàn rối "đồng thuận ảo"
  48 55.843.343 lần 20 tháng 10 năm 2019 – 22 tháng 10 năm 2019
  2 ngày
  Chung các vụ của Bùi Công Chức Đàn rối "đồng thuận ảo"
  49 Bùi Công Chức 29 tháng 1 năm 2017 – 22 tháng 10 năm 2019
  2 năm, 266 ngày
  Chung các vụ của Bùi Công Chức Đàn rối "đồng thuận ảo"
  50 Sarumano01239 4 tháng 10 năm 2017 – 17 tháng 11 năm 2019
  44 ngày
  Xem lịch sử đóng góp Vụ cấm riêng lẻ
  51 Tusado 20 tháng 2 năm 2020 – 19 tháng 3 năm 2020
  28 ngày
  Kayani 2020
  52 Timback 6 tháng 1 năm 2020 – 1 tháng 3 năm 2020
  55 ngày
  Kayani 2020[1]
  53 Timback 10 tháng 2 năm 2020 – 19 tháng 3 năm 2020
  38 ngày
  Kayani 2020
  54 Zusut 2 tháng 2 năm 2020 – 19 tháng 3 năm 2020
  46 ngày
  Kayani 2020
  55 Thacmacti 19 tháng 3 năm 2020 – 19 tháng 3 năm 2020
  0 ngày
  Kayani 2020
  56 Chihung1404 Chưa kịp có 1 sửa đổi – 19 tháng 3 năm 2020 Kayani 2020
  57 Homologen 11 tháng 1 năm 2020 – 30 tháng 1 năm 2020
  19 ngày
  Kayani 2020[2]
  58 Utyrui 31 tháng 12 năm 2019 – 15 tháng 1 năm 2020
  15 ngày
  Kayani 2020[3]
  59 Tisanr 26 tháng 12 năm 2019 – 19 tháng 3 năm 2020
  7 năm, 84 ngày
  Kayani 2020
  60 Humer90 23 tháng 12 năm 2019 – 29 tháng 12 năm 2019
  6 ngày
  Kayani 2020[4]
  61 Tieusao 24 tháng 12 năm 2019 – 19 tháng 3 năm 2020
  86 ngày
  Kayani 2020
  62 Cucku12 22 tháng 12 năm 2019 – 19 tháng 3 năm 2020
  88 ngày
  Kayani 2020
  63 Philosot 4 tháng 3 năm 2020 – 19 tháng 3 năm 2020
  15 ngày
  Kayani 2020
  64 Tusire 4 tháng 3 năm 2020 – 19 tháng 3 năm 2020
  15 ngày}
  Kayani 2020
  65 Dansapa 6 tháng 1 năm 2019 – 19 tháng 3 năm 2020
  73 ngày
  Kayani 2020
  66 Nopui Chưa kịp có 1 sửa đổi – 19 tháng 3 năm 2020 Kayani 2020
  67 Hunindorf 31 tháng 1 năm 2020 – 19 tháng 3 năm 2020
  48 ngày
  Kayani 2020
  68 Riotyt 8 tháng 2 năm 2020 – 19 tháng 3 năm 2020
  40 ngày
  Kayani 2020
  69 Ziufr 14 tháng 2 năm 2020 – 19 tháng 3 năm 2020
  34 ngày
  Kayani 2020
  70 Nguyễn Việt Cường Châu 19 tháng 11 năm 2019 – 19 tháng 3 năm 2020
  121 ngày
  Kayani 2020
  71 Manigiao 15 tháng 1 năm 2020 – 19 tháng 3 năm 2020
  64 ngày
  Kayani 2020
  72 Legolas064 19 tháng 11 năm 2019 – 19 tháng 3 năm 2020
  121 ngày
  Kayani 2020
  73 Trần Đức Đăng 17 tháng 12 năm 2019 – 18 tháng 1 năm 2020
  32 ngày
  Kayani 2020[5]
  74 Trần Trung Đức Long 17 tháng 12 năm 2019 – 19 tháng 3 năm 2020
  93 ngày
  Kayani 2020
  75 Trần Trung Đức Long 29 tháng 12 năm 2019 – 28 tháng 3 năm 2020
  90 ngày
  Rối biểu quyết
  76 Mathaga036 18 tháng 4 năm 2020 – 7 tháng 5 năm 2020
  19 ngày
  Đồng thuận ảo
  77 Cautapchung123 21 tháng 3 năm 2020 – 10 tháng 5 năm 2020
  50 ngày
  Đồng thuận ảo
  78 Djoker075 6 tháng 5 năm 2020 – 9 tháng 5 năm 2020
  3 ngày
  Đồng thuận ảo
  79 Tienolong213 Chưa kịp có 1 sửa đổi – 9 tháng 5 năm 2020 Đồng thuận ảo
  80 Kebab691 26 tháng 3 năm 2020 – 10 tháng 5 năm 2020
  45 ngày
  Đồng thuận ảo
  81 Fufuko215 18 tháng 4 năm 2020 – 9 tháng 5 năm 2020
  21 ngày
  Đồng thuận ảo
  1. ^ (Tuanminh01 cấm trước kiểm định)
  2. ^ (Tuanminh01 cấm trước kiểm định)
  3. ^ (ThiênĐế98 cấm trước kiểm định)
  4. ^ (ThiênĐế98 cấm trước kiểm định)
  5. ^ (ThiênĐế98 cấm trước kiểm định)