Thành viên:ThiênĐế98/Điểm đến yêu thích của rối

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
  • Danh sách này sẽ hỗ trợ cho các bảo trì viên tương lai của dự án có thêm tài liệu phân biệt các đàn rối và biểu hiện của chúng. Ở đây tôi chỉ đề cập đến các đàn rối đã bị "Trảm quyết" với sự điều tra, nghiên cứu của cá nhân tôi, đôi khi với sự hỗ trợ và lưu ý từ các thành viên khác.
  • Danh sách xếp theo thời gian khai tử của rối, chỉ tính các rối bị cấm nhờ quá trình yêu cầu thẩm định.

Danh sách[sửa | sửa mã nguồn]

  Bè phái Kayani
  Bè phái MIG
  Bè phái Quachtinh470
  Bè phái Bùi Công Chức
STT Tên tài khoản Lần đầu sửa đổi – Khai tử Địa điểm ưa thích Vụ việc kết án.
01 Duongqua56 25 tháng 3 năm 2019 – 1 tháng 10 năm 2019
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000190.000000190 ngày
Chung các vụ của Duongqua Bè rối chính trị "tái sinh"
02 Kotankien 1 tháng 4 năm 2019 – 1 tháng 10 năm 2019
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000183.000000183 ngày
Chung các vụ của Duongqua Bè rối chính trị "tái sinh"
03 Mularoma 5 tháng 4 năm 2019 – 1 tháng 10 năm 2019
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000179.000000179 ngày
Chung các vụ của Duongqua Bè rối chính trị "tái sinh"
04 Krachen 19 tháng 10 năm 2017 – 1 tháng 10 năm 2019
&0000000000000001.0000001 năm, &0000000000000347.000000347 ngày
Chung các vụ của Duongqua Bè rối chính trị "tái sinh"
05 Tadinhthao 26 tháng 2 năm 2018 – 1 tháng 10 năm 2019
&0000000000000001.0000001 năm, &0000000000000217.000000217 ngày
Chung các vụ của Duongqua Bè rối chính trị "tái sinh"
06 Quangdaihiep 5 tháng 11 năm 2018 – 1 tháng 10 năm 2019
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000330.000000330 ngày
Chung các vụ của Duongqua Bè rối chính trị "tái sinh"
07 Bocanisa 6 tháng 6 năm 2019 – 1 tháng 10 năm 2019
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000117.000000117 ngày
Chung các vụ của Duongqua Bè rối chính trị "tái sinh"
08 Ranthan33 16 tháng 9 năm 2019 – 1 tháng 10 năm 2019
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000015.00000015 ngày
Chung các vụ của Duongqua Bè rối chính trị "tái sinh"
09 Dothanhmoi 16 tháng 9 năm 2019 – 1 tháng 10 năm 2019
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000015.00000015 ngày
Chung các vụ của Duongqua Bè rối chính trị "tái sinh"
10 Aragorn Vietnam 22 tháng 3 năm 2019 – 1 tháng 10 năm 2019
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000193.000000193 ngày
Chung các vụ của Quachtinh470 Bè rối chính trị "tái sinh"
11 Quachtinh470 25 tháng 4 năm 2019 – 1 tháng 10 năm 2019
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000159.000000159 ngày
Chung các vụ của Quachtinh470 Bè rối chính trị "tái sinh"
12 Scotchbourbon 19 tháng 2 năm 2018 – 1 tháng 10 năm 2019
&0000000000000001.0000001 năm, &0000000000000224.000000224 ngày
Chung các vụ của Quachtinh470 Bè rối chính trị "tái sinh"
13 Messiah6969 27 tháng 9 năm 2019 – 1 tháng 10 năm 2019
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000004.0000004 ngày
Chung các vụ của Quachtinh470 Bè rối chính trị "tái sinh"
14 Rentoro 2 tháng 10 năm 2019 – 3 tháng 10 năm 2019
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000001.0000001 ngày
Chung các vụ của Dripron Kayani và hậu duệ
15 Rimsado 11 tháng 9 năm 2019 – 4 tháng 10 năm 2019
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000023.00000023 ngày
Chung các vụ của Dripron Kayani và hậu duệ
16 Dripron 5 tháng 9 năm 2019 – 4 tháng 10 năm 2019
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000029.00000029 ngày
Chung các vụ của Dripron Kayani và hậu duệ
17 Dripron 5 tháng 9 năm 2019 – 4 tháng 10 năm 2019
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000029.00000029 ngày
Chung các vụ của Dripron Kayani và hậu duệ
18 Remyuko Chưa kịp có 1 sửa đổi – 4 tháng 10 năm 2019 Chung các vụ của Dripron Kayani và hậu duệ
19 Hoanmychau Chưa kịp có 1 sửa đổi – 4 tháng 10 năm 2019 Chung các vụ của Dripron Kayani và hậu duệ
20 Hongmaichinhhiep 21 tháng 4 năm 2019 – 7 tháng 10 năm 2019
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000169.000000169 ngày
Chung các vụ của Hongmaichinhhiep Bè rối chính trị "tái sinh"
21 ILpeace 17 tháng 8 năm 2019 – 7 tháng 10 năm 2019
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000051.00000051 ngày
Chung các vụ của Hongmaichinhhiep Bè rối chính trị "tái sinh"
22 Anhhunghanquoc 23 tháng 7 năm 2017 – 7 tháng 10 năm 2019
&0000000000000002.0000002 năm, &0000000000000076.00000076 ngày
Chung các vụ của Hongmaichinhhiep Bè rối chính trị "tái sinh"
23 Truongthanh1956 5 tháng 10 năm 2019 – 7 tháng 10 năm 2019
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000002.0000002 ngày
Chung các vụ của Hongmaichinhhiep Bè rối chính trị "tái sinh"
24 Bietnoinhieungoaingu 20 tháng 3 năm 2018 – 7 tháng 10 năm 2019
&0000000000000001.0000001 năm, &0000000000000201.000000201 ngày
Chung các vụ của Hongmaichinhhiep Bè rối chính trị "tái sinh"
25 Hocsinhngoankhongthichdihoc 27 tháng 2 năm 2018 – 7 tháng 10 năm 2019
&0000000000000001.0000001 năm, &0000000000000222.000000222 ngày
Chung các vụ của Hongmaichinhhiep Bè rối chính trị "tái sinh"
26 Bacbocboo 20 tháng 1 năm 2017 – 10 tháng 10 năm 2019
&0000000000000002.0000002 năm, &0000000000000263.000000263 ngày
Chung các vụ của Bacbocboo Tàn dư "đàn rối cổ"
27 Soundltiiinon 21 tháng 1 năm 2017 – 10 tháng 10 năm 2019
&0000000000000002.0000002 năm, &0000000000000262.000000262 ngày
Chung các vụ của Bacbocboo Tàn dư "đàn rối cổ"
28 Kimimonnooin 2 tháng 4 năm 2017 – 10 tháng 10 năm 2019
&0000000000000002.0000002 năm, &0000000000000191.000000191 ngày
Chung các vụ của Bacbocboo Tàn dư "đàn rối cổ"
29 Frozenman9666 26 tháng 12 năm 2016 – 10 tháng 10 năm 2019
&0000000000000002.0000002 năm, &0000000000000288.000000288 ngày
Chung các vụ của Bacbocboo Tàn dư "đàn rối cổ"
30 Minhnga3659 30 tháng 10 năm 2016 – 10 tháng 10 năm 2019
&0000000000000002.0000002 năm, &0000000000000345.000000345 ngày
Chung các vụ của Bacbocboo Tàn dư "đàn rối cổ"
31 Agentdio 10 tháng 10 năm 2019 – 12 tháng 10 năm 2019
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000002.0000002 ngày
Trần Trinh Huy
Công tử Bạc Liêu
MIG29VN trở lại
32 Quocvinh44 10 tháng 10 năm 2019 – 12 tháng 10 năm 2019
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000002.0000002 ngày
Nguyễn Văn Lém
Chiến dịch Huế - Đà Nẵng ‎
MIG29VN trở lại
33 Taytienbac 4 tháng 10 năm 2019 – 12 tháng 10 năm 2019
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000008.0000008 ngày
Các nhân vật kiếm hiệp của Kim Dung MIG29VN trở lại
34 Nguyenquocthe 11 tháng 10 năm 2019 – 12 tháng 10 năm 2019
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000001.0000001 ngày
M48 Patton
T-54/55
MIG29VN trở lại
35 Daokimtrung Chưa kịp có 1 sửa đổi – 12 tháng 10 năm 2019 - MIG29VN trở lại
36 Mickeydonald 30 tháng 11 năm 2016 – 19 tháng 10 năm 2019
&0000000000000002.0000002 năm, &0000000000000323.000000323 ngày
Chung các vụ của Mickeydonald
Cần truy vấn tài khoản
Tàn dư "đàn rối cổ" (lần 2)
37 Kennyfoofofo 24 tháng 1 năm 2017 – 19 tháng 10 năm 2019
&0000000000000002.0000002 năm, &0000000000000268.000000268 ngày
Chung các vụ của Mickeydonald
Cần truy vấn tài khoản
Tàn dư "đàn rối cổ" (lần 2)
38 Kimmaphohien Chưa kịp có 1 sửa đổi – 19 tháng 10 năm 2019 - Tàn dư "đàn rối cổ" (lần 2)
39 Laagela 18 tháng 10 năm 2019 – 19 tháng 10 năm 2019
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000001.0000001 ngày
Chung các vụ của Mickeydonald
Cần truy vấn tài khoản
Tàn dư "đàn rối cổ" (lần 2)
40 Hmunnjnkl 23 tháng 1 năm 2017 – 19 tháng 10 năm 2019
&0000000000000002.0000002 năm, &0000000000000269.000000269 ngày
Chung các vụ của Mickeydonald
Cần truy vấn tài khoản
Tàn dư "đàn rối cổ" (lần 2)
41 HPDQ_BĐBS_QN 22 tháng 7 năm 2019 – 22 tháng 10 năm 2019
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000273.000000273 ngày
Chung các vụ của Bùi Công Chức Đàn rối "đồng thuận ảo"
42 Quy Nhơn Bình Định 21 tháng 5 năm 2019 – 22 tháng 10 năm 2019
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000154.000000154 ngày
Chung các vụ của Bùi Công Chức Đàn rối "đồng thuận ảo"
43 Thành viên chưa đăng nhập 12 tháng 8 năm 2019 – 22 tháng 10 năm 2019
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000071.00000071 ngày
Chung các vụ của Bùi Công Chức Đàn rối "đồng thuận ảo"
44 Khang Ninh FB 22 tháng 6 năm 2019 – 22 tháng 10 năm 2019
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000122.000000122 ngày
Chung các vụ của Bùi Công Chức Đàn rối "đồng thuận ảo"
45 Minh Xung 14 tháng 8 năm 2019 – 22 tháng 10 năm 2019
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000069.00000069 ngày
Chung các vụ của Bùi Công Chức Đàn rối "đồng thuận ảo"
46 Mũ và Giày 2 tháng 8 năm 2019 – 22 tháng 10 năm 2019
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000081.00000081 ngày
Chung các vụ của Bùi Công Chức Đàn rối "đồng thuận ảo"
47 Tài khoản thành viên 12 tháng 8 năm 2019 – 22 tháng 10 năm 2019
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000071.00000071 ngày
Chung các vụ của Bùi Công Chức Đàn rối "đồng thuận ảo"
48 55.843.343 lần 20 tháng 10 năm 2019 – 22 tháng 10 năm 2019
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000002.0000002 ngày
Chung các vụ của Bùi Công Chức Đàn rối "đồng thuận ảo"
49 Bùi Công Chức 29 tháng 1 năm 2017 – 22 tháng 10 năm 2019
&0000000000000002.0000002 năm, &0000000000000266.000000266 ngày
Chung các vụ của Bùi Công Chức Đàn rối "đồng thuận ảo"
50 Sarumano01239 4 tháng 10 năm 2017 – 17 tháng 11 năm 2019
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000044.00000044 ngày
Xem lịch sử đóng góp Vụ cấm riêng lẻ
51 Tusado 20 tháng 2 năm 2020 – 19 tháng 3 năm 2020
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000028.00000028 ngày
Kayani 2020
52 Timback 6 tháng 1 năm 2020 – 1 tháng 3 năm 2020
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000055.00000055 ngày
Kayani 2020[1]
53 Timback 10 tháng 2 năm 2020 – 19 tháng 3 năm 2020
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000038.00000038 ngày
Kayani 2020
54 Zusut 2 tháng 2 năm 2020 – 19 tháng 3 năm 2020
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000046.00000046 ngày
Kayani 2020
55 Thacmacti 19 tháng 3 năm 2020 – 19 tháng 3 năm 2020
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 ngày
Kayani 2020
56 Chihung1404 Chưa kịp có 1 sửa đổi – 19 tháng 3 năm 2020 Kayani 2020
57 Homologen 11 tháng 1 năm 2020 – 30 tháng 1 năm 2020
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000019.00000019 ngày
Kayani 2020[2]
58 Utyrui 31 tháng 12 năm 2019 – 15 tháng 1 năm 2020
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000015.00000015 ngày
Kayani 2020[3]
59 Tisanr 26 tháng 12 năm 2019 – 19 tháng 3 năm 2020
&0000000000000007.0000007 năm, &0000000000000084.00000084 ngày
Kayani 2020
60 Humer90 23 tháng 12 năm 2019 – 29 tháng 12 năm 2019
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000006.0000006 ngày
Kayani 2020[4]
61 Tieusao 24 tháng 12 năm 2019 – 19 tháng 3 năm 2020
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000086.00000086 ngày
Kayani 2020
62 Cucku12 22 tháng 12 năm 2019 – 19 tháng 3 năm 2020
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000088.00000088 ngày
Kayani 2020
63 Philosot 4 tháng 3 năm 2020 – 19 tháng 3 năm 2020
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000015.00000015 ngày
Kayani 2020
64 Tusire 4 tháng 3 năm 2020 – 19 tháng 3 năm 2020
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000015.00000015 ngày}
Kayani 2020
65 Dansapa 6 tháng 1 năm 2019 – 19 tháng 3 năm 2020
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000073.00000073 ngày
Kayani 2020
66 Nopui Chưa kịp có 1 sửa đổi – 19 tháng 3 năm 2020 Kayani 2020
67 Hunindorf 31 tháng 1 năm 2020 – 19 tháng 3 năm 2020
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000048.00000048 ngày
Kayani 2020
68 Riotyt 8 tháng 2 năm 2020 – 19 tháng 3 năm 2020
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000040.00000040 ngày
Kayani 2020
69 Ziufr 14 tháng 2 năm 2020 – 19 tháng 3 năm 2020
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000034.00000034 ngày
Kayani 2020
70 Nguyễn Việt Cường Châu 19 tháng 11 năm 2019 – 19 tháng 3 năm 2020
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000121.000000121 ngày
Kayani 2020
71 Manigiao 15 tháng 1 năm 2020 – 19 tháng 3 năm 2020
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000064.00000064 ngày
Kayani 2020
72 Legolas064 19 tháng 11 năm 2019 – 19 tháng 3 năm 2020
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000121.000000121 ngày
Kayani 2020
73 Trần Đức Đăng 17 tháng 12 năm 2019 – 18 tháng 1 năm 2020
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000032.00000032 ngày
Kayani 2020[5]
74 Trần Trung Đức Long 17 tháng 12 năm 2019 – 19 tháng 3 năm 2020
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000093.00000093 ngày
Kayani 2020
75 Trần Trung Đức Long 29 tháng 12 năm 2019 – 28 tháng 3 năm 2020
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000090.00000090 ngày
Rối biểu quyết
76 Mathaga036 18 tháng 4 năm 2020 – 7 tháng 5 năm 2020
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000019.00000019 ngày
Đồng thuận ảo
77 Cautapchung123 21 tháng 3 năm 2020 – 10 tháng 5 năm 2020
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000050.00000050 ngày
Đồng thuận ảo
78 Djoker075 6 tháng 5 năm 2020 – 9 tháng 5 năm 2020
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000003.0000003 ngày
Đồng thuận ảo
79 Tienolong213 Chưa kịp có 1 sửa đổi – 9 tháng 5 năm 2020 Đồng thuận ảo
80 Kebab691 26 tháng 3 năm 2020 – 10 tháng 5 năm 2020
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000045.00000045 ngày
Đồng thuận ảo
81 Fufuko215 18 tháng 4 năm 2020 – 9 tháng 5 năm 2020
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000021.00000021 ngày
Đồng thuận ảo
  1. ^ (Tuanminh01 cấm trước kiểm định)
  2. ^ (Tuanminh01 cấm trước kiểm định)
  3. ^ (ThiênĐế98 cấm trước kiểm định)
  4. ^ (ThiênĐế98 cấm trước kiểm định)
  5. ^ (ThiênĐế98 cấm trước kiểm định)