Bước tới nội dung

Thâm niên trong Thượng viện Hoa Kỳ

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Các Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ thường được xếp hạng thâm niên theo thời gian phục vụ của họ tại Thượng viện. Thượng nghị sĩ ở mỗi tiểu bang ở Hoa Kỳ có thời gian tại vị lâu hơn được gọi là thượng nghị sĩ cao cấp; người còn lại là thượng nghị sĩ thứ cấp. Khái niệm cao cấp và thứ cấp tuy không chính thức được xác nhận trong các thủ tục Thượng viện, nhưng thâm niên mang lại một số lợi ích, bao gồm sự ưu tiên trong việc lựa chọn ủy ban và văn phòng làm việc. Khi các Thượng nghị sĩ có thời gian phục vụ bằng nhau thì có một vài quy tắc, bao gồm cả các chức vụ đã từng giữ, được sử dụng để xác định thâm niên của họ.

Quyền lợi của thâm niên[sửa | sửa mã nguồn]

Hiến pháp Hoa Kỳ không phân biệt quyền lực của các Thượng nghị sĩ, nhưng các quy tắc của Thượng viện trao nhiều quyền lực hơn cho các thượng nghị sĩ có thâm niên hơn. Nói chung, các thượng nghị sĩ cao cấp sẽ có nhiều quyền lực hơn, đặc biệt là trong các cuộc họp kín của họ. Ngoài ra, theo thông lệ, các thượng nghị sĩ cao cấp từ đảng của tổng thống còn có cả sự bảo trợ liên bang ở các bang nhà của họ.

Có một số quyền lợi, bao gồm những lợi ích sau:

 • Theo truyền thống, thành viên cao cấp nhất từ đảng đa số sẽ trở thành Chủ tịch Thượng viện tạm quyền.
 • Các Thượng nghị sĩ có quyền lựa chọn ủy ban dựa trên thâm niên. Thâm niên trong một ủy ban dựa trên thời gian phục vụ trong ủy ban đó, có nghĩa là một Thượng nghị sĩ có thể xếp trên một Thượng nghị sĩ khác về thâm niên trong ủy ban nhưng lại thấp hơn tại Thượng viện. Mặc dù chức vụ chủ tịch ủy ban là một vị trí được bầu chọn, nhưng theo truyền thống, nó được trao cho Thượng nghị sĩ cao cấp nhất của đảng đa số trong ủy ban chứ không phải dựa trên việc từng làm Chủ tịch một ủy ban khác. Thành viên xếp hạng của một ủy ban (được gọi là Phó Chủ tịch trong một số ủy ban được lựa chọn) được bầu theo cách tương tự.
 • Thâm niên cao hơn cho phép một Thượng nghị sĩ chọn bàn làm việc gần với chủ tọa trong Phòng Thượng viện hơn.
 • Thượng nghị sĩ có thâm niên cao hơn có thể chọn chuyển đến văn phòng làm việc có vị trí tốt hơn khi các văn phòng đó bị bỏ trống.
 • Thâm niên quyết định xếp hạng của các Thượng nghị sĩ trong Thứ tự ưu tiên Hoa Kỳ, trừ một số Thượng nghị sĩ từng phục vụ ở các vị trí có thứ tự ưu tiên cao hơn, ví dự như Tổng thống hoặc Đệ nhất Phu nhất, khi đó họ sẽ có thứ tự ưu tiên của chức vị cao hơn.

Xác định thời điểm bắt đầu nhiệm kỳ[sửa | sửa mã nguồn]

Thời điểm được bổ nhiệm không nhất thiết phải trùng với ngày Thượng viện được triệu tập hoặc khi tân Thượng nghị sĩ tuyên thệ nhậm chức.[1]

Tổng tuyển cử[sửa | sửa mã nguồn]

Trong trường hợp các Thượng nghị sĩ được bầu lần đầu qua cuộc Tổng tuyển cử cho khóa Quốc hội sắp tới, nhiệm kỳ của họ bắt đầu vào ngày đầu tiên của Quốc hội khóa mới. Kể từ năm 1935, Quốc hội khóa mới khai mạc vào ngày 3 tháng 1 của những năm lẻ.

Bầu cử nước rút và Bầu cử đặc biệt[sửa | sửa mã nguồn]

Trong trường hợp các Thượng nghị sĩ được bầu qua một cuộc bầu cử nước rút diễn ra sau khi Quốc hội khóa mới, hoặc một cuộc bầu cử đặc biệt, thì ngày bắt đầu nhiệm kỳ của họ sẽ là ngày họ tuyên thệ nhậm chức chứ không phải ngày đầu tiên của Quốc hội khóa đó. Một Thượng nghị sĩ có thể được bầu đồng thời để phục vụ một nhiệm kỳ chưa kết thúc qua một cuộc bầu cử đặc biệt và sẽ tái tranh cử cho một nhiệm kỳ đầy đủ khi nhiệm kỳ đó hết hạn. Thâm niên của họ sẽ được chọn vào một ngày trong cuộc bầu cử đặc biệt.

Bổ nhiệm[sửa | sửa mã nguồn]

Ngày bắt đầu nhiệm kỳ của một Thượng nghị sĩ được bổ nhiệm thường là ngày được bổ nhiệm,[cần dẫn nguồn] mặc dù nhiệm kỳ thực tế không bắt đầu cho đến khi họ tuyên thệ nhậm chức. Một Thượng nghị sĩ tân cử đang nắm giữ một chức vụ khác, bao gồm cả Hạ nghị sĩ, phải từ chức khỏi chức vụ đó trước khi trở thành Thượng nghị sĩ.

Xác định độ dài của nhiệm kỳ[sửa | sửa mã nguồn]

Thâm niên của một Thượng nghị sĩ chủ yếu được xác định bởi thời gian phục vụ liên tục; ví dụ, một Thượng nghị sĩ đã phục vụ 12 năm thì cao cấp hơn một Thượng nghị sĩ đã phục vụ 10 năm. Thường sẽ có nhiều tân Thượng nghị sĩ nhậm chức khi bắt đầu Quốc hội khóa bắt đầu mới, khi này, thâm niên được xác định bởi chức vụ trong chính quyền liên bang hoặc tiểu bang mà họ từng giữ trước đó và nếu cần thì phải xác định thêm thời gian mà họ giữ chức vụ đó. Những quy tắc phá vỡ cân bằng theo thứ tự ưu tiên là:[2]

 1. Cựu Thượng nghị sĩ
 2. Cựu Phó Tổng thống Hoa Kỳ
 3. Cựu Hạ nghị sĩ Hoa Kỳ
 4. Cựu Thành viên Nội các Hoa Kỳ
 5. Cựu Thống đốc Tiểu bang
 6. Dân số của Tiểu bang nhà dựa trên lần Thống kê Dân số gần nhất vào thời điểm Thượng nghị sĩ nhậm chức

Khi nhiều hơn một Thượng nghị sĩ giữ các chức vụ như vậy, thời gian họ giữ chức vụ đó sẽ được sử dụng để phá vỡ cân bằng. Ví dụ, Jerry Moran, John Boozman, John Hoeven, Marco Rubio, Ron Johnson, Rand Paul, Richard BlumenthalMike Lee nhậm chức vào ngày 3 tháng 1 năm 2011. Hai thượng nghị sĩ đầu tiên được đề cập trên đã từng phục vụ tại Hạ viện: Moran phục vụ trong 14 năm và Boozman trong 9 năm. Với tư cách là cựu thống đốc, Hoeven được xếp ngay sau các cựu thành viên Hạ viện. Nhóm còn lại được xếp thâm niên theo dân số bang mình trong cuộc điều tra dân số năm 2000. Những người này được xếp hạng từ 36 đến 43 theo thâm niên khi Quốc hội Hoa Kỳ khóa 118 khai mạc.

Các Thượng nghị sĩ Jon OssoffRaphael Warnock, cả hai đều đến từ Georgia, tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 năm 2021. Bởi vì cả hai đều là Thượng nghị sĩ mà chưa từng phục vụ các chức vụ chính phủ nào trước đó, họ không thể được xếp hạng thâm niên theo các quy tắc trên. Hồ sơ Thượng viện liệt kê Ossoff là Thượng nghị sĩ cao cấp.[3] Cuộc họp kín của Đảng Dân chủ coi Ossoff (người trẻ hơn Warnock 17 tuổi) là Thượng nghị sĩ cao cấp vì tên của ông (Ossoff) xếp trên tên của Warnock theo bảng chữ cái.[4][5]

Danh sách Thượng nghị sĩ theo thâm niên hiện tại[sửa | sửa mã nguồn]

Chỉ các yếu tố có liên quan được liệt kê dưới đây. Đối với các Thượng nghị sĩ có thâm niên dựa trên dân số tương ứng của Tiểu bang của họ, xếp hạng dân số của Tiểu bang được xác định bởi lần Điều tra Dân số Hoa Kỳ gần thời điểm họ tuyên thệ nhất.[6][7][8]

      Đảng Cộng hòa (49)       Đảng Dân chủ (48)       Độc lập (3)

Xếp hạng hiện tại Xếp hạng Lịch sử[a][9] Thượng nghị sĩ Đảng Tiểu bang thâm niên Các yếu tố khác Ủy ban hoặc vị trí Lãnh đạo
1 1743 Chuck Grassley Cộng hòa Iowa 3 tháng 1, 1981 Chủ tịch Thượng viện tạm quyền danh dự

Thành viên xếp hạng: Ngân sách Thành viên xếp hạng ngân sách: Mật nghị Ma túy

2 1766 Mitch McConnell Kentucky 3 tháng 1, 1985 Lãnh đạo Thiểu số Thượng viện
3 1810 Patty Murray Dân chủ Washington 3 tháng 1, 1993 Chủ tịch Thượng viện tạm quyền

Chủ tịch: Phân bổ ngân sách

4 1827 Ron Wyden Oregon 6 tháng 2, 1996 Chủ tịch: Tài chính
5 1831 Dick Durbin Illinois 3 tháng 1, 1997 Cựu thành viên Hạ viện (14 năm) Phó Lãnh đạo Đa số Thượng viện

Chủ tịch: Tư pháp

6 1835 Jack Reed Rhode Island Cựu thành viên Hạ viện (6 năm) Chủ tịch: Quân vụ
7 1842 Susan Collins Cộng hòa Maine Thành viên xếp hạng: Phân bổ ngân sách
8 1844 Chuck Schumer Dân chủ New York 3 tháng 1, 1999 Cựu thành viên Hạ viện (18 tuổi) Lãnh đạo Đa số Thượng viện

Chủ tịch: Cuộc họp kín Đảng Dân chủ

9 1846 Mike Crapo Cộng hòa Idaho Cựu thành viên Hạ viện (6 năm) Phó Kỷ luật viên trưởng: Hội nghị Đảng Cộng hòa

Thành viên xếp hạng: Tài chính

10 1855 Tom Carper Dân chủ Delaware 3 tháng 1, 2001 Cựu thành viên Hạ viện (10 năm) Chủ tịch: Môi trường
11 1856 Debbie Stabenow Michigan Cựu thành viên Hạ viện (4 năm) Chủ tịch: Chính sách Đảng Dân chủ

Chủ tịch: Nông nghiệp

12 1859 Maria Cantwell Washington Cựu thành viên Hạ viện (2 năm) Chủ tịch: Thương mại
13 1867 John Cornyn Cộng hòa Texas 2 tháng 12, 2002
14 1868 Lisa Murkowski Alaska 20 tháng 12, 2002 Thành viên xếp hạng: Thổ dân vụ
15 1870 Lindsey Graham South Carolina 3 tháng 1, 2003 Thành viên xếp hạng: Tư pháp
16 1879 John Thune South Dakota 3 tháng 1, 2005 Phó Lãnh đạo Thiểu số Thượng viện
17 1885 Bob Menendez Dân chủ New Jersey 17 tháng 1, 2006
18 1886 Ben Cardin Maryland 3 tháng 1, 2007 Cựu thành viên Hạ viện (20 năm) Chủ tịch: Đối ngoại
19 1887 Bernie Sanders Độc lập Vermont Cựu thành viên Hạ viện (16 tuổi) Chủ tịch: Tiếp cận Đảng Dân chủ

Chủ tịch: Y tế

20 1888 Sherrod Brown Dân chủ Ohio Cựu thành viên Hạ viện (14 năm) Chủ tịch: Ngân hàng
21 1890 Bob Casey Jr. Pennsylvania Pennsylvania có dân số đông thứ 6 ( 2000 ) Chủ tịch: Lão hóa
22 1893 Amy Klobuchar Minnesota Minnesota có dân số đông thứ 21 (2000) Chủ tịch: Chỉ đạo Đảng Dân chủ

Chủ tịch: Quy tắc

23 1894 Sheldon Whitehouse Rhode Island Đảo Rhode có dân số đông thứ 43 (2000) Chủ tịch: Ngân sách

Chủ tịch: Mật nghị Ma túy

24 1895 Jon Tester Montana Montana có dân số đông thứ 44 (2000) Chủ tịch: Cựu chiến binh
25 1896 John Barrasso Cộng hòa Wyoming 22 tháng 6, 2007 Chủ tịch: Hội nghị Đảng Cộng hòa

Thành viên xếp hạng: Năng lượng

26 1897 Roger Wicker Mississippi 31 tháng 12, 2007 Thành viên xếp hạng: Quân vụ
27 1901 Jeanne Shaheen Dân chủ New Hampshire 3 tháng 1, 2009 Cựu thống đốc (6 năm) Phó Chủ tịch: Chỉ đạo Đảng Dân chủ

Chủ tịch: Doanh nghiệp nhỏ

28 1902 Mark Warner Virginia Cựu thống đốc (4 năm) Phó Chủ tịch: Cuộc họp kín Đảng Dân chủ

Chủ tịch: Tình báo

29 1903 Jim Risch Cộng hòa Idaho Cựu thống đốc (7 tháng) Thành viên xếp hạng: Đối ngoại
30 1905 Jeff Merkley Dân chủ Oregon Phó Kỷ luật viên trưởng: Cuộc họp kín Đảng Dân chủ
31 1909 Michael Bennet Colorado 21 tháng 1, 2009
32 1910 Kirsten Gillibrand New York 26 tháng 1, 2009
33 1916 Joe Manchin West Virginia 15 tháng 11, 2010 Cựu thống đốc Phó Chủ tịch: Chính sách Đảng Dân chủ

Chủ tịch: Năng lượng

34 1917 Chris Coons Delaware Chủ tịch: Đạo đức
35 1920 Jerry Moran Cộng hòa Kansas 3 tháng 1, 2011 Cựu thành viên Hạ viện (14 năm) Thành viên xếp hạng: Cựu chiến binh
36 1922 John Boozman Arkansas Cựu thành viên Hạ viện (9 năm) Thành viên xếp hạng: Nông nghiệp
37 1924 John Hoeven North Dakota Cựu thống đốc
38 1925 Marco Rubio Florida Florida có dân số đông thứ 4 (2000) Phó Chủ tịch: Tình báo
39 1926 Ron Johnson Wisconsin Wisconsin có dân số đông thứ 20 (2000)
40 1927 Rand Paul Kentucky Kentucky có dân số đông thứ 25 (2000) Thành viên xếp hạng: An ninh Nội địa
41 1928 Richard Blumenthal Dân chủ Connecticut Connecticut về dân số thứ 29 (2000)
42 1929 Mike Lee Cộng hòa Utah Utah có dân số đông thứ 34 (2000) Chủ tịch: Chỉ đạo Đảng Cộng hòa
43 1932 Brian Schatz Dân chủ Hawaii 26 tháng 12, 2012 Phó Thư ký: Cuộc họp kín Đảng Dân chủ

Chủ tịch: Thổ dân vụ

44 1933 Tim Scott Cộng hòa South Carolina 2 tháng 1, 2013 Thành viên xếp hạng: Ngân hàng
45 1934 Tammy Baldwin Dân chủ Wisconsin 3 tháng 1, 2013 Cựu thành viên Hạ viện (14 năm) Thư ký: Cuộc họp kín Đảng Dân chủ
46 1937 Chris Murphy Connecticut Cựu thành viên Hạ viện (6 năm);

Connecticut về dân số thứ 29 ( 2010 )

47 1938 Mazie Hirono Hawaii Cựu thành viên Hạ viện (6 năm);

Hawaii có dân số đông thứ 40 (2010)

48 1939 Martin Heinrich New Mexico Cựu thành viên Hạ viện (4 năm)
49 1940 Angus King Độc lập Maine Cựu thống đốc (8 năm)
50 1941 Tim Kaine Dân chủ Virginia Cựu thống đốc (4 năm)
51 1942 Ted Cruz Cộng hòa Texas Texas có dân số đông thứ 2 (2010) Thành viên xếp hạng: Thương mại
52 1943 Elizabeth Warren Dân chủ Massachusetts Dân số Massachusetts thứ 14 (2010) Phó Chủ tịch: Cuộc họp kín Đảng Dân chủ
53 1944 Deb Fischer Cộng hòa Nebraska Nebraska có dân số đông thứ 38 (2010) Thành viên xếp hạng: Quy tắc
54 1948 Ed Markey Dân chủ Massachusetts 16 tháng 7, 2013
55 1949 Cory Booker New Jersey 31 tháng 10, 2013 Phó Chủ tịch: Chính sách Đảng Dân chủ
56 1951 Shelley Moore Capito Cộng hòa West Virginia 3 tháng 1, 2015 Cựu thành viên Hạ viện (14 năm) Phó Chủ tịch: Hội nghị Đảng Cộng hòa

Thành viên xếp hạng: Môi trường

57 1952 Gary Peters Dân chủ Michigan Cựu thành viên Hạ viện (6 năm);

Michigan có dân số đông thứ 8 (2010)

Chủ tịch: Vận động Đảng Dân chủ

Chủ tịch: An ninh Nội địa

58 1953 Bill Cassidy Cộng hòa Louisiana Cựu thành viên Hạ viện (6 năm);

Louisiana có dân số đông thứ 25 (2010)

Thành viên xếp hạng: Y tế
59 1955 James Lankford Oklahoma Cựu thành viên Hạ viện (4 năm) Thành viên xếp hạng: Đạo đức
60 1956 Tom Cotton Arkansas Cựu thành viên Hạ viện (2 năm);

Arkansas có dân số đông thứ 32 (2010)

61 1957 Steve Daines Montana Cựu thành viên Hạ viện (2 năm);

Montana có dân số đông thứ 44 (2010)

Chủ tịch: Quốc gia Đảng Cộng hòa
62 1958 Mike Rounds South Dakota Cựu thống đốc
63 1960 Thom Tillis North Carolina Dân số Bắc Carolina đứng thứ 10 (2010)
64 1961 Joni Ernst Iowa Iowa có dân số đông thứ 30 (2010) Chủ tịch: Chính sách Đảng Cộng hòa

Thành viên xếp hạng: Doanh nghiệp nhỏ

65 1963 Dan Sullivan Alaska Alaska có dân số đông thứ 47 (2010)
66 1964 Chris Van Hollen Dân chủ Maryland 3 tháng 1, 2017 Cựu thành viên Hạ viện (14 năm)
67 1965 Todd Young Cộng hòa Indiana Cựu thành viên Hạ viện (6 năm)
68 1966 Tammy Duckworth Dân chủ Illinois Cựu thành viên Hạ viện (4 năm)
69 1967 Maggie Hassan New Hampshire Cựu thống đốc
70 1969 John Neely Kennedy Cộng hòa Louisiana Louisiana có dân số đông thứ 25 (2010)
71 1970 Catherine Cortez Masto Dân chủ Nevada Dân số Nevada thứ 35 (2010) Phó Chủ tịch: Tiếp cận Đảng Dân chủ
72 1972 Tina Smith Minnesota 3 tháng 1, 2018 Phó Chủ tịch: Vận động Đảng Dân chủ
73 1974 Cindy Hyde Smith Cộng hòa Mississippi 2 tháng 4, 2018
74 1975 Marsha Blackburn Tennessee 3 tháng 1, 2019 Cựu thành viên Hạ viện (16 tuổi)
75 1976 Kyrsten Sinema Độc lập Arizona Cựu thành viên Hạ viện (6 năm);

Arizona có dân số đông thứ 16 (2010)

76 1977 Kevin Cramer Cộng hòa North Dakota Cựu thành viên Hạ viện (6 năm);

Dân số Bắc Dakota thứ 48 (2010)

77 1979 Jacky Rosen Dân chủ Nevada Cựu thành viên Hạ viện (2 năm)
78 1980 Mitt Romney Cộng hòa Utah Cựu thống đốc
79 1981 Mike Braun Indiana Indiana có dân số đông thứ 15 (2010) Thành viên xếp hạng: Lão hóa
80 1982 Josh Hawley Missouri Missouri có dân số đông thứ 18 (2010)
81 1983 Rick Scott Florida 8 tháng 1, 2019
82 1985 Mark Kelly Dân chủ Arizona 2 tháng 12, 2020
83 1986 Ben Ray Lujan New Mexico 3 tháng 1, 2021 Cựu thành viên Hạ viện (12 năm)
84 1987 Cynthia Lummis Cộng hòa Wyoming Cựu thành viên Hạ viện (8 năm)
85 1988 Roger Marshall Kansas Cựu thành viên Hạ viện (4 năm)
86 1989 John Hickenlooper Dân chủ Colorado Cựu thống đốc
87 1990 Bill Hagerty Cộng hòa Tennessee Dân số Tennessee thứ 17 (2010)
88 1991 Tommy Tuberville Alabama Alabama có dân số đông thứ 23 (2010)
89 1992 Alex Padilla Dân chủ California 18 tháng 1, 2021 Phó Chủ tịch: Vận động Đảng Dân chủ
90 1993 Jon Ossoff Georgia 20 tháng 1, 2021 'O' chữ cái thứ 15 của bảng chữ cái
91 1994 Raphael Warnock 'W' chữ cái thứ 23 trong bảng chữ cái
92 1995 Peter Welch Vermont 3 tháng 1, 2023 Cựu thành viên Hạ viện (16 tuổi)
93 1996 Markwayne Mullin Cộng hòa Oklahoma Cựu thành viên Hạ viện (10 năm)
94 1997 Ted Budd North Carolina Cựu thành viên Hạ viện (6 năm)
95 1998 John Fetterman Dân chủ Pennsylvania Pennsylvania có dân số đông thứ 5 ( 2020 )
96 1999 JD Vance Cộng hòa Ohio Ohio có dân số đông thứ 7 (2020)
97 2000 Eric Schmitt Missouri Missouri có dân số đông thứ 19 (2020)
98 2001 Katie Britt Alabama Alabama có dân số đông thứ 24 (2020)
99 2002 Pete Ricketts Nebraska 12 tháng 1, 2023
100 2003 Laphonza Butler Dân chủ California 1 tháng 10, 2023
Xếp hạng hiện tại Xếp hạng Lịch sử[a][9] Thượng nghị sĩ Đảng Tiểu bang thâm niên Các yếu tố khác Ủy ban hoặc vị trí Lãnh đạo

Ghi chú[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ a b "Xếp hạng lịch sử" đề cập đến thâm niên của Thượng nghị sĩ trong toàn bộ lịch sử của Thượng viện kể từ năm 1789, tức là vị trí thâm niên của họ theo thứ tự thời gian của tất cả các Thượng nghị sĩ. Đây là con số không thay đổi từ Quốc hội này sang Quốc hội khác.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ “Senators of the United States 1789–present, A chronological list of senators since the First Congress in 1789” (PDF). Senate Historical Office. ngày 3 tháng 1 năm 2021. Truy cập ngày 3 tháng 1 năm 2021.
 2. ^ “Senators of the United States 1789–present, A chronological list of senators since the First Congress in 1789” (PDF). Senate Historical Office. ngày 3 tháng 1 năm 2021. Truy cập ngày 3 tháng 1 năm 2021.
 3. ^ “Senators of the United States 1789–present, A chronological list of senators since the First Congress in 1789” (PDF). Senate Historical Office. ngày 3 tháng 1 năm 2021. Truy cập ngày 3 tháng 1 năm 2021.
 4. ^ Bluestein, Greg. 'A new era': Ossoff, Warnock sworn into office, giving Democrats control of U.S. Senate”. Atlanta Journal Constitution (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 22 tháng 1 năm 2021.
 5. ^ Wooten, Nick (ngày 20 tháng 1 năm 2021). “Will Ossoff or Warnock be Georgia's senior senator? The answer is a simple one”. Ledger-Enquirer. Truy cập ngày 25 tháng 1 năm 2021.
 6. ^ “1991 U.S Census Report” (PDF).
 7. ^ American FactFinder, United States Census Bureau. “2000 Census State Population Rankings”. Factfinder.census.gov. Bản gốc lưu trữ ngày 3 tháng 4 năm 2009. Truy cập ngày 28 tháng 5 năm 2010.
 8. ^ “Resident Population Data (Text Version) – 2010 Census, by state and census region”.
 9. ^ a b “Senators of the United States 1789–present, A chronological list of senators since the First Congress in 1789” (PDF). Senate Historical Office. ngày 3 tháng 1 năm 2021. Truy cập ngày 3 tháng 1 năm 2021.