Thì hiện tại đơn

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Thì hiện tại đơn (tiếng Anh: Simple present hoặc Present simple) là một thì trong tiếng Anh hiện đại. Thì này diễn tả một hành động chung chung, tổng quát lặp đi lặp lại nhiều lần hoặc một sự thật hiển nhiên hoặc một hành động diễn ra trong thời gian hiện tại.

Nó được gọi là simple (đơn giản) vì cấu trúc hình thành bao gồm một từ đơn (như write hoặc writes), khác với các thì hiện tại khác như thì hiện tại tiếp diễn (is writing) và thì hiện tại hoàn thành (has written).

Đối với chủ ngữ I/You/We/They thì động từ khi sử dụng thì này sẽ là dạng nguyên mẫu, không chia. Ngược lại, đối với các chủ ngữngôi thứ 3 số ít như She/He/It thì chia động từ bằng cách thêm đuôi -s hoặc -es ở cuối động từ.

Riêng động từ tận cùng bằng “ y ” mà trước là một phụ âm thì đổi “ y ” thành “ i ” rồi mới thêm đuôi '' es ''.

Cách dùng[sửa | sửa mã nguồn]

 • Diễn tả thói quen hằng ngày
 • Sự việc hay sự thật hiển nhiên.
 • Sự việc xảy ra trong tương lai theo lịch trình.
 • Suy nghĩ và cảm xúc tức thời.
 • Để đưa ra chỉ dẫn (chủ yếu dùng trong văn nói).
 • Để nói lên khả năng của mỗi người có được

Cấu trúc[sửa | sửa mã nguồn]

Động từ thường[sửa | sửa mã nguồn]

 • Khẳng định (+): S + V (s/es) + O
 • Phủ định (-): S + do / does + not + V + O
 • Nghi vấn (?): Do / Does + S + V ?

Do / Does + S + V + (O) ?

Don't / doesn't + S + V + (O) ?

Trong đó:

S: Chủ ngữ

V: Động từ

O: Tân ngữ

Động từ to be[sửa | sửa mã nguồn]

 • (+) S+is/am/are + O
 • (-) S + is/am/are + Not + O
 • (?) Đối với câu hỏi ngắn

. Am/is/are(not) + S +...?. Trả lời:. yes, + S + is/am/are . No, S + am not/aren't/isn't . Đối với câu hỏi có từ để hỏi . Wh/H + is/am/are(not) + S +... ?

Dấu hiệu nhận biết[sửa | sửa mã nguồn]

 • “EVERY”: Every day, every year, every month, every afternoon, every morning, every evening...
 • Once a day, twice a week, three times a week, four times a week, five times a week, once a month, once a year.
 • Always, usually, every, often, generally, frequently, sometimes, occasionally, seldom, rarely, never,....

Các ví dụ[sửa | sửa mã nguồn]

 • I go to school. Tôi đi đến trường. (Động từ go không chia, nguyên mẫu)
 • She goes to school. Cô ấy đi đến trường (Động từ go phải thêm -es trở thành goes)
 • The Sun rises in the East. Mặt Trời mọc ở hướng Đông (một sự thật hiển nhiên cho nên phải dùng thì hiện tại đơn)
 • He doesn't/does not go to school. Anh ấy không đi đến trường (Thêm trợ động từ + not trong câu phủ định)

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]