Thảo luận:Ái (Phật giáo)

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Phật giáo nguyên thủy không nói rằng "Ái" là nguyên nhân duy nhất của Khổ. Theo giáo lý Nguyên thủy thì các sự vật đều không do một nguyên nhân duy nhất mà do nhiều duyên cấu thành.Do vậy nhận định sau cần xem xét lại:

"Trong giai đoạn Phật giáo nguyên thuỷ, người ta tin rằng Ái là nguyên nhân duy nhất của khổ và vì vậy xem nó là nguyên nhân của sinh tử, Luân hồi. Về sau, người ta thấy rằng thoát khỏi Ái chưa đủ mà cần phải dứt bỏ sự chấp Ngã (Vô ngã) mới được giải thoát. Ngã là gốc của Ái vì nếu xem Ngã là một thể tồn tại độc lập thì mọi thứ liên quan đến Ngã đều dễ sinh ra Ái. Người ta tiến đến giải thoát bằng tri kiến "cái này không phải là ta, cái này không phải của ta" và như thế, Ái tự hoại diệt."

Viet Hung (thảo luận) 10:55, ngày 12 tháng 6 năm 2010 (UTC)