Thảo luận:Đánh quay

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Xấu hổ quá! xấu hổ quá! thấy bên wiki tiếng Anh có hình con quay ở các nước khác mà hình con quay của Việt nam và cảnh đánh quay tôi chưa tìm ra, ai có xin đưa vào giúp, tôi đã đi đặt làm con quay nhưng chưa xong. tieu_ngao_giang_ho1970 08:49, ngày 7 tháng 11 năm 2007 (UTC)

đây có hình nhưng không tự do. Muộn vài ngày đâu có sao.--Sparrow 09:11, ngày 7 tháng 11 năm 2007 (UTC)

Cảm ơn Sparrow, chắc phải đợi mấy hôm nữa vậy. tieu_ngao_giang_ho1970 09:36, ngày 7 tháng 11 năm 2007 (UTC)