Thảo luận:Dịch vụ

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
  1. Một văn bản do luật sư soạn thảo thường được xem như sản phẩm dịch vụ. Vậy thì nó là phi vật chất và vô hình chăng?
  2. Tính không đồng nhất khó có thể phù hợp với sản phẩm phần mềm công nghệ thông tin.
  3. Khu vực dịch vụ - khu vực thứ 3 của nền kinh tế, chỉ là toàn thể những người cung cấp dịch vụ thôi sao?

Nếu người bán bánh, mua sản phẩm nguyên liệu bánh ở nhà máy, sau đó đóng gói và mang đến cho bạn, thì chắc là bạn gọi đó là dịch vụ. Thế nhưng nếu nhà máy đảm nhận thực hiện hết thảy các công đoạn đó thì sản phẩm cuối cùng bạn nhận được là một hàng hóa. Vậy thì việc làm bánh, đóng gói, vận chuyển do nhà máy hay do thương nhân thực hiện, có gì khác nhau?

Phân biệt hai khái niệm này không dễ chút nào.Nguyễn Thế Hệ (thảo luận) 20:23, ngày 14 tháng 6 năm 2008 (UTC)

  1. Việc luật sư soạn thảo một văn bản là công việc vô hình, còn tờ giấy hữu hình để in văn bản chỉ là mắm muối trong hoạt động cung cấp dịch vụ này.
  2. Vd. Hai chương trình kế toán phải đáp ứng những qui tắc nhất định của luật kinh doanh, nhưng gói dịch vụ kế toán A có thể cho phép cập nhật qua mạng, có đường dây hỗ trợ kĩ thuật miễn phí v.v. mà gói dịch vụ kế toán B có thể không hoặc chưa có. Đó là sự không đồng nhất về chất lượng dịch vụ.
  3. Thuật ngữ khu vực thứ 3 của nền kinh tế trong tiếng Việt thì tớ chịu. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 21:17, ngày 14 tháng 6 năm 2008 (UTC)
  1. Không lẽ lại phải tìm hiểu thế nào là "vô hình"? Một văn bản hiển hiện rõ ràng nội dung của nó, là kết quả lao động nhất định, có giá trị thời gian nhất định (tính chất lưu trữ), sao lại gọi là vô hình? Nếu gọi tờ giấy là "mắm muối" của dịch vụ thì e rằng tất cả những thứ hữu hình vật chất khác đều là "mắm muối" của các dịch vụ nào đó. Và cuối cùng đi đến hợp nhất hai khái niệm trên.
  2. Sản phẩm phần mềm lưu hành đầy trên thị trường, nếu loại khỏi phần vật chất lưu giữ ("mắm muối"), thì những người dùng đều nhận được sản phẩm có tính đồng nhất hầu như tuyệt đối.
  3. Đúng hơn là phải nói "một trong ba khu vực kinh tế" (nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ).Vấn đề là khu vực kinh tế phân loại theo lượng sản phẩm đặc trưng của khu vực đó, chứ không phải theo những người sản xuất, bởi vì những nhà sản xuất có thể đồng thời làm ra vừa hàng hóa, vừa (cái gọi là) dịch vụ.Nguyễn Thế Hệ (thảo luận) 22:02, ngày 18 tháng 6 năm 2008 (UTC)

Xin chào các Anh Chị Ăn uống là hữu hình , vậy tại sao xếp vào dịch vụ? Codelyoko201 (thảo luận) 03:57, ngày 9 tháng 3 năm 2017 (UTC)

Dịch vụ cung cấp và chế biến thực phẩm. Tuanminh01 (thảo luận) 04:08, ngày 9 tháng 3 năm 2017 (UTC)