Thảo luận:Hệ thống chính trị

    Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

    BQV ứng cứu coi, tôi không biết nên đặt bản mẫu nào nữa :D --عبقور*=talk-butions 09:11, ngày 14 tháng 5 năm 2010 (UTC)Trả lời[trả lời]

    Có lẽ nên đặc biển "sơ khai", "cần wiki hóa" và kiếm thêm những nguồn nước ngoài chứ ở đây chỉ có nguồn trong nước có thể không được trung lập lắm. Bên en nó tên là Form of government gồm rất nhiều chế độ chính trị còn ở đây chỉ mới nói sơ chế độ chính trị là gì mà coi lại thì nhập bài Hình thức chính thể vô luôn đi rồi chọn tên bao quát nhất vì cả hai bài có vẻ nói cùng một chủ đề lớn là các thể chế chính trị và bài này là định nghĩa.Tnt1984 (thảo luận) 09:28, ngày 14 tháng 5 năm 2010 (UTC)Trả lời[trả lời]