Thảo luận:Hội nghị Bình Than

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm

Năm 1282 làm gì có đơn vị tổng!!!

Hội nghị Bình Than được tổ chức vào tháng 10 năm 1282 ở làng Bình Than, tổng Vạn Ti, vùng đất ngày nay là Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Xin tác giả cho nguồn dẫn, do như tôi biết thì Bình Than ngày nay thuộc làng Trần Xá, xã Nam Hưng, huyện Nam Sách, nơi tiếp giáp giữa sông Thái Bình với sông Kinh Thầy. Ngoài ra chú thích 821 và 822 của ĐVSKTT có ghi:
821. Đoạn sông Lục Đầu chảy qua huyện Chí Linh tỉnh Hải Hưng ngày nay.
822. Vũng Trần Xá: (Trần Xá loan), có lẽ là chỗ hợp lưu hai con sông Thái Bình và Kinh Thầy. Chỗ này về sau vẫn còn xã Trần Xá [nay là làng Trần Xá, xã Nam Hưng -- chú thích của tôi].
Câu Vào thời Trần, con sông Thương cũng có tên là Bình Than thiếu nguồn dẫn và không ăn nhập gì với bài viết do sông Thương kết thúc ở ngã ba Lác, nơi hợp lưu với sông Cầu (giáp ranh của hai huyện Yên Dũng, Quế Võ với thị xã Chí Linh), do đó hội nghị Bình Than nếu cứ cho là nằm tại huyện Gia Bình là đúng thì phải ở nơi sông Đuống gặp sông Lục Đầu Giang chứ không thể trên sông Thương được. Meotrangden (thảo luận) 13:56, ngày 7 tháng 10 năm 2010 (UTC)

+ Sông Thủ Chân (hay còn gọi là Trú Chân nơi tập kết của các đạo quân thủy thời kỳ chống giặc phương Bắc" không phải là sông Kinh Thày ngày nay. Sông này chảy qua huyện Nam Sách, do đê điều hóa nên bị chặn lại, hiện nay vẫn còn vết tích.