Thảo luận:Huệ Viễn

    Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

    Về sớm vậy ? Tưởng Anh đi lâu. Nấy bài viết về kinh như Kim cang, bát nhã, .... dang cần Anh đó nó quan trọng vào bậc nhất vì nó là tinh yếu. Anh không viết thì tôi sẽ viết nhưng không có bảo chứng như anh (tiền không bảo chứng nguy lắm!)

    OK, vậy ghé lại lâu chút, tôi ghi bài Bát-nhã-ba-la-mật-đa kinhKim Cương bát-nhã-ba-la-mật-đa kinh ngay. Ihr Wunsch ist mir Befehl ;) --Baodo 15:09, ngày 08 tháng 10 năm 2005 (UTC)Trả lời[trả lời]
    Nein, Ich bin nicht der God! (quên quách giống của ông God rồi)