Thảo luận:Khối lượng tới hạn

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Mong (các) tác giả xem lại phần "Khái niệm"
Nếu "khối lượng tới hạn" là một giá trị duy nhất (không phải khoảng giá trị), thì giả sử:
- Tại thời điểm t=0 lượng hạt nhân nguyên tử có khối lượng tới hạn được cho phản ứng, khi đó k=1, phản ứng được tự duy trì. Nhưng với t>0 thì khối lượng giảm đi, nhỏ hơn khối lượng tới hạn, k<1, phản ứng tự tắt.
- Vậy muốn có phản ứng tự duy trì, phải liên tục thêm hạt nhân nguyên tử vảo lò cho đủ khối lượng tới hạn mà không vượt quá khối lượng tới hạn khiến phản ứng bùng nổ.
Như vậy có hợp lý hay không.
Mong (các) tác giả xem xét.

Đây là bài dịch từ enwiki Critical mass có đối chiếu với de-, fr-,... nên KLTH là khái niệm quốc tế, khó sửa được. Điều có thể thấy, là KLTH là một giá trị xác định ứng với hoàn cảnh vật lý nào đó của lò chứa, mà không phải "là một giá trị duy nhất", nhờ đó một Lò phản ứng hạt nhân có thể điều khiển được bằng các thanh hãm phản ứng để ở vị trí xác định để duy trì phản ứng ở k=1 (mà không để bùng nổ), hoặc đưa sâu vào để tắt phản ứng (k<1). Đương nhiên sau thời gian dài sử dụng thì nguyên liệu đã đốt hết, k<1 mãi mãi. LuongLBc (thảo luận) 08:01, ngày 11 tháng 9 năm 2017 (UTC)