Thảo luận:Khmer Đỏ

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm

Trung lập[sửa mã nguồn]

Tôi thấy cụm từ "tàn sát dã man" thiếu trung lập. Ta nên chỉ mô tả các hành động của nhóm này, không nên nói là "dã man" hay không. Nguyễn Hữu Dng 06:03, ngày 06 tháng 4 năm 2006 (UTC)

Trong en.wiki, từ "brutal" được dùng khá nhiều. Ví dụ, trong bài en:Holocaust: "attempts to change eye color by injecting chemicals into children's eyes, various amputations and other brutal surgeries"
Từ điển Anh Việt dịch "brutal" là:
  • đầy thú tính; cục súc
  • hung ác, tàn bạo
Từ điển Meriam Webster giải nghĩa brutal như sau:
  1. archaic : typical of beasts : ANIMAL
  2.  : befitting a brute : as a : grossly ruthless or unfeeling <a brutal slander> b : CRUEL, COLD-BLOODED <a brutal attack> c : HARSH, SEVERE <brutal weather> d : unpleasantly accurate and incisive <the brutal truth> e : very bad or unpleasant <a brutal mistake>
Nếu so với "dã man" thì "brutal" nghe cũng thiếu trung lập không kém. (trong tiếng Việt hiện đại, không ai còn dùng từ "dã man" để có ý "đồ man di mọi rợ" nữa đâu)
Một khi "brutal" được cho là trung lập ở en.wiki, thì liệu những từ như: "máu lạnh", "tàn nhẫn" (cruel, ruthless), "vô cảm" (unfeeling), hay các từ "tàn bạo", "đầy thú tính"... có được cho là "trung lập" ở wiki tiếng Việt không?
Tmct 08:44, ngày 6 tháng 2 năm 2007 (UTC)

Đóng khung[sửa mã nguồn]

Từ "đóng khung" là gì vậy tôi không hiểu? Thaisk 23:02, ngày 5 tháng 2 năm 2007 (UTC)

Tôi nghĩ nó có nghĩa là cô lập. Nguyễn Hữu Dng 07:55, ngày 9 tháng 2 năm 2007 (UTC)
Tôi cũng có thắc mắc đó, ai là tác giả câu đó xin mời giải thích, nếu không thì phải thay từ khác dễ hiểu hơn hoặc tạm rào câu đó lại. conbo 02:39, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (UTC)

Chế độ giống Liên Xô và Việt Nam[sửa mã nguồn]

Theo tôi, sửa là theo lien xô và việt nam. Ví dụ: Liên Xô có xã hội phát triẻn, phần lớn dân sóng thành thị làm công nghiệp không thể giống các nước nông nghiệp..' AE 20:35, ngày 23 tháng 5 năm 2007

Xương, sọ[sửa mã nguồn]

Không biết phải chú thích thế nào cho hai cái hình về xương và sọ người Khmer trong bài để người đọc hiểu đúng về phong tục người Khmer. Theo phong tục người Khmer sau khi chết là thiêu (Polpot cũng thiêu bằng lốp xe và củi). Người Khmer không có nghĩa địa, việc lưu giữ xương và sọ nạn nhân chế độ diệt chủng là để tố cáo tôi ác của Khmer đỏ và không phù hợp với phong tục của người dân cũng như thân nhân người bị hại. Cũng đã có người Khmer đề nghị thiêu hết các xương và sọ nạn nhân để khỏi đau lòng thân nhân và xóa bỏ hận thù. Meomeo 02:57, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (UTC)