Thảo luận:Lưu Bình - Dương Lễ

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Những truyện như Lưu Bình Dương Lễ, Phạm Công Cúc Hoa... tên chính xác phải viết thế nào? Có dấu "-" ở giữa không?--Sparrow 11:25, ngày 5 tháng 5 năm 2007 (UTC)