Thảo luận:Lễ Tạ ơn

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Đây là trang thảo luận để thảo luận về việc cải thiện bài viết Lễ Tạ ơn.
Đây không phải là một diễn đàn để thảo luận về đề tài.

Chính sách về bài viết
          Bài này thuộc phạm vi bảo hộ của các tiểu dự án Wikipedia sau đây:
Dự án Hoa Kỳ
Flag of the United States.svg Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Hoa Kỳ, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Hoa Kỳ. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
Sơ khai Bài viết sơ khai.
? Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.
Dự án Ngày lễ
Australia Day Fireworks 02.jpg Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Ngày lễ, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Ngày lễ. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
? Bài viết chưa được đánh giá chất lượng.
? Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.
Dự án Ẩm thực
Foodlogo2.svg Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Ẩm thực, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Ẩm thực. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
Sơ khai Bài viết sơ khai.
? Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.
Dự án Canada
WP Canada Logo-.svg Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Canada, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Canada. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
? Bài viết chưa được đánh giá chất lượng.
? Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.
Dự án Công giáo
Christian cross.svg Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Công giáo, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Công giáo. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
Sơ khai Bài viết sơ khai.
? Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.

Untitled[sửa mã nguồn]

Đoạn mà bạn Haipqhn mới thêm vào:"Tuy nhiên theo lời kể của cô Susan Bates, một hậu duệ người bản địa Mỹ...." có thể cần xem lại vì:

  • Chỉ là lời kể của 1 hậu duệ bao nhiêu đời. Những dữ liệu qua lời kể không phải của người trong cuộc lại không có dẫ chứng đầy đủ.
  • Trang web dùng làm nguồn cho đoạn này là trang web tự tạo, chưa chắc được xem là nguồn uy tín. Trang web này cũng có nhiều thông tin một chiều thể hiện quan điểm chống người da trắng, mà thiếu tài liệu, dữ liệu để chứng minh.
  • Đoạn trích quá dài và thừa, chiếm gần nửa mục. Nếu là nguồn uy tín và thông tin cần thiết thì cũng có thể tóm lược, chứ không thể chép nguyên như thế. Đề nghị xóa bỏ hay là tóm lược lại ngắn. --109.91.38.235 (thảo luận) 13:34, ngày 14 tháng 5 năm 2015 (UTC)

Hiện tại mình đã tìm thêm được một nguồn khác có nội dung tương tự với phần mà mình đã đăng, đó là một bài báo trên HuffingtonPost. Mình sẽ tiếp tục tìm thêm và biên tập lại phần nội dung này. Haipqhn (thảo luận) 14:09, ngày 14 tháng 5 năm 2015 (UTC)

Cho dù có nguồn uy tín, bạn cũng cần tóm lược ngắn gọn, chứ không phải chép nguyên văn cả 1 đoạn dài. Bài này là 1 dạng tóm lược, chứ không phải trình bày quan điểm và nhận định dài dòng của mỗi phe nhóm.--109.91.38.244 (thảo luận) 14:12, ngày 14 tháng 5 năm 2015 (UTC)
Tôi xóa phần đó vì nguồn quá yếu, có vẻ là tự xuất bản? Quan trọng hơn, thông tin tranh cãi lại tới từ nguồn sơ cấp (WP:NCNP) và là nguồn không độc lập với đối tượng bài viết, tức là nguồn có liên hệ lợi ích (vested interest). Greenknight (thảo luận) 02:54, ngày 8 tháng 10 năm 2015 (UTC)