Thảo luận:Lễ hội

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Untitled[sửa mã nguồn]

Không nên tách đôi tiếng Lễ và tiếng Hội ra rồi giải thích theo kiểu duy danh định nghĩa. Đúng là Lễ có nội hàm thiêng về các nghi lễ, nghi thức chính thức được tiến hành trang trọng trong hoạt động có tính cách tôn giáo, tính ngưỡng hay xã hội thế tục của một cộng đồng; Hội thì là hoạt động như thể là "vui chơi ăn theo (sau) Lễ", tức có tính giải trí. Thực ra Hội cũng chính là hoạt động bao gồm các hành vi nối tiếp cho Lễ nhưng không mang tính nghi thức, nghi lễ chính thức do các bô lão, chức sắc hay thành phần được chọn nào đó của cộng đồng tiến hành mà các thành viên trong cộng đồng nếu ưng thì tham gia. Nếu lưu ý sẽ thấy các hoạt động của phần "vui chơi ăn theo (sau) Lễ" cũng cùng mục đích của Hội, chỉ khác ở hoạt động cụ thể: để "Cầu Mưa được mùa" thì Lễ là cúng bái gì đó, Hội thì có thể té nước, đua ghe, v.v. Cái hại của quan niệm tách đôi Lễ và Hội hiện đã là nhãn tiền: Lễ thì đua nhau cúng bái với nhiều điều thực ra là buôn thần bán thánh; Hội thì pha chế thêm đủ thứ trò không mang cùng mục đích tôn giáo, tính ngưỡng hay văn hóa-xã hội phải tuân thủ theo Lễ như vốn có.

TQNAM (thảo luận) 07:25, ngày 13 tháng 2 năm 2014 (UTC)