Thảo luận:Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm

Bộ luật, luật và Đạo luật[sửa mã nguồn]

Định nghĩa "...Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003 là đạo luật được...". Vậy cho hỏi, trong hệ thống pháp luật của Việt Nam có sử dụng từ "Đạo luật" trong trường hợp này không?--Cheers! (thảo luận) 13:07, ngày 25 tháng 5 năm 2011 (UTC)

  • Luật được hiểu theo ít nhất 2 nghĩa: 1) nghĩa về nội dung: nó chính là các quy tắc xử sự bắt buộc chung do nhà nước ban hành (theo nghĩa này thì có thể hiểu luật là pháp luật hoặc tất cả các dạng văn bản, luật bất thành văn, tiền lệ..., từ hiến pháp cho đến Nghị định, thông tư.... hiểu theo nghĩa này thì nó chính là khái niệm của khoa học pháp lý. 2) nghĩa về hình thức: là một văn bản pháp lý do cơ quan lập pháp cao nhất ban hành và nằm trong hệ thống vbqppl gồm hiến pháp, luật (sắc luật), pháp lệnh, lệnh, nghị định, thông tư, thông tư liên tịch, nghị quyết liên tịch, quyết định, chỉ thị..... hiểu theo nghĩa này thì nó là thuật ngữ pháp lý.
  • Bộ luật thực chất chính là văn bản luật nhưng vì tính chất đồ sộ của nó nên mới gọi là bộ luật, nó có giá trị pháp lý ngang với luật vì bản chất nó cũng là luật (thuật ngữ pháp lý)
  • Đạo luật là khái niệm khoa học pháp lý dùng để chỉ về nhũng văn bản pháp luật do cơ quan lập pháp cao nhất (quốc hội, nghị viện, hội đồng tối cao...) ban hành. gồm hiến pháp, luật, nghị quyết (ở Việt Nam)

Trong trường này dùng khái niệm đạo luật (thuật ngữ khoa học pháp lý) để định nghĩa về một luật cụ thể (thuật ngữ pháp lý) là phù hợp logic vì luật XYZ chính là đối tượng hay khách thể cần mô tả chính vì vây cần dùng đến khái niệm ngoài phạm vị của đối tượng đó để mô tả về đối tượng đó.

Nói đơn giản như thế này: A = A1 + A2 +..... (mệnh đề đúng) thay vì A = A + A1 + A2 +...... Mấy ý trao đổi cùng bạn.--天下无敌 (thảo luận) 13:50, ngày 25 tháng 5 năm 2011 (UTC)

Cảm ơn bạn.--Cheers! (thảo luận) 13:57, ngày 25 tháng 5 năm 2011 (UTC)

Dùng từ luật thay cho đạo luật cũng không hẵn là sai vì từ luật có thể hiểu theo nghĩa về nội dung (pháp luật) nhưng với nghĩa như vậy thì rất rộng (chỉ tất cả các văn bản do nhiều cơ quan có thẩm quyền ban hành), trong khi đó từ đạo luật thì nội dung sát hơn vì chỉ đề cập đến những văn bản do quốc hội ban hành.--天下无敌 (thảo luận) 14:00, ngày 25 tháng 5 năm 2011 (UTC)
Phần đầu là đủ rồi, tại sao phải có phần "dễ hiểu hơn" thêm vào sau vậy? (không nhịn được cười) ~ Ultraviolet (talk2me) ~ 14:05, ngày 25 tháng 5 năm 2011 (UTC)
Là ý gì đây?--天下无敌 (thảo luận) 14:10, ngày 25 tháng 5 năm 2011 (UTC)