Thảo luận:Nguyễn Phúc Thái

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Dự án Nhân vật Việt Nam
Crystal personal.svg Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Nhân vật Việt Nam, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Nhân vật Việt Nam. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
Sơ khaiBài viết sơ khai.
?Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.

Untitled[sửa mã nguồn]

Các tài liệu cũ đều ghi tên Chúa Nghĩa là Nguyễn Phúc Trăn, nhưng các sách Đại Nam Liệt Truyện Tiền Biên (Cao Tự Thanh dịch - Nhà xuất bản Khoa Học Xã Hội năm 1995), Chín đời Chúa mười ba đời vua Nguyễn của Nguyễn Đắc Xuân (Nhà Xuất Bản Thuận Hóa - Huế năm 1998) và trang Web www.nguyenphuoctoc.net đều ghi tên Chúa là Nguyễn Phúc Thái. Đề nghị người viết xem hiệu chỉnh Duy Thức (thảo luận) 13:37, ngày 28 tháng 10 năm 2008 (UTC)Duy Thức

Việt sử xứ đàng trong thì ghi rõ là Anh Tông Nguyễn Phước Trăn.--AntiKayaniUnit (thảo luận) 13:44, ngày 28 tháng 10 năm 2008 (UTC)

Ngãi vương hay Nghĩa vương ?[sửa mã nguồn]

Có vài sách khá uy tín, như Từ điển văn học bộ mới (Nxb Thế giới, tr. 1033) ghi là Ngãi vương Nguyễn Phúc Trăn thay vì nghĩa vương, nhờ người soạn hoặc bạn nào quan tâm xin tra cứu lại. Bùi Thụy Đào Nguyên (thảo luận) 21:19, ngày 1 tháng 11 năm 2008 (UTC)

Tra trên Google và đọc sách Trịnh Nguyễn diễn chí của Nguyễn Khoa Chiêm thì thấy câu: Hiếu Nghĩa hoàng đế (tức Chúa Ngãi Nguyễn Phúc Trăn)...Nếu vậy, nên gọi chúa Ngãi thì đúng hơn, vì Hiếu Nghĩa hoàng đế là chức danh được con cháu thuộc vương triều suy tôn sau. Bùi Thụy Đào Nguyên (thảo luận) 21:56, ngày 1 tháng 11 năm 2008 (UTC)

hình như tên bài và nd o thống nhất thì phải. theo nguyễn phúc tộc gia phả thì nguyễn phúc thái, sau o sữa cả tên bài

Ngãi hay Nghĩa cũng đều là âm đọc của chữ Hán [義], Ngãi là âm Đàng Trong, nghĩa là âm Đàng Ngoài. Tương tự, Chúa Ngãi là Nôm, Nghĩa Vương là Hán Việt [義王]. Về ý nghĩa là như nhau, viết sao cũng không sai. Điều cần bàn đến ở đây là Trăn hay Thái