Thảo luận:Nguyễn Phúc Thuần

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Đây là trang thảo luận để thảo luận về việc cải thiện bài viết Nguyễn Phúc Thuần.
Đây không phải là một diễn đàn để thảo luận về đề tài.

Chính sách về bài viết

Theo trang web www.nnguyenphuoctoc.net và quyển Việt Sử Xứ Đàng Trong của Phan Khoang (NXB Khai Trí năm 1967), ngày sinh của Chúa Nguyễn Phúc Thuần là 31/12/1754 (nhằm ngày 18 tháng 11 năm Giáp Tuất - năm Lê Cảnh Hưng thứ 15) - đề nghị người viết xem lại tính chính xác của năm sinh 1751 trong bài viết

Theo trang www.nguyenphuoctoc.net chép Nguyễn Phúc Thuần có một con gái là Nguyễn Phúc Ngọc Thục mà sao ở đây ghi chưa có con ạh

  --Kim Tiên 011 (thảo luận) 05:46, ngày 16 tháng 9 năm 2009 (UTC)