Thảo luận:Nha Kỹ thuật, Quân lực Việt Nam Cộng hòa

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Nên để tên là Nha Kỹ thuật, Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Tôi nhớ Tổng ủy Dinh điền thời Đệ nhất Cộng hòa cũng có Nha Kỹ thuật. Thái Nhi (thảo luận) 10:22, ngày 2 tháng 5 năm 2011 (UTC)

Vâng. Lê Thy (thảo luận) 10:25, ngày 2 tháng 5 năm 2011 (UTC)