Thảo luận:Phật giáo Thượng tọa bộ

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Theo ý kiến của tôi, tôi đề nghị đổi tên chủ đề này là "Phật giáo Nam Tông", "Phật giáo Nam Truyền", "Phật giáo Thượng Toạ Bộ" hay "Phật giáo Theravāda" sẽ hợp lý hơn. Không nên đặt tên là "Phật giáo Nguyên Thuỷ", vì đó là một cách gọi không chính xác, thậm xưng, phóng đại. Danh từ "Phật giáo Nguyên Thuỷ" do một số tu sĩ theo Nam Tông ở Việt Nam sử dụng nhằm mục đích truyền đạo theo cảm tính, khi dùng 1 bài viết mang tính tri thức, không nên dùng kiểu ngôn từ cảm tính này.

Đồng ý với bạn nàyKẹo Dừa (thảo luận) 19:28, ngày 14 tháng 1 năm 2017 (UTC)