Thảo luận:Quạt tay

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
(đổi hướng từ Thảo luận:Quạt)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Tại sao lại tồn tại bài này trong khi bài Quạt điện đã có sẵn? — OrderOfThePhoenix 11:30, ngày 26 tháng 5 năm 2011 (UTC)
à há, sai lầm rồi. — OrderOfThePhoenix 11:32, ngày 26 tháng 5 năm 2011 (UTC)
Bạn có nghe nói quạt từ chưa?--Cheers! (thảo luận) 14:15, ngày 26 tháng 5 năm 2011 (UTC)
Nhờ bạn bổ sung thêm mấy dòng nữa cho phong phú (vì tôi chỉ biết có chừng ấy loại thôi và tiện tay bài xuất hiện nên thêm vào thôi).:D ~ Ultraviolet (talk2me) ~ 14:19, ngày 26 tháng 5 năm 2011 (UTC)
[1] Có lần sang Nhật thấy ngạc nhiên về loại quạt không cánh này.
Cái này làm sao quạt??? O-O Xài hơi lạnh à? Thiết kế hơi sến (tim) -> cho nữ sao?. ~ Ultraviolet (talk2me) ~ 14:24, ngày 26 tháng 5 năm 2011 (UTC)
Nó có nhiều loại lắm, chỉ là hình minh họa, đặc biệt an toàn cho trẻ em. Đọc thêm trong link trên.

"bladeless fan works differently from conventional fans. The upper part of the fan is the ring, The lower part of the fan is cylindrical and has a variable speed control switch on it.

The bladeless ring works in a manner similar to aircraft wings. Actually, the fan does have blades; they are provided in the base of the fan. The air comes in towards a circular structure called a mixed flow impeller inside the cylindrical structure. The mixed flow impeller is actually an air pump, and it is used for blowing air upwards to the ring.

When the air reaches the ring, it creates a negative pressure above the joint of the ring and cylinder. This negative pressure forces the air that is present over the back side of the ring forward. Further, this creates a negative pressure at the back side of the ring, and due to this, air starts flowing from back to front, in what is called the Coanda effect. The air flows forward in a circular cross section. The air around the flow also starts moving due to viscous shearing, and the speed of the flow becomes sixteen times larger than that of any ordinary fan."

--Cheers! (thảo luận) 14:28, ngày 26 tháng 5 năm 2011 (UTC)

Mấy cái này hay quá! Chừng nào rảnh phải săn đủ bộ hình quạt các loại bổ sung cho bài mới được!!! ~ Ultraviolet (talk2me) ~ 14:34, ngày 26 tháng 5 năm 2011 (UTC)
Xem thêm cái này [2].--Cheers! (thảo luận) 14:39, ngày 26 tháng 5 năm 2011 (UTC)
Chết thật! Thành viên:Vi vừa chuyển sang một sở thích nguy hiểm là muốn viết bài về những công nghệ mới nhất trong khi vốn từ về chuyên ngành quá kém! Mối lần viết mà có đoạn dính tới mấy thứ này là tìm tài liệu tương đương trong tiếng việt rất tê tái để được từ thích hợp. Một lĩnh vực xa xỉ!!!! ~ Ultraviolet (talk2me) ~ 14:52, ngày 26 tháng 5 năm 2011 (UTC)