Thảo luận:Quốc Hưng (ca sĩ)

  Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

  Ông này NSND mà gán đnb vào làm gì không biết. Sao cứ gắn vô tội vạ mà không yêu cầu bổ sung thông tin, chỉ dẫn.Nuithay (thảo luận) 09:47, ngày 27 tháng 7 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

  @Nuithay: Xem [1]. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 11:26, ngày 27 tháng 7 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @NguoiDungKhongDinhDanh: Ah, gắn ông nọ vào ông kia thì không đúng rồi. Tiện thể có thể nhờ bạn xem giúp tại sao trang Cửu Long JOC lại bị xóa không? Công ty Huân chương LĐ hạng nhất với 300 triệu thùng dầu khai thác chả lẽ không đủ dnb? Nuithay (thảo luận) 02:19, ngày 28 tháng 7 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @Nuithay: Xem ở đây. Lý do xoá là C1 ("Nội dung vô nghĩa") và C2 ("Nội dung thử nghiệm"). Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 02:47, ngày 28 tháng 7 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @NguoiDungKhongDinhDanh: Thanks bạn, nhưng thật không hiểu tại sao đưa một bài về một công ty khai thác hàng đầu của VN, điều hành 3 mỏ dầu khí thuộc loại lớn nhất VN và được trao tặng Huân chưong LĐ hạng Nhất lại là một bài có nội dung vô nghĩa? Tin chắc rằng nhiều người còn không rõ các thông tin đã được kiểm chứng đưa trong bài (như các mốc lịch sử thành lập và khai thác). Nuithay (thảo luận) 02:57, ngày 28 tháng 7 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @Nuithay:
  Nếu bạn muốn phục hồi, có thể yêu cầu ở Wikipedia:Biểu quyết phục hồi trang (chờ lâu) hoặc Wikipedia:Tin nhắn cho bảo quản viên (nhanh hơn).
  Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 03:00, ngày 28 tháng 7 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @NguoiDungKhongDinhDanh: OK, cám ơn bạn. Thông tin rất hữu ích. Nuithay (thảo luận) 03:11, ngày 28 tháng 7 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

  Nghệ sĩ nhân dân đã đủ nổi bật theo quy định.  A l p h a m a  Talk 12:54, ngày 31 tháng 7 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]