Thảo luận:Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Đây là trang thảo luận để thảo luận về việc cải thiện bài viết Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên.
Đây không phải là một diễn đàn để thảo luận về đề tài.

Chính sách về bài viết
          Bài này thuộc phạm vi bảo hộ của các tiểu dự án Wikipedia sau đây:
Dự án Môi trường
Aegopodium podagraria1 ies.jpg Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Môi trường, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Môi trường. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
Sơ khaiBài viết sơ khai.
?Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.
Dự án Thụy Sĩ
Flag of Switzerland.svg Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Thụy Sĩ, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Thụy Sĩ. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
Sơ khaiBài viết sơ khai.
?Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.

Untitled[sửa mã nguồn]

Bạn ChinTam khi dịch tên các tổ chức nên tham khảo báo chí Việt Nam. Chúng ta không thể tự dịch theo ý mình, điều này đã được thảo luận nhiều lần ở Wiki. Tôi thử tìm trên Google thì chỉ có một kết quả cho "Quỹ Thiên nhiên Toàn Cầu" nói về tổ chức này.--Sparrow (thảo luận) 12:58, ngày 23 tháng 12 năm 2007 (UTC)

thật ra trong tiếng Việt không có thống nhất về cách dịch, trên báo chí và phương tiện truyền thông đại chúng, ghi tên tổ chức này bằng nhiều tên khác nhau : Quỹ bảo vệ động vật hoang dã, Quỹ Thiên nhiên thế giới, Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên, Quỹ Toàn cầu cho Thiên nhiên, Quỹ Toàn thế giới vì thiên nhiên, Quỹ Quốc tế về Bảo tồn Thiên Nhiên, Quỹ Bảo tồn thiên nhiên quốc tế, Quỹ bảo tồn thiên nhiên hoang dã, .... Xem thử : "WWF""quỹ", nói chung là rất nhiều tên loạn xạ và không thống nhất. Vậy biết chọn tên nào, nhưng hầu hết các tên đều có các chữ : Quỹ, Thiên nhiên, nên tôi chọn tên này, cũng có thể gọi là Quỹ Thiên nhiên Thế giới. Và mục từ WWF cũng dẫn đến trang này. Còn tên Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới hoặc Quỹ bảo vệ đời sống thiên nhiên thế giới (World Wildlife Fund) là tên cũ, nay WWF không sử dụng nữa. ChinTam (thảo luận) 13:52, ngày 23 tháng 12 năm 2007 (UTC)

Tôi cũng biết là các dịch trên báo chí không thống nhất, vì vậy tôi chỉ nói nên tham khảo. Chúng ta nên dựa vào: Độ chính xác, mức độ phổ biến, cách dịch của các báo uy tín. "Quỹ Thiên nhiên Toàn Cầu" google chỉ có 3 kết quả. Vì vậy tôi nghĩ tên này khó chấp nhận được. --Sparrow (thảo luận) 14:14, ngày 23 tháng 12 năm 2007 (UTC)

bạn tìm thử chữ Quỹ thiên nhiên hoặc "quỹ"+ "thiên nhiên" xem nào ?. ChinTam (thảo luận) 14:37, ngày 23 tháng 12 năm 2007 (UTC)

Tôi đã tìm thử với một số tên và thấy "Quỹ Bảo vệ Thiên nhiên Quốc tế" được dùng nhiều nhất, hơn "Quỹ Bảo vệ Thiên nhiên Thế giới" một chút. Sao bạn không dùng một trong hai tên này. Ngoài ra chữ WWF trong tên bài có cần thiết không?--Sparrow (thảo luận) 14:46, ngày 23 tháng 12 năm 2007 (UTC)

Tôi nghĩ là nếu đã không có thống nhất về tên gọi, nên dùng tên nào gần với tên chính thức tiếng Anh nhất, bởi thế nên tôi dùng tên hiện thời "Quỹ Thiên nhiên Toàn Cầu", mong bạn cũng hưởng ứng. Chỉ có chữ toàn cầu may ra ơới gần đợc tên word wide. Thật ra tên WWF vẫn là thông dụng nhất, ngay cả đối với người Việt nên cho thêm tên đó vào tiêu đề, cho dễ tìm trong rừng dịch tên loạn xạ hiện nay. Chữ WWF cũng dẫn đến bài này, và hoàn toàn có thể đặt tên bài là WWF như WWE đã từng làm. ChinTam (thảo luận) 15:05, ngày 23 tháng 12 năm 2007 (UTC)

Tên nào đúng? Ai sai? Xem đây nhé (lưu ý phần viết tắt). Toàn là nguồn uy tín :D. Lưu Ly (thảo luận)

Nếu ChinTam cứ dùng những tên do chính mình tự dịch ra thì tôi sợ rằng người tìm kiếm trên google sẽ khó mà tới được bài này. "Quỹ Toàn cầu Vì Thiên nhiên" chỉ có ba kết quả trên Google. "Quỹ Toàn cầu Vì Thiên nhiên WWF" không có kết quả nào.


Còn những người đọc tiếng Việt họ sẽ tìm với từ khóa "Quỹ Bảo vệ Thiên nhiên Quốc tế" vì đây là cách dịch phổ biến nhất. Nếu không tôi đề nghị tên bài là WWF vì nó cũng được dùng rất rộng rãi trên bào chí tiếng Việt.--Sparrow (thảo luận) 17:24, ngày 25 tháng 12 năm 2007 (UTC)

Trên báo chí, dịch cách nào thì thường cũng phải thêm chữ WWF hoặc nguyên gốc tên tiếng Anh vào để người đọc hiểu mà, chứ viết không thì người đọc cũng không rõ là tổ chức nào, như anh thấy là CIIUCN trên bào chí dịch lẫn lộn là Tổ chức Bảo tồn Quốc tế hoặc tương tự. Có lẽ có một khuynh hướng mới là dùng từ Việt càng sát với nguyên gốc càng tốt (đừng bắt tôi dẫn chứng nhé, nhưng nếu để ý chắc cũng sẽ thấy). Và tôi nghĩ theo như Thảo luận:Virus, trong lúc tại tiếng Việt chưa có từ thống nhất, và nhiều cách dịch sai (như dùng sai chữ vi khuẩn, vi trùng, virus), Cộng dồng wiki hoàn toàn có quyền (nếu có đồng thuận) dùng danh từ hợp lý và chính xác hơn, và chọn tên gần với tên nguyên gốc nhất, và nếu cần thiết viết nhiều tên được dịch khác nhau vào trong bài viết. Tôi cũng ủng hộ dùng chữ viết tắt (như WWF), hoặc thêm tên viết tắt (nếu phổ thông) vào tên Việt cho dễ tìm -như ở đây có thể viết Quỹ Toàn cầu Vì Thiên nhiên (WWF). Tuy nhiên, như vậy phải từ từ thay đổi những danh xưng các tổ chức khác cho đồng nhất, tạm thời cứ để tên như thế nhé, vì WWF cũng dẫn đến mục từ này ? Đã thêm những tên dịch khác vào bài viết. ChinTam (thảo luận) 17:45, ngày 25 tháng 12 năm 2007 (UTC)

Khó có thể nói một cái tên do Wiki tự dịch là tối ưu. Bản thân bạn chỉ trong một thời gian ngắn đã dùng tới cái tên thứ ba. Rồi người khác cũng có thể có ý kiến. Tại sao báo chí lại không sử dụng cái tên đó.

Bài viết hiện nay sẽ càng làm người đọc thắc mắc: tại sao có tới ngần ấy cái tên, Wiki lại chọn cái tên ít phổ biến như vậy?

Cuối cùng, nếu muốn Wiki tự phép được dịch (tên các tổ chức, tác phẩm... ) thì cần ý kiến của nhiều người. Bản thân tôi vẫn phản đối điều này.

Cũng xin bạn lưu ý rằng Wiki ai cũng có thể sửa chữa, vì vậy những gì chúng ta viết sẽ không có chút giá trị nếu không được một nguồn uy tín khác đã từng nhắc đến.--Sparrow (thảo luận) 18:38, ngày 25 tháng 12 năm 2007 (UTC)

Một nguyên tắc chung của Wiki là cố gắng sử dụng các tên phổ biến nhất (nếu có từ 2 cách gọi trở lên cho cùng một vấn đề nào đó) làm mục từ chính. Các tên khác được chuyển hường về bài mang tên phổ biến nhất. Vương Ngân Hà (thảo luận) 19:17, ngày 26 tháng 12 năm 2007 (UTC)

Có nhiều trường hợp báo chí dùng chữ tùm lum, và nhiều trang web lại đăng lại tin đó, nên theo số hit cũng chưa nói lên được điều gì, điển hình rõ rệt nhất là nhiều trường hợp trên báo chí hiện nay sử dụng trùng tên Tổ chức Bảo Tồn (Thiên nhiên) Quốc tế (hoặc Thế giới) cho cả Tổ chức Bảo tồn Quốc tế (IC) và Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) (chịu khó xem nếu search theo google). Vấn đề dịch danh xưng, tại VN chưa có thống nhất và nhiều lúc dịch sai lắm, đọc tên Việt cũng chẳng hiểu họ nói tổ chức nào, nếu không có kèm theo tên viết tắt. ChinTam (thảo luận) 19:39, ngày 26 tháng 12 năm 2007 (UTC)
Một đằng là bảo tồn thiên nhiên quốc tế, một đằng là bảo tồn quốc tế, nhầm làm sao được. Vương Ngân Hà (thảo luận) 19:43, ngày 26 tháng 12 năm 2007 (UTC)

Một bằng chứng của sự lẫn lộn danh xưng trong báo chí Việt và không đủ để ta tin tưởng theo số hits, vì nhiều báo trên web đăng lại tin của nhau : "IUCN""Tổ chức bảo tồn thế giới" OR "tổ chức bảo tồn quốc tế" 550 Hits và "CI""Tổ chức bảo tồn thế giới" OR "tổ chức bảo tồn quốc tế" 390 Hits, 2 tổ chức này khác nhau, như đã nói ở trên. Mời xem: Thảo luận:Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế‎ (IUCN) Và vấn đề dịch tên của mục từ này xin cùng giải quyết cùng lúc với danh xưng của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN)‎Tổ chức Bảo tồn Quốc tế ChinTam (thảo luận) 20:03, ngày 26 tháng 12 năm 2007 (UTC)

Mời các bạn xem Thảo luận:Cửu Long#WWF.--Bình Giang (thảo luận) 13:06, ngày 29 tháng 12 năm 2007 (UTC)
Nếu đã có trả lời chính thức của WWF (Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên là tên chính thức) thì đương nhiên không có gì phản đối việc đổi tên mục từ. Nhưng Bình Giang có thể cho biết đã liên lạc với ai, trụ sở WWF ở đâu, số dt bao nhiêu được không ? Không có ý gì nghi ngờ bạn Bình Giang, nhưng cũng nên tránh những trường hợp ai đó nói : tôi vừa gọi điện thoại xác nhận với Liên hiệp quốc, Tòa đại sứ Hoa Kỳ .vv.., rồi tự ý đổi tên, mà không có thông tin gì thêm. ChinTam (thảo luận) 16:51, ngày 7 tháng 1 năm 2008 (UTC)