Thảo luận:Thuốc đuổi muỗi

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Thuốc đuổi muỗi chế tạo từ hoa đã được phát hiện tại Việt Nam có hiêu quả cao - bạn có thể tin không.Đồng thời có thể sản xuất số lượng cao với giá thành thấp vừa làm đẹp cảnh quan - có lẽ các bạn cho rằng tôi quảng cáo hoặc tiếp thị - theo tôi đây là một sản phẩm nghiêm túc song tôi chưa thể nhân rộng để đưa đến cộng đồng do các yếu tố khách quan - nếu cảm thấy đây không phải là nơi thảo luận vấn đề này của cộng đồng xin mọi người hãy thẳng thắn yêu cầu xóa nó , còn nhận thấy có thể giúp cho sản phẩm sớm xuất hiện hãy giúp cho một sản phẩm khoa học. vuonghahaivuonghahai 02:11, ngày 10 tháng 10 năm 2007 (UTC) vuonghahaivuonghahai 13:18, ngày 10 tháng 10 năm 2007 (UTC)

Mục đích giúp đỡ độc nhất của Wikipedia là giúp đỡ xây dựng một từ điển bách khoa toàn thư, Wikipedia không có mục đích giúp đỡ sản phẩm nào, khoa học hay không khoa học. Mekong Bluesman 15:07, ngày 10 tháng 10 năm 2007 (UTC)

thành viên vuonghahai chân thành cảm ơn sự giải thích rõ ràng và cụ thể trên - do mới tham gia chưa hiểu rõ , nếu có sơ sót xin được các bậc đi trước lượng thứ và tiếp tục hướng dẫn . vuonghahaivuonghahai 15:17, ngày 12 tháng 10 năm 2007 (UTC)