Thảo luận:Trúc thư kỷ niên

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

竹書記年 hay 竹書紀年? Bản online của Trúc thư có chưa? http://www.bamboosilk.org/index.htm? Newone (thảo luận) 03:50, ngày 24 tháng 4 năm 2009 (UTC)