Thảo luận:USS McGinty (DE-365)

    Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

    Bắt đầu cuộc thảo luận về USS McGinty (DE-365)

    Bắt đầu cuộc thảo luận