Thảo luận Bản mẫu:5d10k

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Nguyễn Thanh Quang viết trong mục Các quốc gia khác: Bắc Liêu, Bột Hải, Đại Lý, Đông Đan, Kim, Liêu, Nam Chiếu, Tây Hạ, Tây Liêu, Vu Điền, Yến (Ngũ đại). Theo tôi, trong sử sách Trung Quốc người ta tính thời Ngũ Đại Thập Quốc từ năm 907 khi nhà Đường mất đến năm 960, khi nhà Tống ra đời và chỉ tính trong phạm vi lãnh thổ mà trước đó nhà Đường và sau đó là nhà Tống thực sự có quyền lực. Nếu không như vậy thì trong thời kỳ này còn phải tính cả nhà nước của Ngô Quyền của Việt Nam mà trước đó cũng thuộc các triều đại Trung Quốc. Do đó:

Vương Ngân Hà 03:25, ngày 24 tháng 9 năm 2005 (UTC)