Thảo luận Bản mẫu:Chư hầu nhà Hạ

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Nhà Hạ tuy bị gián đoạn 40 năm bởi Nghệ Trạc chi loạn nhưng lịch sử không phân biệt tiền và hậu như những triều đại sau này mà chỉ chép đó là vô vương chi thế cho nên không cần thiết phải ghi Lưỡng HạQuá Tam Ba Bận (thảo luận) 01:05, ngày 20 tháng 11 năm 2013 (UTC)

phải đến nhà Chu thì việc phong hầu chia đất mới có sử liệu rõ ràng, các việc phân phong từ nhà Ân trở về trước còn mơ hồ chưa xác thực Quá Tam Ba Bận (thảo luận) 01:13, ngày 20 tháng 11 năm 2013 (UTC)